Rada Naczelna ZHP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada Naczelna ZHP – władza naczelna – uchwałodawcza[1] Związku Harcerstwa Polskiego.

Do 1964 nosiła nazwę Naczelnej Rady Harcerskiej[2].

 Osobny artykuł: Naczelna Rada Harcerska.

Kompetencje Rady Naczelnej ZHP[edytuj | edytuj kod]

Rada Naczelna ZHP[1]:

 • w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych sprawach Związku,
 • określa zasady przynależności członków ZHP do poszczególnych grup metodycz-nych i do jednostek organizacyjnych ZHP,
 • decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków pracy wychowawczej i pracy z kadrą,
 • określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane,
 • zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,
 • ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych,
 • dokonuje corocznej oceny działalności Głównej Kwatery ZHP i przekazuje ją do Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP,
 • opiniuje budżet Głównej Kwatery ZHP,
 • określa wysokość składek członkowskich,
 • opiniuje plan pracy Głównej Kwatery ZHP, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację,
 • w przypadku nieudzielenia absolutorium członkom Głównej Kwatery ZHP przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP, Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej Kwatery ZHP,
 • określa zasady ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP,
 • w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących ZHP, Naczelnika ZHP a także członków pozostałych władz naczelnych,
 • określa zasady i sposób finansowania władz ZHP,
 • decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach,
 • ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku,
 • wykonuje inne zadania określone w Statucie..

Zasady działania[edytuj | edytuj kod]

Rada Naczelna ZHP zbiera się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje ją Przewodniczący ZHP lub osoba przez niego upoważniona. Radę Naczelną może zwołać także Centralna Komisja Rewizyjna ZHP z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady (kiedyś 1/4 członków[2]) albo 1/3 komendantów chorągwi.

W obradach Rady Naczelnej uczestniczą z głosem doradczym Naczelnik ZHP i pozostali członkowie Głównej Kwatery ZHP, przedstawiciele Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP i Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP oraz komendanci chorągwi[1].

Dawniej w pracach Rady z głosem doradczym brali udział także komendanci centralnych szkół organizacyjnych, kierownicy centralnych placówek harcerskich oraz redaktorzy naczelni pism harcerskich[2].

Komisje i zespoły[edytuj | edytuj kod]

Rada Naczelna sama określa swoją organizację i sposoby działania[1][3]. W kadencji 2022-2026 Rada przyjęła inną koncepcję pracy niż dotychczas, w której nie ma komisji, a w zamian za to powołane zostały zespoły stałe (działające przez okres kadencji i odpowiedzialne ze zagadnienia o zbliżonej tematyce), zespoły tematyczne (tworzone na okres kadencji lub na czas nieokreślony, odpowiedzialne za zagadnienie związane z działaniem wszystkich zespołów stałych) oraz, jak do tej pory, jeden zespół doraźny (zespoły doraźne mają być odpowiedzialne za konkretne zagadnienie o charakterze organizacyjnym lub wykraczające poza zakres działania jednego zespołu stałego).

W poszczególnych kadencjach Rada powoływała:

 • w kadencji 2022–2026:
  • zespół stały ds. metodycznych i programowych,
  • zespół stały ds. ideowych i społecznych,
  • zespół stały ds. pracy z kadrą,
  • zespół stały ds. organizacyjnych i finansowych,
  • zespół tematyczny ds. strategii ZHP,
  • zespół tematyczny ds. komunikacji,
  • zespół doraźny ds. przeglądu uchwał Rady Naczelnej;
 • w kadencji 2017–2022 – cztery komisje:
  • komisję ds. wsparcia programowo-metodycznego,
  • komisję ds. pracy z kadrą,
  • komisję ds. społecznych,
  • komisję ds. zarządzania organizacją;
 • w kadencji 2013–2017 – cztery komisje[4]:
  • komisję ds. wsparcia drużynowych,
  • komisję ds. pracy z kadrą,
  • komisję ds. społecznych,
  • komisję ds. zarządzania organizacją;
 • w kadencji 2009–2013 – cztery komisje[5]:
  • komisję prawną,
  • komisję programową,
  • komisję ekonomiczną,
  • komisję zewnętrznych warunków funkcjonowania organizacji;
 • w kadencji 2005–2009 – cztery stałe komisje:
  • komisję statutowo-regulaminową,
  • komisję ds. programu i pracy z kadrą,
  • komisję ds. zarządzania i finansów,
  • komisję ds. wizerunku i rozwoju liczebnego;
 • w kadencji 2001–2005 – trzy stałe komisje:
  • komisję statutowo-regulaminową,
  • komisję programowo-metodyczną,
  • komisję ekonomiczną.

Skład Rady Naczelnej ZHP[edytuj | edytuj kod]

W skład Rady Naczelnej ZHP wchodzi:

Liczbę członków Rady Naczelnej wybieranych przez Zjazd ZHP z poszczególnych chorągwi, a także szczegółowe zasady wyborów określa każdorazowo Zjazd ZHP. W wypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Rady Naczelnej, wybór uzupełniający jest dokonywany przez Radę Naczelną na wniosek właściwej rady chorągwi[7].

W latach 80. Rada Naczelna liczyła nawet do 97 członków i wybierała ze swojego grona 7-osobowe Prezydium, w tym Naczelnika ZHP i jego Zastępców, którzy tworzyli 5-osobową Główną Kwaterę ZHP[2].

Skład RN wybranej przez XLII Zjazd ZHP (od 21 maja 2022)[edytuj | edytuj kod]

(33 osoby)[8]

Poprzednie składy Rady Naczelnej[edytuj | edytuj kod]

Skład RN wybranej przez XL Zjazd ZHP (9 grudnia 2017 - 20 maja 2022)[edytuj | edytuj kod]

(30 członków)[9][10]

Skład RN wybranej przez XXXVIII Zjazd ZHP (6 grudnia 2013 – 8 grudnia 2017)[edytuj | edytuj kod]

(33 osoby)[11]

Byli członkowie Rady[12]:

 • hm. Artur Glebko – Chorągiew Gdańska ZHP – przewodniczący komisji ds. zarządzania organizacją (zrezygnował w trakcie kadencji w związku z wyborem na funkcję komendanta chorągwi – uchwała z 25 kwietnia 2015 r.)
 • hm. Maciej Grzemski – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 • hm. Zbigniew Paweł Skupiński – Chorągiew Dolnośląska ZHP – (zrezygnował w trakcie kadencji w związku z wyborem na funkcję komendanta chorągwi – uchwała z 25 kwietnia 2015 r.)

Skład RN wybranej przez XXXVI Zjazd ZHP (5 grudnia 2009 – 5 grudnia 2013)[edytuj | edytuj kod]

(36 osób, w tym jeden vacat)[14]

Byli członkowie Rady:

Skład RN wybranej przez XXXV Zjazd Nadzwyczajny ZHP (9 września 2007 – 4 grudnia 2009)[edytuj | edytuj kod]

(37 osób)[14]

Skład RN wybranej przez XXXIII Zjazd ZHP (4 grudnia 2005 – 9 września 2007)[edytuj | edytuj kod]

(41 osób)[19]

Skład RN wybranej przez XXXII Zjazd ZHP (8 grudnia 2001 – 2 grudnia 2005)[edytuj | edytuj kod]

(36 osób)[20]

W składzie RN przed 2001[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Statut ZHP. 2012-08-29. [dostęp 2016-06-15]. § 67.
 2. a b c d Leksykon harcerstwa. Olgierd Fietkiewicz (red.). Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 387-391. ISBN 83-203-1779-7.
 3. Uchwała nr 1/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 lutego 2010 r. – Regulamin Rady Naczelnej ZHP (dostęp: 28 maja 2010)
 4. Uchwała Nr 1/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 11 stycznia 2014 r. - Regulamin Rady Naczelnej ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego, 2014-01-11. [dostęp 2016-01-03].
 5. Uchwała nr 2/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 lutego 2010 r. w sprawie komisji Rady Naczelnej ZHP (dostęp: 28 maja 2010)
 6. Statut ZHP. 2012-08-29. [dostęp 2016-06-15]. § 64 ust. 3 pkt 7-8 i § 67 ust. 2.
 7. Statut ZHP. 2012-08-29. [dostęp 2016-06-15]. § 68.
 8. Rada Naczelna ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego [dostęp 2022-05-23] (ang.).
 9. Wybór Rady Naczelnej. 40. Zjazd ZHP. [dostęp 2017-12-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-12-10)].
 10. Rada Naczelna ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego [dostęp 2022-05-20] (pol.).
 11. 38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Władze. Związek Harcerstwa Polskiego. [dostęp 2016-01-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-02-01)].
 12. a b c Uchwała Nr 19/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Naczelnej ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego. [dostęp 2016-01-03].
 13. Uchwała nr 45/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Naczelnej ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego. [dostęp 2017-01-26].
 14. a b Rozkaz Naczelnika ZHP L. 11/2007 z dnia 8 października 2007 r. (dostęp: 28 maja 2010)
 15. a b c d e Uchwała nr 60/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 23 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Naczelnej ZHP
 16. a b Uchwała nr 55/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Naczelnej ZHP
 17. a b Uchwała nr 46/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Naczelnej ZHP
 18. a b Uchwała nr 51/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie Rady Naczelnej ZHP
 19. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 11/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. (dostęp: 28 maja 2010)
 20. Rozkaz Naczelnika ZHP L. 12/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w: Wiadomości Urzędowe ZHP, nr 7, grudzień 2001, poz. 16 (dostęp: 28 maja 2010)
 21. a b c Adam Czetwertyński, Siódmy – przełomowy, [w:] Grzegorz Całek, Lucyna Czechowska, Adam Czetwertyński, O lepsze harcerstwo. Felietony z miesięcznika „Czuwaj” 2014–2016, Warszawska Fundacja Skautowa, 2016, ISBN 978-83-932395-2-8.
 22. a b Adam Czetwertyński, Andrzej Rzuchowski: Historia Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956–2010 kadencjami pisana: zbiór podstawowych dokumentów. T. II. Warszawa: Komisja Historyczna Chorągwi Stołecznej ZHP, 2012. ISBN 978-83-61718-20-8. OCLC 823706924. (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]