Prusy Południowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Prusy Południowe na mapie Królestwa Prus (1806)
Obwieszczenie o II zaborze pruskim, 1793

Prusy Południowe (niem. Südpreußen) – prowincja Królestwa Prus istniejąca w latach 17931807 na części ziem uzyskanych w wyniku rozbiorów Pierwszej Rzeczypospolitej.

Prusy Południowe obejmowały tereny II i częściowo III rozbioru Polski. Stolicą prowincji był Poznań, a następnie Warszawa, lecz administrowano nią bezpośrednio z Berlina poprzez Generalne Dyrektorium (General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänendirektorium). Organizatorem prowincji został minister Otto Karl Friedrich von Voß. Prowincję podzielono na departamenty, a departamenty na powiaty (Kreis) i inspekcje podatkowe. Organem administracji w departamencie była kamera wojenno-ekonomiczna (Kriegs- und Domänen Kammerdepartament), natomiast organem władzy sądowniczej regencja. Organem władzy w powiecie był radca ziemski (landrat). Miasta zostały wydzielone z powiatów i podporządkowane inspekcjom podatkowym (Steuerrätliche Inspektion). W 1807 Prusy Południowe zostały włączone do Księstwa Warszawskiego.

Podział administracyjny w latach 1793–1795[edytuj | edytuj kod]

Wbrew pierwotnemu projektowi podzielenia Prus Południowych na dwie jednostki administracyjne z siedzibami w Poznaniu i Toruniu, ostatecznie patentem królewskim z 7 kwietnia 1793 roku na obszarze nowej prowincji utworzono 2 departamenty z siedzibą w Poznaniu i Łęczycy. Departament poznański objął obszar dawnych województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, natomiast departament łęczycki teren województw sieradzkiego z ziemią wieluńską, łęczyckiego, rawskiego, płockiego, brzesko-kujawskiego i ziemi dobrzyńskiej. Wobec braku w Łęczycy odpowiednich pomieszczeń dla administracji, siedzibę departamentu 25 maja 1793 przeniesiono do Piotrkowa. Ponieważ departament piotrkowski zajmował znaczny obszar, podjęto starania o wydzielenie z niego departamentu, który objąłby tereny Kujaw i Mazowsza wcielone do Prus Południowych. Na siedzibę trzeciego departamentu wyznaczono w 1795 roku Płock, ale w związku z III rozbiorem stał się on siedzibą departamentu płockiego Prus Nowowschodnich, do których włączono ziemię dobrzyńską i obszar województwa płockiego, wyłączając je z Prus Południowych. Stolicą prowincji Prusy Południowe został Poznań.

 • departament łęczycki, od 25 maja 1793 departament piotrkowski – 27 powiatów
  • powiat częstochowski
  • powiat lutomierski
  • powiat ostrzeszowski
  • powiat piotrkowski
  • powiat radomszczański
  • powiat sieradzki
  • powiat szadkowski
  • powiat warcki
  • powiat wieluński
  • powiat brzeziński
  • powiat łęczycki
  • powiat orłowski
  • powiat zgierski
  • powiat gostyniński
  • powiat rawski
  • powiat sochaczewski
  • powiat brzeski
  • powiat kowalski
  • powiat radziejowski
  • powiat dobrzyński
  • powiat lipnowski
  • powiat rypiński
  • powiat bielski
  • powiat płocki
  • powiat sierpecki
  • powiat szreński
  • powiat wyszogrodzki
 • departament poznański – 17 powiatów
  • powiat babimojski
  • powiat gnieźnieński
  • powiat kaliski
  • powiat koniński
  • powiat kościański
  • powiat krobski
  • powiat krotoszyński
  • powiat międzyrzecki
  • powiat obornicki
  • powiat odolanowski
  • powiat powidzki
  • powiat poznański
  • powiat pyzdrski
  • powiat śremski
  • powiat średzki
  • powiat wągrowiecki
  • powiat wschowski

Podział administracyjny w latach 1795–1807[edytuj | edytuj kod]

III rozbiór Polski spowodował reorganizację podziału terytorialnego ziem zajętych przez Prusy. Powiaty dobrzyńskie i mazowieckie na prawym brzegu Wisły przyłączono do Prus Nowowschodnich. Pozostały obszar Prus Południowych wraz z zagarniętymi w III rozbiorze obszarami lewobrzeżnego Mazowsza podzielono na 3 departamenty, przenosząc siedzibę władz prowincji z Poznania do Warszawy. Ponadto w 1796 roku zmieniono granice powiatów, które w znacznej części na obszarze Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego przetrwały do reformy rosyjskiej z 1867 roku.

 • departament kaliski – 11 (12) powiatów
  • powiat częstochowski
  • powiat kaliski
  • powiat koniński
  • powiat lutomierski (do 1796)
  • powiat odolanowski
  • powiat ostrzeszowski
  • powiat piotrkowski
  • powiat radomszczański
  • powiat sieradzki
  • powiat szadkowski
  • powiat warcki
  • powiat wieluński
 • departament poznański – 17 powiatów
  • powiat babimojski
  • powiat brzeski
  • powiat gnieźnieński
  • powiat kościański
  • powiat kowalski
  • powiat krobski
  • powiat krotoszyński
  • powiat międzyrzecki
  • powiat obornicki
  • powiat powidzki
  • powiat poznański
  • powiat pyzdrski
  • powiat radziejowski
  • powiat śremski
  • powiat średzki
  • powiat wągrowiecki
  • powiat wschowski
 • departament warszawski – 10 powiatów,
  • powiat błoński
  • powiat brzeziński
  • powiat czerski
  • powiat gostyniński
  • powiat łęczycki
  • powiat orłowski
  • powiat rawski
  • powiat sochaczewski
  • powiat warszawski
  • powiat zgierski

Podział na inspekcje podatkowe 1793–1795[edytuj | edytuj kod]

Inspekcjom podatkowym podporządkowano miasta. Wszystkie miasta zostały wydzielone z powiatów i nie podlegały władzy landartów. Na czele inspekcji stał radca podatkowy.

 • departament poznański – 6 inspekcji
  • wschowska (23 miasta)
  • międzyrzecka (23 miasta)
  • rawicka (21 miast)
  • poznańska (19 miast)
  • gnieźnieńska (22 miasta)
  • kaliska (21 miast)
 • departament piotrkowski – 6 inspekcji
  • łęczycka (23 miasta)
  • łowicka (19 miast)
  • sieradzka (19 miast)
  • piotrkowska (24 miasta)
  • gostynińska (18 miast)
  • rypińska (19 miast)

Podział na inspekcje podatkowe 1795–1807[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Sebastian Haffner: Prusy bez legendy: Zarys dziejów. Warszawa: Oficyna Historii XIX i XX wieku, 1996. ISBN 83-905989-3-0.
 • Jan Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806. Studium historycznoprawne, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1957.
 • Jerzy Kozłowski, Administracja Wielkopolski pod pruskim zaborem 1793–1918, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wydawnictwo Terra, Poznań 2000.