Rada Miejska w Szydłowcu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rada Miejska w Szydłowcu
Województwo mazowieckie
Powiat szydłowiecki
Miejsce Szydłowiec
Polska
Adres ul. Jana Kilińskiego 2
26-500 Szydłowiec
Liczba radnych 21
Kadencja VI
Przewodniczący Rady Marek Artur Koniarczyk
Wiceprzewodniczący Rady Józef Jarosiński, Marek Plewa
Dyrektor Kancelarii Rady Krystyna Jachowska-Sadura
strona internetowa rady

Rada Miejska w Szydłowcu – stanowiący i kontrolujący organ władzy ustawodawczej samorządu gminnego w Szydłowcu. Wbrew nazwy terenem jej działania objęte jest nie tylko miasto, ale także obszar wiejski gminy Szydłowiec. Rada Miejska została utworzona w 1990 r. (jako Rada Miasta) zaś obecną nazwę przyjęła w roku 2005.

Wybory[edytuj | edytuj kod]

Okręgi wyborcze[edytuj | edytuj kod]

Okręg wyborczy Obszar Liczba mandatów
1 sołectwa: Barak, Ciechostowice, Hucisko, Łazy, Majdów, Sadek (wraz ze stacją kolejową), Wola Korzeniowa 3
2 sołectwa: Chustki, Jankowice, Korzyce, Krzcięcin, Omięcin, Rybianka (w tym Długosz i Marywil), Szydłówek, Świniów, Wilcza Wola, Wysocko (w tym Mszadla), Wysoka, Zastronie, Zdziechów 3
3 Szydłowiec - ulice: Armii Krajowej, Brzozowa, Chopina, Hubala, Kolejowa, Langiewicza, Leśna, Moniuszki, Polanki, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Powstania Warszawskiego, Sadowa, Strażacka, Waryńskiego, Willowa, Wschodnia (bez domów nr 62 i 64), Żołnierzy Września 1939 roku 2
4 Szydłowiec - ulice: Browarna, Dworska, Garbarska, Jodłowa, Kamienna, Kąpielowa, Kielecka, Kilińskiego Kopernika, Kościuszki (domy nr 1-159), Krótka, Książek Nowy, Kwaitowa, Lipowa, Maleckiego, Mała, Narutowicza, Piaskowa, Podzamcze, Polna, Poprzeczna, Północna, Przechodnia, Rynek Wielki, Rzeczna, Słomiana, Słoneczna, Sosnowa, Sowińskiego, Szydłowieckiego, Świętokrzyska, Targowa, Wąska, Wiejska, pl. Wolności, Wspólna, Wymysłów, Zakościelna, Zielona, Zielonka 2
5 Szydłowiec - ulice: 1-go Maja, Bankowa, Folwarczna, Górna, Jagiellończyka, Kochanowskiego, Kościuszki (domy nr 160-209), Kręta, Książek Majdowski, Książek Stary, Kusocińskiego, pl. Marii Konopnickiej, Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Podgórze, Radomska, Sikorskiego, Sobieskiego, Spacerowa, Sportowa, Widok, Witosa, Zamkowa, Żeromskiego 2
6 Szydłowiec - ulice: Piękna, Reymonta, Staszica 1
7 Szydłowiec - ulice: Jachowskiego, Jastrzębska, Kościuszki (domy nr 210-299), Metalowa, Prusa, Różana, Spółdzielcza, Wschodnai (domy nr 62 i 64) 2

Siedziba[edytuj | edytuj kod]

Siedzibą statutową Rady Miejskiej w Szydłowcu jest tamtejszy ratusz, jako główny budynek miejskiego magistratu. Jednak ze względu na niefunkcjonalność zbyt małych pomieszczeń zabytkowego gmachu Rada nie odbywa tam sesji plenarnych i posiedzeń komisji. Dlatego do użytku Rady Miejskiej oddane są pomieszczenia w budynku przy skrzyżowaniu ul. J. Kilińskiego z ul. T. Kościuszki. Mieści się tam Biuro Rady Miejskiej, gdzie urzęduje sekretarz kancelarii Rady oraz zbierają się członkowie kół i klubów radnych tuż przed posiedzeniem. W tym budynku pracują także radni przyjmując interesantów (w wypadku braku własnego, wyznaczonego biura) i korespondencję służbową. W budynku przy ul. Kilińskiego odbywają się także posiedzenia komisji. Jednak właściwe obrady Rady Miejskiej, odbywane plenarnie, mają miejsce w szydłowieckim zamku. Obrady prowadzone w trybie zwyczajnym mają miejsce w sali na piętrze (przed kaplicą), zarządzaną przez organ budżetowy gminy – Szydłowieckie Centrum Kultury. W wypadku chęci radnych i burmistrza uhonorowania obrad lub prowadzonych w trybie nadzwyczajnym posiedzenia Rady Miejskiej odbywają się w tzw. „Sali Kominkowej” zamku.

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

Rada Miejska składa się z 21 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego dwóch zastępców. Radni pracują w następujących stałych komisjach problemowych:

 • Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy (8 członków),
 • Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Społecznych i Socjalnych (5 członków),
 • Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (8 członków),
 • Komisja Rewizyjna (7 członków),
 • Komisja Statutowa, Bezpieczeństwa Publicznego i Etyki Radnego (3 członków).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Tradycje Rady Miejskiej w Szydłowcu sięgają 1427 r., kiedy to Władysław II Jagiełło przywrócił mu prawa miejskie, gdzie nowe zasady magdeburskiej organizacji miasta wprowadzały radę miejską jako organ kontrolujący i wyznaczający długoterminowe zadania dla zarządu, zwanego ławą. Od tej pory Szydłowiec nigdy nie utracił praw miejskich, dlatego działalność rady w sposób ograniczonej samorządności lokalnej była prowadzona aż do likwidacji Królestwa Polskiego w 1831 r. Po tym wydarzeniu następuje utrata samorządności gminnych i miejskich, a dotychczasowe urzędy lokalne stają się jednostkami pomocniczymi powiatów, wprowadzając w miejsce rad urzędy magistrackie.

Taki stan rzeczy utrzymywał się do końca okresu zaborów. Jednak odzyskanie przez Polskę niepodległości od razu pociągnęło za sobą rozwój samorządów terytorialnych. W 1918 r. została przywrócona organizacja samorządowa z burmistrzem stojącym na czele zarządu i radą kontrolującą jejgo działania. W pierwszych dniach niepodległości Rada Miejska w Szydłowcu liczyła 12 radnych, jednak biorąc pod uwagę zalecenia ministra spraw wewnętrznych, Stanisława Thugutta, podwojono jej skład uzupełniając ustawowe braki. Już pierwsze wybory samorządowe w 1920 r. ujawniły wielonarodowy charakter miasteczka, gdzie po 50% mandatów uzyskali Polacy i Żydzi. Skład rady ciągle się zmieniał, nie tylko ze względów wyborczych – wielu radnych rezygnowało z pełnionych funkcji, a najczęstszym powodem była zmiana miejsca zamieszkania lub choroba[1]. Bardzo ważnymi problemami, które były podejmowane przez Radę w okresie międzywojennym było przede wszystkim zorganizowanie przemysłu w mieście. Dlatego podejmowano burzliwe (często zakończone klęską) obrady o budowę linii i stacji kolejowej oraz zmniejszenie cen energii elektrycznej. Drugorzędnymi problemami obrad była oświata i kultura. Rada Miejska doprowadziła do powstania publicznej biblioteki w Domu pod Dębem oraz podjęła się przerwanego wybuchem wojny trudu renowacji zamku i zebrania w nim dzieł sztuki udostępnionych zwiedzającym. Wielokrotnie podejmowano się zorganizowania w mieście prac renowacyjnych zabytków i zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Po zakończeniu II wojny światowej Rada Miejska działała jeszcze do reformy administracyjnej w 1950 r. W tym czasie w miejsce Rady i Zarządu wprowadzono kolegialny urząd Miejskiej Rady Narodowej, której prezydował jej przewodniczący zastępując w swoich obowiązkach dotychczasową funkcję burmistrza. Rada Miejska powróciła po porozumieniach Okrągłego Stołu i reformie administracyjnej 1990 r. W tym czasie nowo wybrani radni przyjęli nazwę swojego ciała jako Rada Miasta Szydłowiec, którą wzorując się na jeszcze nie sprecyzowanych zaleceniach sejmu zaproponował burmistrz, Włodzimierz Kurzępa.

Skład rady[edytuj | edytuj kod]

I kadencja (1990-1994)[edytuj | edytuj kod]

L.p. Radny Blok polityczny Dodatkowa funkcja samorządowa Okręg wyborczy
1. Kazimierz Bilski
2. Jan Michał Depo Więź Szydłowiecka nr 9
3. Jan Derleta
4. Stanisław Dworak niezrzeszony przewodniczący Rady Miasta
5. Włodzimierz Górlicki
6. Tadeusz Grochowalski[2]
7. Ewa Teodora Janik
8. Mieczysław Janka
9. Jerzy Krawczyk
10. Natalia Mikulska
11. Zenon Misiopecki
12. Stanisław Nowak
13. Albert Pawłowski SLD
14. Krzysztof Prześlakowski Więź Szydłowiecka
15. Józef Ruzik Więź Szydłowiecka
16. Kazimierz Sadura Więź Szydłowiecka
17. Roman Sambor
18. Marian Siembiot
19. Waldemar Sobutka Więź Szydłowiecka
20. Franciszek Staniszewski Więź Szydłowiecka
21. Czesław Stefański
22. Eugeniusz Szcześniak
23. Gustaw Szmit Więź Szydłowiecka zastępca burmistrza
24. Irena Świątkiewicz-Woda Więź Szydłowiecka nr 15
25. Tadeusz Świercz
26. Wiesław Tomczyk
27. Jacek Winiarski
28. Józef Winiarski Więź Szydłowiecka
29. Edward Woźniak
30. Magdalena Wójcik

II kadencja (1994-1998)[edytuj | edytuj kod]

L.p. Radny Blok polityczny Dodatkowa funkcja samorządowa Okręg wyborczy
1. Piotr Burek nr 12
2. Adam Cieloch przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
3. Jerzy Ciuk UP zastępca przewodniczącej Komisji Finansowo-Budżetowej; zastępca przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
4. Józef Czerwiak SLD
5. Jan Michał Depo Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Historycznej nr 9
6. Jadwiga Domalewska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
7. Stanisław Głowacz przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej; zastępca przewodniczącego Komisji Regulaminowej nr 1
8. Krzysztof Wiesław Gula Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Historycznej nr 13
9. Włodzimierz Górlicki
10. Ewa Teodora Janik przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej nr 11
11. Edward Jańczyk nr 16
12. Józef Jarosiński przewodniczący Komisji Regulaminowej nr 4
13. Andrzej Stanisław Jarzyński Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
14. Piotr Walenty Kornatowski
15. Artur Łyczek Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
16. Jarosław Malik nr 8
17. Andrzej Markiewicz zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego nr 7
18. Marian Matla zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 6
19. Henryk Mosiołek nr 14
20. Jerzy Nowocień nr 2
21. Aleksandra Półtorak nr 9
22. Włodzimierz Czesław Sasal przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
23. Ryszard Skuza
24. Franciszek Staniszewski
25. Adam Stefański zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej nr 5
26. Eugeniusz Szcześniak nr 10
27. Irena Świątkiewicz-Woda Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej przewodnicząca Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej
28. Krystyna Waszczyk Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 15
29. Halina Zawadzka nr 3

III kadencja (1998-2002)[edytuj | edytuj kod]

IV kadencja (2002-2006)[edytuj | edytuj kod]

L.p. Radny Blok polityczny Dodatkowa funkcja samorządowa Okręg wyborczy
1. Krystyna Bednarczyk Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 2
2. Roman Mirosław Burek PiS nr 3
3. Jadwiga Domalewska nr 2
4. Krzysztof Wiesław Gula Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
5. Józef Eugeniusz Jarosiński LPR zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej[a] nr 1
6. Leszek Jakub Jakubowski przewodniczący Rady Miejskiej[b] nr 1
7. Krzysztof Józef Łękawski PiS nr 1
8. Artur Łyczek Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 3
9. Barbara Majewska
10. Józef Malmon nr 1
11. Ryszard Michalski
12. Jerzy Stanisław Nowocień nr 1
13. Adam Andrzej Pietras
14. Agnieszka Mariola Banaszczyk[3] Samorząd Ziemi Szydłowieckiej nr 3
15. Zbigniew Rogoziński nr 1
16. Włodzimierz Grzegorz Sadza nr 1
17. Włodzimierz Czesław Sasal
18. Adam Stefański nr 1
19. Eugeniusz Szcześniak
20. Irena Świątkiewicz-Woda Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 1
21. Jerzy Stanisław Wiernicki Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 2
22. Marek Krzysztof Zdziech PiS nr 2

V kadencja (2006-2010)[edytuj | edytuj kod]

L.p. Radny Blok polityczny Dodatkowa funkcja samorządowa Okręg wyborczy
1. Krystyna Bednarczyk Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej I zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej nr 2
2. Paweł Michał Bloch Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 3
3. Roman Mirosław Burek PiS nr 3
4. Wiesław Cieloch Wspólnota Samorządowa[c] nr 1
5. Marek Górecki Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze[4] przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy nr 3
6. Bogusława Grzyb PSL[d] nr 1
7. Leszek Jakub Jakubowski Porozumienie Samorzadowo-Gospodarcze[4] nr 1
8. Józef Eugeniusz Jarosiński LPR II zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej nr 1
9. Bogusław Kamiński PSL nr 3
10. Krzysztof Józef Łękawski PiS nr 1
11. Artur Łyczek Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 3
12. Krzysztof Mamla PSL nr 1
13. Waldemar Krzysztof Pietras Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 2
14. Maria Aleksandra Piotrowska PO[e] przewodnicząca Komisji Edukacji, Kulury, Zdrowia oraz Spraw Społecznych i Socjalnych nr 2
15. Marek Tomasz Plewa Wspólnota Samorządowa[f] nr 2
16. Tadeusz Poziomkowski Solidarny Samorząd Solidarni[4] przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska nr 2
17. Zbigniew Rogoziński Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze[b] nr 1
18. Grażyna Rycerska PO[g] nr 3
19. Urszula Sasal PSL przewodnicząca Komisji Statutowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Etyki Radnego nr 2
20. Wojciech Winiarski Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej przewodniczący Komisji Rewizyjnej nr 1
21. Marek Krzysztof Zdziech PiS przewodniczący Rady Miejskiej nr 2

VI kadencja (2010-2014)[edytuj | edytuj kod]

L.p. Radny Blok polityczny Dodatkowa funkcja samorządowa Okręg wyborczy
1. Krystyna Bednarczyk Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej przewodnicząca Rady Miejskiej nr 7
2. Paweł Michał Bloch Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 4
3. Jan Michał Depo Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 3
4. Wiesław Cieloch SLD nr 2
5. Bogusława Grzyb PSL[h] nr 2
6. Krzysztof Wiesław Gula Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 4
7. Dorota Jakubczyk Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze nr 1
8. Leszek Jakub Jakubowski Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze zastępca przewodniczącej Rady Miejskiej nr 2
9. Marek Artur Koniarczyk Nasz Dom Szydłowiec nr 5
10. 1) Artur Łyczek (†02.11.2014)
2) Agnieszka Sobutka-Klepaczewska (od 02.11.2014[5])
1) Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
2) Solidarny Samorząd
1) zastępca przewodniczącej Rady Miejskiej
nr 5
11. Marek Tomasz Plewa Porozumienie Samorządowo Gospodarcze nr 7
12. Tadeusz Poziomkowski Solidarni nr 3
13. Tadeusz Rut obóz Sadek[6] nr 1
14. Irena Świątkiewicz-Woda Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 6
15. Wojciech Winiarski Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej nr 1

VII kadencja (2014-2018)[edytuj | edytuj kod]

L.p. Radny Blok polityczny Dodatkowa funkcja samorządowa Okręg wyborczy
1. Paweł Michał Bloch Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej członkostwo w komisjach: Edukacji, Rewizyjna nr 13
2. Krzysztof Wiesław Gula Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej członkostwo w komisjach: Edukacji, Infrastruktury nr 14
3. Dorota Jakubczyk Porozumienie Gospodarcze przewodnicząca Komisji Budżetu, członkostwo w komisjach: Rewizyjna nr 2
4. Leszek Jakub Jakubowski Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej członkostwo w komisjach: Budżetu, Edukacji nr 5
5. Józef Eugeniusz Jarosiński PiS zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, członkostwo w komisjach: Edukacji nr 4
6. Maciej Jan Kapturski Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej[7] przewodniczący Komisji Edukacji, członkostwo w komisjach: Rewizyjna nr 11
7. Marek Artur Koniarczyk Nasz Dom Szydłowiec przewodniczący Rady Miejskiej, członkostwo w komisjach: Budżetu, Infrastruktury nr 7
8. Anna Majstrak Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, członkostwo w komisjach: Infrastruktury nr 8
9. Dorota Pęksyk Nasz Dom Szydłowiec przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członkostwo w komisjach: Budżetu nr 9
10. Adam Andrzej Pietras Porozumienie Gospodarcze zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, członkostwo w komisjach: Infrastruktury nr 10
11. Marek Tomasz Plewa Porozumienie Gospodarcze zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, członkostwo w komisjach: Budżetu nr 12
12. Tadeusz Rut Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury, członkostwo w komisjach: Rewizyjna nr 3
13. Arkadiusz Sokołowski Porozumienie Gospodarcze przewodniczący Komisji Infrastrutury, członkostwo w komisjach: Budżetu nr 1
14. Paweł Surdy Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej członkostwo w Komisjach: Edukacji, Rewizyjna nr 15
15. Agnieszka Małgorzata Ślizak Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu, członkostwo w komisjach: Infrastruktury nr 5

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Do 2005 r. Rady Miasta i Gminy
 2. a b j.w.
 3. Kandydował z listy KWW Wspólna Szansa.
 4. Kandydowała z listy KWW Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej.
 5. Kandydowała z listy KW Porozumienie Obywatelskie.
 6. Kandydował z listy KWW Wspólna Szansa.
 7. Kandydowała z listy KW Porozumienie Obywatelskie.
 8. Kandydowała z listy Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. M. Przeniosło: Rada i zarząd miasta Szydłowca w latach 1918-1939. [w:] Szydłowiec. Z dziejów miasta. Red. J. Wijaczka, Szydłowiec: MLIM, 1999, s. 71.
 2. W miejsce Włodzimierza Kurzępy, wybranego burmistrzem.
 3. W dniu zaprzysiężenia Rady, miejsce zajmowane przez radną przyznane był Ryszardowi Piotrowskiemu. Jednak Rada Miejska 20 czerwca 2005 r. stwierdziła niemożność sprawowania przez niego mandatu ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej i wygasiła jego uprawnienia, powołując w to miejsce 6 września tego roku Banaszczyk, która w wyborach uzyskała kolejne miejsce na liście. Decyzja ta została zatwierdzona przez Komisarza Wyborczego w Radomiu 15 września (Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu).
 4. a b c Kandydował z listy KWW Solidarni. Por. Obwieszczenie MKW Szydłowiec z dn. 25 X 2006 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz o grupach list w wyborach do RM Szydłowiec.
 5. Uprawniona do objęcia mandatu radnej na podst. Art. 190. ust. 1. pkt. 5. Ust. z dn. 16.07.1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 1998 nr 95 poz. 602 z późn. zm. /01.08.2011 r./). Zajęła trzecie miejsce w okręgu w wyborach samorządowych z 2010 (213 głosów). Okręgowi nr 5 przysługiwały 2 mandaty - pierwszy objął Marek Artur Koniarczyk (356 głosów), drugi - Artur Łyczek (290 głosów): por. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Szydłowcu (dn. 22.11.2010 r.) - Arch. UM Szydłowiec. Ze względu na zaniechanie przez przewodniczącą Rady Miejskiej, p. Krystynę Bednarczyk procedury opróżnienia mandatu radnego przez zm. p. Artura Łyczka, nie objęła go. Kadencja Rady upłynęła przed terminem realizacji procedury opróżnienia - 3 miesiące od dnia zwolnienia mandatu (zgonu radnego) - przewidzianego w Art. 190. ust. 2. w/w Ustawy.
 6. Kandydował z listy Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej; por. radny.co.pl [dost. 25.01.2014]. Po odejściu ze wspólnoty w 2012 utworzył tzw. „jednoosobowy obóz z Sadku”. formalnie pozostając niezrzeszony.
 7. W wyborach startował z listy Porozumienia Gospodarczego; por. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Szydłowcu (dn. 17.11.2014 r.), s. 11 - Arch. UM Szydłowiec.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]