Przetarg nieograniczony

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Przetarg nieograniczony – forma przetargu charakteryzująca się zaproszeniem do składania ofert nieograniczonego kręgu osób, zwykle poprzez publiczne ogłoszenie. W przypadkach dotyczących gospodarki podmiotów sektora publicznego często sposób jego przeprowadzenia jest szczegółowo uregulowany prawem, np. w zakresie zamówień publicznych, zbywania nieruchomości, zbywania mienia czy sprzedaży wierzytelności.

Przetarg nieograniczony w zamówieniach publicznych[edytuj | edytuj kod]

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, spośród których jest wybierana oferta najkorzystniejsza.

Tryb ten jest jednym z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych (drugim jest przetarg ograniczony), które można zastosować zawsze przy udzielaniu zamówień publicznych. Pozostałe tryby udzielania zamówień publicznych można zastosować tylko w przypadkach określonych w ustawie Pzp[1].

Przetarg nieograniczony jest trybem jednoetapowym. Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku ogłoszeń o zamówieniu, których wartość jest równa lub wyższa od progów unijnych, o których mówa w art. 3 ustawy, ogłoszenie jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu jest również publikowane na stronie internetowej zamawiającego (lub innej stronie). Zamieszcza tam także specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Komentarz do art. 70(1) kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), w: A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009.
  • Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. T. Czajkowski, wyd. 3, Warszawa 2007 (wersja elektroniczna).

Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 1 stycznia 2021. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.