Przechodzenie drzewa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przechodzenie drzewa (przechodzenie po drzewie) – proces odwiedzania wszystkich węzłów drzewa.

Sposoby przechodzenia drzewa binarnego[edytuj | edytuj kod]

Istnieje 6 sposobów przejścia drzewa binarnego: VLR, LVR, LRV, VRL, RVL, RLV, gdzie: Visit – "odwiedź" węzeł, Left – idź w lewo, Right – idź w prawo. Wyróżnia się 3 pierwsze:

 • VLR – pre-order, przejście wzdłużne
 • LVR – in-order, przejście poprzeczne
 • LRV – post-order, przejście wsteczne

W przypadku gdy dane drzewo jest binarnym drzewem AST przejścia określa się również:

Podane algorytmy rekurencyjne działają na drzewie binarnym:

 • Pre-order
Pre-order: F, B, A, D, C, E, G, I, H.
PRE-ORDER(wierzchołek_v)
 {
  wypisz wierzchołek_v.wartość
  jeżeli wierzchołek_v.lewy_syn != null to PRE-ORDER(wierzchołek_v.lewy_syn)
  jeżeli wierzchołek_v.prawy_syn != null to PRE-ORDER(wierzchołek_v.prawy_syn)
 }

Działanie jest wykonywane najpierw na rodzicu, następnie na synach.

 • In-order
In-order: A, B, C, D, E, F, G, H, I.
IN-ORDER(wierzchołek_v)
 {
  jeżeli wierzchołek_v.lewy_syn != null to IN-ORDER(wierzchołek_v.lewy_syn)
  wypisz wierzchołek_v.wartość
  jeżeli wierzchołek_v.prawy_syn != null to IN-ORDER(wierzchołek_v.prawy_syn)
 }

Najpierw wykonywane jest działanie na jednym z synów, następnie na rodzicu i na końcu na drugim synu. Przechodząc w ten sposób drzewo poszukiwań binarnych, otrzymuje się posortowane wartości wszystkich węzłów. Dzieje się tak dlatego, że w drzewie poszukiwań binarnych wartości lewego syna węzła n oraz wszystkich jego potomków są mniejsze od wartości n, a wartości prawego syna i jego potomków większe od wartości n.

 • Post-order
Post-order: A, C, E, D, B, H, I, G, F.
POST-ORDER(wierzchołek_v)
 {
  jeżeli wierzchołek_v.lewy_syn != null to POST-ORDER(wierzchołek_v.lewy_syn)
  jeżeli wierzchołek_v.prawy_syn != null to POST-ORDER(wierzchołek_v.prawy_syn)
  wypisz wierzchołek_v.wartość
 }

Działanie jest wykonywane najpierw na wszystkich synach, na końcu na rodzicu.

Sposoby przechodzenia dowolnego drzewa[edytuj | edytuj kod]

Następujące algorytmy działają na ogólnym drzewie, którego każdy wierzchołek może mieć dowolnie wiele potomków

 • Pre-order
PRE-ORDER(wierzchołek_v)
 {
  wypisz wierzchołek_v.wartość
  dla każdego wierzchołka w będącego potomkiem wierzchołka_v:
    PRE-ORDER(w)
 }
 • Post-order
POST-ORDER(wierzchołek_v)
 {
  dla każdego wierzchołka w będącego potomkiem wierzchołka_v:
    POST-ORDER(w)
  wypisz wierzchołek_v.wartość
 }
 • Nie istnieje algorytm In-order dla drzewa niebędącego drzewem binarnym.
  Porządek in-order wymaga odwiedzenia węzła–rodzica po lewym a przed prawym dzieckiem. W drzewie nie binarnym, tj. gdy węzły mogą mieć więcej niż 2 potomków, nie da się jednoznacznie zdefiniować dziecka lewego i prawego (np. przy 3 węzłach–dzieciach (potomkach) będzie przynajmniej 2 dzieci lewych albo 2 dzieci prawych), stąd zasadnicza niemożność spełnienia tego porządku.

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Przykładowe drzewo binarne

W tym drzewie binarnym podstawowe algorytmy odwiedzają węzły w następującej kolejności:

* pre-order: F, B, A, D, C, E, G, I, H
* post-order: A, C, E, D, B, H, I, G, F
* in-order: A, B, C, D, E, F, G, H, I

Levelorder[edytuj | edytuj kod]

Level-order: F, B, G, A, D, I, C, E, H.

Istnieje również metoda przechodzenia levelorder, która polega na odwiedzaniu wierzchołków kolejno według wzrastającego poziomu zagłębienia. Jest ona implementowana przy użyciu algorytmu przeszukiwania wszerz (BFS), np. z wykorzystaniem kolejki. W przykładowym drzewie powyżej metoda ta odwiedza węzły w kolejności:

 • level-order: F, B, G, A, D, I, C, E, H.
LEVEL-ORDER(wierzchołek_v)
 {
  utwórz kolejkę wierzchołków k
  wstaw wierzchołek_v do kolejki

  dopóki kolejka nie jest pusta:

    pobierz z kolejki wierzchołek w
    wypisz wierzchołek_w.wartość

    dla każdego wierzchołka u będącego potomkiem wierzchołka w:
      wstaw wierzchołek u do kolejki
 }