Prawo zamówień publicznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Data wydania 29 stycznia 2004
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
Data wejścia w życie 2 marca 2004
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo cywilne, finanse publiczne, zamówienia publiczne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 stycznia 2017
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Prawo zamówień publicznych – polska ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., uchwalona przez Sejm RP IV kadencji, regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi.

Ustawa określa:

 • zasady udzielania zamówień publicznych
 • zasady ogłaszania zamówienia
 • tryb postępowania o udzielenie zamówienia
 • tryby udzielania zamówień (przetargu ograniczonego i nieograniczonego, dialogu konkurencyjnego, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego i licytacji elektronicznej)
 • zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
 • zasady dokumentowania postępowań
 • zasady zawierania umów ramowych
 • zasady ustanawiania i działania dynamicznego systemu zakupów
 • zasady przeprowadzania konkursu
 • zasady udzielania zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych i zamówień sektorowych
 • zasady zawierania umów w sprawie zamówień publicznych
 • kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej
 • środki ochrony prawnej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych
 • zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy
 • zasady używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.