Prawo do korzystania z informacji geologicznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawo do korzystania z informacji geologicznej – uprawnienie udzielane przez podmiot, któremu przysługuje prawo do informacji geologicznej, upoważniające do korzystania z informacji geologicznej. W praktyce legitymowanie się prawem do korzystania z informacji geologicznej jest konieczne w celu pozyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów, bowiem niezbędnym elementem wniosków o udzielenie koncesji] na ww. rodzaje działalności jest załączenie dowodu na przysługiwanie prawa do korzystania z informacji geologicznej (art. 26 ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 2 PGG).
Prawo to może przysługiwać:

  • na podstawie ustawy – w przypadku osób, które poniosły koszt prac geologicznych prowadzonych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych;
  • na podstawie umowy – zawieranej przez osobę zainteresowaną ze Skarbem Państwa.

Odpłatność korzystania z informacji geologicznej[edytuj | edytuj kod]

Zasadą jest bezpłatność korzystania z informacji geologicznej. Zgodnie z art. 99 ust. 2 PGG, osoba, która sfinansowała koszt prac geologicznych, ma prawo do bezpłatnego korzystania z wytworzonej informacji geologicznej, o ile prace geologiczne były prowadzone na podstawie koncesji lub decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Korzystanie z informacji geologicznej jest odpłatne jedynie w przypadku, gdy ma służyć:

  • wydobywaniu kopalin ze złóż;
  • podziemnemu bezzbiornikowemu magazynowaniu substancji lub podziemnemu składowaniu odpadów;
  • działalności wymagającej pozwolenia wodnoprawnego;
  • pracom, w wyniku których nastąpi uszkodzenie, zniszczenie lub zużycie próbki geologicznej;
  • działaniom, w wyniku których nastąpi udostępnienie danych geologicznych;

o czym stanowią przepisy art. 100 ust. 1-3 PGG.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • H. Schwarz – Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I (Art. 1-103), Wrocław 2012