Prawo medyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawo medyczne – zbiór norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy (w tym lekarzy dentystów), pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych, jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państowych osób prawnych w zakresie opiekii zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Źródła polskiego prawa medycznego[edytuj | edytuj kod]

Wybór aktów prawa powszechnie obowiązującego:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 5. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 6. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 7. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 8. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 9. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 10. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 11. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 12. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 14. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 15. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 16. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 17. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 18. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 19. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 20. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 21. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 22. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 23. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].
 24. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów., prawo.sejm.gov.pl [dostęp 2020-02-07].

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.