Przejdź do zawartości

Promieniowanie korpuskularne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Promieniowanie korpuskularne – promieniowanie jonizujące będące strumieniem cząstek. Z uwagi na dualizm korpuskularno-falowy termin ten ma głównie znaczenie historyczne; użyty we współczesnych kontekstach obejmuje jedynie te cząstki, które nie są kwantami promieniowania elektromagnetycznego.

Cząstkami promieniowania korpuskularnego są cząstki elementarne lub cząstki złożone o różnej budowie, ładunku i masie, a przy tym mające odpowiednio dużą prędkość - zbliżoną do prędkości światła w próżni.

Ze względu na źródło można podzielić promieniowanie korpuskularne na:

Ze względu na rodzaj cząstek wyróżnia się m.in.: