Przegląd piśmiennictwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Przegląd piśmiennictwa – praca naukowa, mająca na celu dokonanie przeglądu najważniejszych publikacji związanych z jakąś dziedziną wiedzy oraz przedstawienie wynikających z tych publikacji syntetycznych wniosków.

Przeglądy piśmiennictwa nie wnoszą nowej wiedzy, ale stanowią analizę i syntezę dotychczasowej wiedzy na dany temat (tzn. stanowią źródło wtórne wiedzy). O naukowej wartości przeglądów piśmiennictwa decyduje właśnie spójne przedstawienie aktualnego stanu wiedzy, zintegrowanie wyników dotychczas prowadzonych prac badawczych, zaproponowanie pewnej syntezy wiedzy. Najbardziej wiarygodnym naukowo rodzajem przeglądu piśmiennictwa jest przegląd systematyczny. W przeglądzie piśmiennictwa zwykle formułowany jest temat, wyjaśniana metodologia (np. dlaczego wybrano właśnie te publikacje – zwykle oryginalne prace badawcze, a nie ich przeglądy lub omówienia), przedstawiane wyniki (które mogą nie być jednoznaczne) i proponowane wnioski. W części dotyczącej dyskusji mogą być przedstawione zagadnienia historyczne (np. uprzednio wykonane przeglądy piśmiennictwa, zmiany pojmowania omawianego zagadnienia w miarę rozwoju nauki, poglądy autorytetów naukowych na dany temat i ich wpływ – nie zawsze korzystny – na rozwój wiedzy dotyczącej tego tematu itp.) Ostatecznym celem przeglądu piśmiennictwa jest zapoznanie czytelnika z aktualnym stanem wiedzy na dany temat w oparciu o badania pierwotne.