Prosument

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Prosument (ang. prosumerprofessional/producer + consumer) – kalka językowa i kontaminacja słów – profesjonalista/producent i konsumentkonsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług.

Początkowo pojęcie „prosument” było jedynie połączeniem określeń producent i konsument.

Koncepcja „prosumpcji” po raz pierwszy pojawiła w 1972 r., kiedy to Marshall McLuhan i Barrington Nevitt postawili tezę, że wraz z rozwojem nowych technologii elektrycznych konsument może coraz częściej stawać się producentem[1]. Dopiero jednak w 1980 roku termin został wprowadzony w książce The Third Wave przez Alvina Tofflera, pisarza i futurystę.

Prosument jest uczestnikiem procesu prosumpcji, czyli użytkownikiem/konsumentem wytwarzającym produkt w celu jego skonsumowania we własnym zakresie, inaczej mówiąc produktu wytworzonego na własny użytek[2][3].

Termin prosumpcja zaś w sensie klasycznym jest rozumiany jako zjawisko będące przyczyną rozmycia dotychczasowego podziału na rynku na sferę produkcyjną oraz sferę konsumpcyjną. Jest to proces obejmujący uczestniczenie jednostek, bądź zorganizowanych grup prosumentów w czynnościach wytwarzania produktu przeznaczonego dla własnego użytku[4][2].

Toffler podzielił prosumenta na dwie główne kategorie[2]:

 • prosumenta zaangażowanego w czynności prosumpcji pierwszej fali,
 • prosumenta zaangażowanego w czynności prosumpcji trzeciej fali.

Prosument pierwszej fali oczekuje głównie korzyści ekonomicznych płynących z czynności prosumpcyjnych, prosument trzeciej fali zaś korzyści społecznych i ekologicznych[4]. Różnice w poziomie odczuwanych przez prosumenta korzyści można zilustrować porównując prosumentów krajów wysoko rozwiniętych, tj. Niemcy oraz rozwijających się, tj. Polska[3][5].

Prosumenta ze względu na zakres współpracy z pozostałymi uczestnikami rynku dzielimy na prosumenta uczestniczącego w[3]:

 • prosumpcji indywidualnej: cechuje ją całkowity brak kooperacji, pełna niezależność prosumenta od innych uczestników rynku, występuje wtedy, gdy prosument jako jednostka uczestniczy w procesie prosumpcji samodzielnie,
 • intra-prosumpcji: to prosumpcja kolektywna, zachodzi wyłącznie w obrębie grupy prosumentów. Prosument uczestniczy w procesie co-designu bądź co-produkcji produktu (przykładowo tworzenie oprogramowania open source, czy uzupełnianie wiedzy w bazie danych Wikipedii),
 • inter-prosumpcji: zachodzi ona pomiędzy grupą prosumentów a producentem. Występuje w formie współpracy prosumenta-internauty z producentem za pośrednictwem portali społecznościowych w celu opracowania nowych bądź ulepszenia istniejących produktów (np. smaku produktów spożywczych).

Za prosumenta (w nowoczesnym tego słowa znaczeniu) uznawany jest również konsument mający szeroką wiedzę o interesujących go produktach i usługach[5]. Wiedzę tę wykorzystuje przy podejmowaniu decyzji zakupowych, a także chętnie przekazuje ją innym. Stara się, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu mieć aktywny udział w tworzeniu oraz w promowaniu produktów i usług jego ulubionej marki[6].

Aktywność prosumentów widoczna jest również w obszarze zrównoważonego rozwoju[4], a w szczególności ochrony środowiska[7]. Określenie prosument jest używane m.in. w stosunku do producentów/konsumentów energii z mikro i małych źródeł odnawialnych[8][9][10].

Jedną z bardziej renomowanych uczelni wyższych zajmujących się tematyką zachowań prosumenta na rynkach międzynarodowych jest Uniwersytet Techniczny w Monachium, pośród znanych specjalistów z zakresu tej tematyki prowadzących w tej placówce badania są również Polacy, a wśród nich specjalizujący się w zakresie ekologicznej prosumpcji T. Szymusiak.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Take Today: The Executive as Dropout (Marshall McLuhan, Barrington Nevitt – 1972)
 2. a b c Toffler, A., The Third Wave, William Collins Sons & Co. Ltd., New York 1980 (polskie wydanie: Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1997, ISBN 83-06-02594-6).
 3. a b c Szymusiak T., Prosumpcja – wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego Prosumenta. Studium przypadku: Polacy a Niemcy, [w:] Finanse, zarządzanie i rachunkowość. Polska, Europa, Świat 2020, pod red. D. Adrianowski, K. Patora, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 4. a b c Szymusiak T., Social and economic benefits of Prosumption and Lead User Phenomenon in Germany – Lessons for Poland, [w:] Sustainability Innovation, Research Commercialization and Sustainability Marketing, Sustainability Solutions, Kraków 2013.
 5. a b Szymusiak T., Zaufanie społeczne jako czynnik determinujący Prosumeryzm na przykładzie ekologicznej żywności w Polsce oraz Niemczech, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce, pod red. T. Bernat, PPH ZAPOL Dmowski, Sobczyk Sp.J., Szczecin 2013.
 6. Prosument, czyli aktywny konsument 16 stycznia 2008.
 7. Szymusiak T., Prosumption – ein neues Konzept. Zwischen Markt und Ökologie., Sustainability Solutions, Kraków 2013.
 8. Każdy może produkować energię, 24.10.2012.
 9. Portal Gram w Zielone: Encyklopedia OZE – prosument.
 10. Zielony Instytut: Demokracja energetyczna.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]