Publiczne uczelnie ekonomiczne w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Publiczne uczelnie ekonomiczne w Polsce – wykaz działających w Polsce publicznych uczelni ekonomicznych.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Nadzór nad publicznymi uczelniami ekonomicznym sprawuje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego[1].

W Polsce istnieje 5 publicznych uczelni ekonomicznych, w tym 4 w randze uniwersytetu. Według stanu w dniu 30 listopada 2014 studiowało na nich 65 732 osób wobec 121 388 osób studiujących na 65 ekonomicznych uczelniach niepublicznych[2].

Z 5 funkcjonujących obecnie publicznych uczelni ekonomicznych 4 powstały przed wybuchem II wojny światowej. W okresie międzywojennym centralną pozycję w szkolnictwie ekonomicznym zajmowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, co znajdowało odzwierciedlenie w jej nazwie (nadanej po raz pierwszy w 1933). W 1949 uczelnia ta została upaństwowiona przez władze komunistyczne, które oprócz zmiany nazwy na Szkołę Główną Planowania i Statystyki, dostosowały również jej program nauczania i program badawczy do potrzeb gospodarki centralnie planowanej[3].

W latach 2007–2010 istniejące w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach akademie ekonomiczne przekształcono w uniwersytety ekonomiczne.

Publiczne uczelnie ekonomiczne[edytuj | edytuj kod]

Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego[1]. Uszeregowano chronologicznie (wyróżniono datę powstania uczelni pod obecną nazwą). Liczba studentów według stanu w dniu 30 listopada 2014, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Lp. Nazwa Siedziba Historia Liczba studentów Rektor (kadencja 2016–2020)
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2016.jpg Powstała w 1933. Wywodzi się z założonych w 1906 Prywatnych Kursów Handlowych Męskich Augusta Zielińskiego. W latach 1949–1991 uczelnia nosiła nazwę Szkoła Główna Planowania i Statystyki[3]. 13 782[4] dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków UniwersytetEkonomiczny-GmachGłówny-POL, Kraków.jpg Powstał w 2007[5]. Wywodzi się z założonego w 1925 Wyższego Studium Handlowego. W latach 1974–2007 uczelnia nosiła nazwę Akademia Ekonomiczna[6]. 19 671[4] dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK
3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław)-budynki.jpg Powstał w 2008[7]. Wywodzi się z założonej w 1947 Wyższej Szkoły Handlowej, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950) i Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego (1974)[8]. 12 364[4] prof. dr hab. Andrzej Kaleta
4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań Poznań, Al. Niepodległości 10 (uniwersytet Ekonomiczny).jpg Powstał w 2008[9]. Wywodzi się z założonej w 1926 Wyższej Szkoły Handlowej. Na przestrzeni lat uczelnia nosiła m.in. nazwę Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (1974–2008)[10]. 10 401[4] prof. dr hab. Maciej Żukowski
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice Katowice, ratusz, ob. rektorat Akademii Ekonomicznej.JPG Powstał w 2010[11]. Wywodzi się z uruchomionego w 1937 Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. W 1972 uczelnia otrzymała imię Karola Adamieckiego, a w 1974 nazwę Akademia Ekonomiczna[12]. 10 345[4] dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie. nauka.gov.pl. [dostęp 2015-12-02].
 2. Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015, s. 57.
 3. a b Zarys dziejów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. uczelnia.sgh.waw.pl. [dostęp 2015-12-02].
 4. a b c d e Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2017, s. 70-79.
 5. Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Dz.U. z 2007 r. nr 146, poz. 1019).
 6. Krótka historia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. uek.krakow.pl. [dostęp 2015-12-02].
 7. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (Dz.U. z 2008 r. nr 66, poz. 401).
 8. Historia uczelni. ue.wroc.pl. [dostęp 2015-12-02].
 9. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Dz.U. z 2008 r. nr 220, poz. 1421).
 10. Historia. ue.poznan.pl. [dostęp 2015-12-02].
 11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Dz.U. z 2010 r. nr 165, poz. 1117).
 12. Rys Historyczny. ue.katowice.pl. [dostęp 2015-12-02].