Protokół

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
  • W najbardziej ogólnym sensie: zestaw reguł umożliwiających porozumienie. Przykładem może być protokół dyplomatyczny, wypracowany w ciągu stuleci w celu zażegnania konfliktów występujących w trakcie oficjalnych wizyt przedstawicieli obcych państw u przedstawicieli władz. W tym sensie słowo to jest też używane zamiennie z etykietą.
  • Oficjalne, pisane na bieżąco sprawozdanie przebiegu rozmaitych posiedzeń, zebrań, obrad, wyborów itp. Sprawozdania takie służą później do sprawdzania legalności decyzji podejmowanych przez protokołowane gremia i ew. stanowią materiał odwoławczy.
  • Ścisła specyfikacja działań jakie podejmują urządzenia komunikacyjne (faksy, modemy, komputery itp.), aby ustanowić między sobą połączenie, a następnie móc przekazywać dane. Zobacz protokół komunikacyjny.
  • Jedna z nazw stosowanych dla umów międzynarodowych (zob. np. Protokół brytyjski)
  • Protokół (oryg. tytuł Protocol) – film amerykański z 1984 roku
  • Protokół (Le procès-verbal) – powieść J. M. G. Le Clézia z 1963 roku
  • Protokół – termin używany przez zorientowane obiektowo języki programowania