Pseudonimizacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Pseudonimizacja danych – pojęcie wprowadzone do prawa za pomocą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Według art. 4 pkt 5 pojęcie pseudonimizacji oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.[1]

Pseudonimizacja jest odwracalnym procesem, który jest przeprowadzany w celu ograniczenia możliwości identyfikacji danej osoby. W ramach tego procesu administrator danych osobowych ma za zadanie wyszczególnić dane, które pozwalają zidentyfikować daną osobą fizyczną, a następnie zastąpić je innymi danymi np. pseudonimem, czy numerem identyfikacyjnym. Dane poddane procesowi pseudonimizacji dalej podlegają ochronie prawnej, w związku z czym administrator danych musi podjąć działania, aby uniemożliwić do nich dostęp osobie nieupoważnionej. Ponadto dane poddane pseudonimizacji oraz dane pozwalające na ich identyfikację nie powinny być przechowywane w tym samym miejscu.[2]

Metody pseudonimizacji danych[edytuj | edytuj kod]

Administratorzy danych stosują różne metody pseudonimizacji danych, jednak najczęściej używane to:

-tokenizacja- polega na zmianie danych na losowo wygenerowany ciąg liczbowy,

-skracanie- polega na skróceniu danych pozwalających na identyfikację danej osoby fizycznej,

-szyfrowanie tajnym kluczem- polega na szyfrowaniu danych za pomocą klucza szyfrującego, który w przyszłości może być użyty do odszyfrowania danych.[3]

Cel pseudonimizacji danych[edytuj | edytuj kod]

Pseudonimizację danych stosuje się w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz w celu ochrony pozostałych danych istotnych dla danej osoby czy przedsiębiorstwa.[4]

Pseudonimizacja a anonimizacja[edytuj | edytuj kod]

Anonimizacja polega na usunięciu wszelkich danych umożliwiających identyfikację danej osoby, natomiast pseudonimizacja polega na przetworzeniu danych, tak aby uniemożliwić ich powiązanie z daną osobą. Anonimizacja jest procesem trwałym i nieodwracalnym, natomiast pseudonimizacja jest procesem odwracalnym[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. - UODO [online], uodo.gov.pl [dostęp 2021-01-12] (pol.).
  2. Pseudonimizacja danych osobowych a ich anonimizacja - czym się różni? [online], Poradnik Przedsiębiorcy [dostęp 2021-01-12] (pol.).
  3. Pseudonimizacja według RODO - o czym należy - RODO [online], www.politykabezpieczenstwa.pl [dostęp 2021-01-12] (pol.).
  4. a b Pseudonimizacja a anonimizacja danych. Praktyczne zastosowanie w Przedsiębiorstwie [online], Pseudonimizacja a anonimizacja danych. Praktyczne zastosowanie w Przedsiębiorstwie [dostęp 2021-01-12] (pol.).