Przegląd Wojsk Lądowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przegląd Wojsk Lądowych
Częstotliwość miesięcznik
Państwo Polska 
Pierwszy numer 1959
Ostatni numer 2006
ISSN 0478-6688
Specjalistyczne czasopisma Wojsk Lądowych

Przegląd Wojsk Lądowych (PWL) – czasopismo fachowo-wojskowe; miesięcznik. Powstał 5 czerwca 1959 na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 031/MON.

Etat redakcji obejmował początkowo: redaktora naczelnego, sekretarza redakcji, sześciu redaktorów działów, dwóch redaktorów-stylistów, redaktora technicznego, maszynistkę i referenta – razem 15 osób. Za skład, druk, kolportaż i finanse odpowiadało Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe” – jako nakładca.

Miesięcznik został powołany w celu zapewnienia lepszych warunków rozwoju teorii i praktyki różnych rodzajów wojsk i służb, w ścisłym powiązaniu z ogólnowojskowymi zagadnieniami taktycznymi, oraz dla ułatwienia wszechstronnego pogłębiania wiedzy przez oficerów różnych specjalności wojskowych wojsk lądowych. Miesięcznik powstał w wyniku połączenia 8 czasopism wojskowych: „Przeglądu Wojskowego”, „Przeglądu Wojsk Pancernych”, „Przeglądu Artyleryjskiego”, „Przeglądu Inżynieryjnego”, „Przeglądu Łączności”, „Przeglądu Samochodowego”, „Biuletynu Wojsk Chemicznych” oraz „Kierowcy”. Pierwszy jego numer ukazał się w lipcu 1959. Początkowo czasopismo wychodziło również w wersji niejawnej (w latach 1959–1961) jako kwartalnik. Od 1960 zaczęto wydawać jawne dodatki monotematyczne.

Redakcja „Przeglądu Wojsk Lądowych” jako pierwsza w Wojsku Polskim weszła w zachodnie struktury militarne. Od 1993 bowiem należała do European Military Press Association (Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Wojskowej), aktywnie uczestnicząc w pracach tej organizacji. Wiceprezydentem stowarzyszenia był m.in. płk mgr Antoni Witkowski – były redaktor naczelny „Przeglądu Wojsk Lądowych”.

Komitet Redakcyjny[edytuj | edytuj kod]

Nakreślaniem założeń programowych miesięcznika i kierunków jego rozwoju zajmował się Komitet Redakcyjny. W jego skład wchodzili oficerowie związani ze szkoleniem wojsk z różnych instytucji centralnych MON, a po przejściu w podporządkowanie Dowództwa Wojsk Lądowych – zastępcy dowódcy wojsk lądowych, szefowie rodzajów wojsk, szefowie szkolenia okręgów wojskowych i korpusów, komendanci wyższych szkół oficerskich oraz komendant Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej. W latach 1959-1999 Komitetem Redakcyjnym przewodniczyli:

Ważną rolę odgrywali zastępcy przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego. Oni byli codziennymi opiekunami redakcji, oni znali jej problemy i troski, przychodząc wielokrotnie z pomocą. Funkcję tę pełnili:

Redaktorzy naczelni[edytuj | edytuj kod]

Sekretarze redakcji – zastępcy redaktora naczelnego[edytuj | edytuj kod]

Działy tematyczne[edytuj | edytuj kod]

 • Organizacja i szkolenie sztabów,
 • Szkolenie wojsk,
 • Logistyka,
 • Pedagogika wojskowa,
 • Kalejdoskop,
 • Sprawozdania i recenzje.

Odznaczenia Redakcji „PWL”[edytuj | edytuj kod]

Doroczne Nagrody[edytuj | edytuj kod]

Po raz pierwszy w "Przeglądzie Wojsk Lądowych" odnotowano przyznanie dorocznych nagród za 1978. Otrzymali je:

 • gen. bryg. dr Edward Łańcucki
 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk dypl. mgr Mieczysław Małkiewicz
 • płk dypl. Kazimierz Pachowski
 • płk doc. dr Stanisław Soroka
 • płk dr Stanisław Śledź
 • ppłk dr Tadeusz Janiszewski
 • kpt. dypl. Jerzy Krysztof
 • kpt. mgr inż. Jacek Parliński
 • kpt. dypl. Jerzy Reinert
 • kpt. mgr Julian Skrzyp[3]
 • por. inż. Zbigniew Moszumański
 • por. inż. Stefan Panczocha

Nagród za 1979 z nieznanych przyczyn nie odnotowano na łamach „PWL”, mimo że je przyznano. W latach 1980–1993 Doroczną Nagrodę „Przeglądu Wojsk Lądowych” przyznawano za aktywność publicystyczną. Otrzymali ją:

za 1980

 • płk dr Adam Bagłajewski
 • płk dr Leonard Boguszewski
 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk dr Tadeusz Janiszewski
 • płk dypl. mgr Mieczysław Małkiewicz
 • płk dypl. Kazimierz Pachowski
 • płk dypl. Zenon Siwiec
 • płk dr Ryszard Urliński
 • płk dypl. w st. spocz. Zygmunt Wontrucki
 • mjr dypl. Jan Klejszmit
 • mjr dr Julian Skrzyp
 • kpt. lek. Jerzy Miłkowski
 • por. inż. Andrzej Mączyński

za 1981

 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk dypl. mgr Michał Humenny
 • płk dr Tadeusz Janiszewski
 • płk doc. dr Czesław Jędrys
 • płk dr Ryszard Urliński
 • płk w st. spocz. Zygmunt Wontrucki
 • ppłk Julian Niciński
 • ppłk dypl. Stefan Wiejak
 • mjr dypl. Jan Klejszmit
 • mjr mgr inż. Stefan Naczyński
 • kpt. lek. Jerzy Miłkowski

za 1982

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk dr Tadeusz Janiszewski
 • płk dr Zbysław Szymczak
 • płk dr Ryszard Urliński
 • płk dypl. Stefan Wiejak
 • płk prof. dr hab. Lesław Wojtasik
 • ppłk dypl. Ryszard Konopka
 • mjr mgr inż. Tadeusz Nowak

za 1983

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk dypl. Kazimierz Pachowski
 • płk dr Zbysław Szymczak
 • ppłk w st. spocz. Czesław Lipka
 • ppłk dr Stefan Olszewski
 • ppłk dr inż. Ryszard Sobczak
 • ppłk mgr Henryk Śnieżek
 • mjr mgr Włodzimierz Borzęcki

za 1984

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk doc. dr Tadeusz Janiszewski
 • płk doc. dr Czesław Jędrys
 • płk dypl. Antoni Stuglik
 • płk dypl. Stefan Wiejak
 • ppłk dr inż. Jerzy Garstka
 • ppłk dr inż. Ireneusz Nowak
 • mjr dypl. inż. Wiktor Matczyński

za 1985

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk dypl. Ryszard Kardas
 • płk dypl. Kazimierz Pachowski
 • płk dr Stanisław Śledź
 • ppłk mgr inż. Tadeusz Bartosik
 • ppłk mgr inż. Leon Sadowski
 • mjr dypl. inż. Wiktor Matczyński
 • mjr dypl. inż. Leszek Oleksyn

za 1986

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk doc. dr Tadeusz Janiszewski
 • płk dr Stanisław Śledź
 • płk w st. spocz. Edward Wieczorek
 • płk mgr inż. Jan Zydroń
 • ppłk dr inż. Jerzy Garstka
 • ppłk dr inż. Antoni Strzymiński
 • mjr dypl. inż. Zbigniew Gomulak

za 1987

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk doc. dr Tadeusz Janiszewski
 • płk dr Stanisław Śledź
 • ppłk dr Stanisław Adamowicz
 • ppłk mgr inż. Alfred Gmur
 • mjr dr inż. Edward Araszkiewicz

za 1988

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk mgr inż. Jan Gajde
 • płk dypl. mgr Franciszek Góral
 • płk dr inż. Ireneusz Nowak
 • płk dr Zbigniew Rusin
 • płk mgr Zenon Skowroński
 • płk dr Stanisław Śledź
 • ppłk mgr Ryszard Radziejewski
 • kpt. mgr Mieczysław Skonieczny

za 1989

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dr Stanisław Kotlicki
 • płk doc. dr Stefan Olszewski
 • ppłk dypl. Waldemar Figiel
 • ppłk mgr inż. Alfred Gmur

za 1990

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dr Stanisław Śledź
 • płk dr inż. Antoni Tunkiewicz
 • płk dr Andrzej Ostrokólski
 • mjr dypl. Zdzisław Sakowski

za 1991

 • płk dypl. Zygmunt Czarnotta
 • płk dypl. Marian Kawczyński
 • ppłk dr inż. Jerzy Garstka
 • ppłk dypl. Stanisław Terek

za 1992

 • płk dr inż. Józef Michniak
 • ppłk dr inż. Ryszard Dorożyński
 • por. inż. Eugeniusz Karmiłowicz

za 1993

 • płk dypl. w st. spocz. Zygmunt Czarnotta
 • płk dr hab. inż. Stanisław Dworecki[4]
 • płk dr inż. Władysław Giruć
 • płk dr hab. Marian Kopczewski[5]
 • płk dr hab. Zbigniew Ścibiorek[6]
 • kpt. inż. Ireneusz Piórkowski

Doroczną Nagrodę „Przeglądu Wojsk Lądowych” – kordzik przyznawano w latach 1994–1999[7]. Otrzymali je:

za 1994

 • za długoletnią współpracę:
  • płk dypl. w st. spocz. Zygmunt Czarnotta
 • za dużą aktywność publicystyczną:
  • ppłk mgr Leszek Jaworski
  • mjr dypl. Andrzej Raus
  • mjr inż. Zbigniew Straszyński
 • za udany debiut:
  • por. inż. Andrzej Tomczak

za 1995

 • za dużą aktywność publicystyczną:
  • płk dr inż. Lesław Dadas
  • ppłk dypl. Waldemar Figiel
  • ppłk dr inż. Jan Przanowski
 • za udany debiut:
  • ppor. inż. Marek Bojarczuk

za 1996

 • za dużą aktywność publicystyczną:
  • ppłk dr Waldemar Kaczmarek[8]
  • kpt. dypl. Marek Wrzosek[9]
 • za udany debiut:
  • mjr dypl. Henryk Wasiurdziak

za 1997

 • za długoletnią współpracę:
  • płk rez. dr hab. Marian Kopczewski
 • za dużą aktywność publicystyczną:
  • ppłk dypl. Zdzisław Sakowski
  • ppłk dypl. Mirosław Kołodziejczyk
  • mjr mgr inż. Tadeusz Leszczyński
 • za udany debiut:
  • ppor. inż. Radosław Olcha

za 1998

 • za długoletnią współpracę:
  • płk dypl. w st. spocz. Zygmunt Czarnotta
 • za dużą aktywność publicystyczną:
 • za udany debiut:
  • kpt. mgr inż. Jarosław Jaźwiński

za 1999

 • za dużą aktywność publicystyczną:
 • za udany debiut:
  • por. inż. Marcin Szymański

Po zmianach organizacyjnych w latach 2000–2005 były przyznawane Doroczne Nagrody Prasowe Zespołu Redakcyjnego Wojsk Lądowych – kordziki. Otrzymali je:

za 2000

 • za dużą aktywność publicystyczną:
  • płk mgr inż. Janusz Wawrzynów
  • płk mgr Stefan Naczyński
  • płk dr inż. Wiktor Matczyński
  • mjr mgr Edward Nowak
  • kpt. dr Adam Paweł Olechowski
 • za udany debiut:
  • kpt. dypl. Robert Paweł Widzisz

za 2001

 • za długoletnią współpracę:
  • płk w st. spocz. dr hab. Ireneusz Nowak
 • za dużą aktywność publicystyczną:
  • gen. bryg. dr inż. Edmund Smakulski
  • ppłk rez. mgr Jerzy Dąbrowski
  • mjr dypl. Grzegorz Jasiukiewicz
  • mjr mgr Sylwester Michalski
  • mjr dypl. Adam Radomyski
 • za udany debiut:
  • por. inż. Tomasz Mielczarek

za 2002

 • za długoletnią współpracę:
 • za dużą aktywność publicystyczną:
  • płk mgr inż. Paweł Boniewicz
  • ppłk mgr inż. Marek Paszkowski
  • por. inż. Robert Basałyga
 • za udany debiut:
  • por. inż. Andrzej Głowacki

za 2003

 • za długoletnią współpracę:
 • za dużą aktywność publicystyczną:
  • gen. dyw. Marek Samarcew
  • mjr mgr Andrzej Stec
  • st. chor. Wojciech Majeran
 • za udany debiut:
  • por. inż. Rafał Śmiałkowski
  • ppor. mgr inż. Edyta Soszyńska

za 2004

 • za długoletnią współpracę:
  • kpt. Tomasz Mielczarek
 • za dużą aktywność publicystyczną:
  • ppłk dr Stanisław Topolewski
  • mjr Jacek Lasota
  • kpt. Krzysztof Plażuk
 • za udany debiut:
  • mjr Ray Wojcik
  • kpt. inż. Adam Tokarczyk

za 2005

 • za długoletnią współpracę:
 • za dużą aktywność publicystyczną:
 • za udany debiut:
  • kpt. inż. Dariusz Kacperczyk
  • por. inż. Sławomir Kiraga

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 2000 r. – tylko zastępca redaktora naczelnego.
 2. Od 2000 r. – tylko sekretarz redakcji.
 3. Prof. dr hab. Julian Skrzyp, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-06-08].
 4. Prof. dr hab. inż. Stanisław Edward Dworecki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-06-08].
 5. Prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-06-08].
 6. Prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-06-08].
 7. 12 stycznia 1995 r. przyznano po raz pierwszy kordziki za 1994 r.
 8. Prof. dr hab. inż. Waldemar Aleksander Kaczmarek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-06-08].
 9. Prof. dr hab. inż. Marek Adam Wrzosek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-06-08].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Materiały Centralnego Archiwum Wojskowego.