Priskos Panites

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mór Than, Uczta Attyli, fragment; Priskos pierwszy z lewej, z dziełem historycznym w ręku

Priskos pochodził z Panium (w Tracji), żył w Imperium rzymskim w V wieku. Był dyplomatą, sofistą i historykiem. Towarzyszył Maximinowi, ambasadorowi Teodozjusza II, w wizycie na dwór Attyli w 448 roku. Za panowania Marcjana (450-457) brał udział w wyprawach do Arabii i Egiptu.

Priskos był autorem ośmiotomowej pracy historycznej pt. Historia (Bizancjum), prawdopodobnie obejmowała ona okres od wstąpienia na tron Attyli aż do Zenona Izauryjczyka (433-474). Zachowały się tylko fragmenty, w większości przetrwały w Getice Jordanesa.

Polski przekład dzieła Priskosa (fragmenty)[edytuj | edytuj kod]

 • Aleksander Krawczuk, Upadek Rzymu. Księga wojen, Ossolineum 1978, s. 151-181.
 • Józef Kuranc, Wyprawa poselstwa wschodniorzymskiego na dwór Attyli, "Meander" 12 (1957), s. 20-36.
 • Józef Kuranc, Akcja dyplomatyczna Bizancjum i jego sąsiadów w latach 433-468. Na podstawie fragmentów historyka Priskosa, [w:] "Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Annales des Lettres" R. 12 (1964), z. 3, s. 55-75.
 • Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów, [w:] Edward Zwolski, Kasjodor i Jordanes. Historia gocka czyli Scytyjska Europa, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984.
 • Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 2 pisarze z V-X wieku, wyd. i przeł. Alina Brzóstkowska i Wincenty Swoboda, Ossolineum 1989.

Angielski przekład dzieła Priskosa[edytuj | edytuj kod]

 • Priscus, Fragments, ed. R.C. Blockley, The Fragmentary classicising Historians of the Later Roman Empire: Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus, t. II, Liverpool 1983, s. 223-400.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Józef Kuranc, Priskos z miasta Panion, historyk bizantyński, „Roczniki Humanistyczne” 4 (1953) [druk 1956], z.2, s.339-353.
 • Józef Kuranc, Wyprawa poselstwa wschodnio-rzymskiego na dwór króla Attyli [przekład fragmentów Priskosa], „Meander” 12 (1957), z.1, s.20-36.
 • Józef Kuranc, Sposób przedstawiania dziejów przez historyków wczesnobizantyńskich (V i VI w.), „Roczniki Humanistyczne” 6 (1957),z.2,s.75-103.
 • Józef Kuranc, De Prisco Panita, rerum scriptore, quastiones selectae, „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL”, Lublin 1958, ss.87.
 • Józef Kuranc, De Prisco Panita, rerum scriptore, quastiones selectae. Autoreferat, „Bibliotheca Classica Orientalis” z.4, Belin 1962, s.362.
 • Józef Kuranc, Akcja dyplomatyczna Bizancjum i jego sąsiadów w latach 433-468 (na podstawie fragmentów historyka Priskosa), „Roczniki Humanistyczne” 12 (1964), z.3, s.55-75.
 • Józef Kuranc, Diplomatische Aktionen der Byzantiner und ihrer Nachbarn in den Jahren 433-468 (auf Gründ der Fragmente des Historikers Priskos), „Bibliotheca Classica Orientalis” z.1, Belin 1966, s.44.