Prokuratura Krajowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Justice and law.png
Ten artykuł jest częścią serii
Prokuratura
Historia
Historia prokuratury na świecie
Historia prokuratury w Polsce
Instytucja na świecie
w państwach:
FrancjaLitwaNiemcy
PolskaRosjaSzwecjaUSA

przy międzynarodowych sądach
i trybunałach:
MTKMTKJMTKRMTW
MTWDWSSdSLTSdL

Ustrój
Ustrój prokuratury w Polsce

Prokurator Generalny
pion cywilny:
 • Prokuratura Generalna
 • prokuratury apelacyjne
 • prokuratury okręgowe
 • prokuratury rejonowe
pion wojskowy:
 • Naczelna Prokuratura Wojskowa
 • wojskowe prokuratury okręgowe
 • wojskowe prokuratury garnizonowe
Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
samorząd prokuratorski

Instytut Pamięci Narodowej:
 • Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w IPN
 • oddziałowe komisje ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w IPN
Urząd prokuratora
prokurator • asesor prokuratury • aplikant prokuratury
Urzędnicy i pracownicy
Urzędnicy i inni pracownicy prokuratury
Działalność społeczna
 • Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów
 • Kwartalnik Prokurator
 • Prokuratura i Prawo
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Portal Polska

Prokuratura Krajowa – najwyższa w hierarchii cywilnego pionu prokuratury jednostka organizacyjna, którą kieruje Prokurator Krajowy. W 2010 została zniesiona, a zastąpiła ją wtedy Prokuratura Generalna kierowana przez Prokuratora Generalnego. W 2016 Prokuratura Krajowa została ponownie utworzona (w miejsce Prokuratury Generalnej). Prokuratorem Krajowym jest Bogdan Święczkowski.

Zadania[edytuj]

Do zadań Prokuratury Krajowej należy w szczególności:

Ustrój[edytuj]

Prokuraturę Krajową stanowi Prokurator Krajowy oraz podlegli mu prokuratorzy Prokuratury Krajowej.

Prokurator Krajowy[edytuj]

Prokurator Krajowy to najwyższy po Prokuratorze Generalnym organ prokuratury w pionie cywilnym, przełożony prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz pozostałych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Prokuratora Krajowego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego.

Prokuratorzy krajowi III Rzeczypospolitej
Prokurator krajowy Okres sprawowania urzędu
 ???  ???
Henryk Pracki 07.07.1996 – 12.07.2001
Włodzimierz Blajerski 12.07.2001 – 22.10.2001
Andrzej Kaucz 22.10.2001 – 14.11.2001
Karol Napierski 17.12.2001 – 31.10.2005
Janusz Kaczmarek 31.10.2005 – 08.02.2007
p.o. Tomasz Szałek 04.04.2007 – 14.05.2007
wakat ---
p.o. Dariusz Barski 14.06.2007 – 19.07.2007
Dariusz Barski 19.07.2007 – 21.11.2007
Marek Staszak 21.11.2007 – 20.01 2009
Edward Zalewski 06.03.2009 – 31.03.2010
Bogdan Święczkowski 07.03.2016 –
 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Biuro Prezydialne[edytuj]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Biuro Spraw Konstytucyjnych[edytuj]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Biuro Postępowania Przygotowawczego[edytuj]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej[edytuj]

Biuro do spraw Przestępczości Zorganizowanej (BPZ) – nazywane „prokuratorskim Centralnym Biurem Śledczym”, przejęło zadania dotychczasowych wydziałów ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej istniejących przy prokuraturach okręgowych i apelacyjnych. Ponadto przy każdej z 11 prokuratur apelacyjnych w całym kraju powstały terenowe oddziały BPZ.

W skład Biura wchodzi:

 • Zespół Nadzoru Instancyjnego,
 • Zespół Nadzoru Służbowego,
 • Koordynacji Postępowań Przygotowawczych i Współpracy Międzynarodowej,
 • Zespół Obsługi Informatycznej,
 • Stanowisko Pracy Krajowego Korespondenta Eurojust do Spraw Terroryzmu.

Do podstawowych zadań Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej należy:

 • zbieranie i analizowanie informacji oraz materiałów dotyczących przestępczości zorganizowanej, a także opracowywanie na ich podstawie ocen dotyczących kierunków i dynamiki tej przestępczości,
 • koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych w zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej i zwalczania terroryzmu,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie opracowywania strategii zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz ścigania jej sprawców,
 • współdziałanie z polskim przedstawicielem w Eurojust w zakresie działań prokuratury oraz z przedstawicielami innych organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W zakresie spraw należących do właściwości Biura leży:

 • sprawowanie nadzoru procesowego,
 • sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach wskazanych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, związanego z realizacją uprawnień Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym,
 • koordynowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym, sprawowanego przez prokuratury apelacyjne i okręgowe,
 • udział w czynnościach Sądu Najwyższego, dotyczących postępowania przygotowawczego,
 • administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi biura wspomagającymi zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
 • prowadzenie analiz z wykorzystaniem danych zawartych w systemach ogólnopolskich w zakresie posiadanych uprawnień
 • kształtowanie praktyki ścigania na podstawie prowadzonych analiz i badań w zakresie właściwości Biura.

Biuro Postępowania Sądowego[edytuj]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Kierownictwo[edytuj]

źródło[1]

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]

 • http://www.ms.gov.pl/ministerstwo/org_pk.shtml nieistniejąca już strona opisująca organizację Prokuratury Krajowej
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2007 r. Nr 169, poz. 1189)
Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 13 sierpnia 2006. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.