Rada Państwa (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Polska Rzeczpospolita Ludowa


Godło PRL

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka PRL

Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947–1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952–1989 Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełniła kolegialnie funkcję głowy państwa (była odpowiednikiem prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.

Rada Państwa działała do 19 lipca 1989 – dnia wyboru pierwszego Prezydenta PRL (Wojciecha Jaruzelskiego). Zgodnie z ustawą o zmianie Konstytucji z 7 kwietnia 1989 kompetencje Rady Państwa przeszły – co do zasady – na Prezydenta PRL (od 31 grudnia 1989 – Prezydenta RP)[1].

Podczas obowiązywania małej konstytucji (1947–1952)[edytuj | edytuj kod]

Mała Konstytucja z 1947 roku[2] przewidywała powstanie nowego organu, który nawiązywał do instytucji i doświadczeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej oraz wzorowany był na stosunkach radzieckich. Nie określono warunków wybieralności i odpowiedzialności jej członków, a nawet czasu trwania jej kadencji. W skład Rady Państwa wchodzili: Prezydent Rzeczypospolitej jako przewodniczący, Marszałek i trzej wicemarszałkowie Sejmu Ustawodawczego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego (w czasie wojny) oraz członkowie dokooptowani przez Sejm na jednomyślny wniosek Rady (początkowo 3, po nowelizacji w 1949 roku wchodziło więcej członków[3]). Kompetencje Rady Państwa były następujące:

Pozycja ustrojowa (po 1952)[edytuj | edytuj kod]

Według Konstytucji PRL z 1952, Radę Państwa wybierał ze swego grona Sejm na pierwszym posiedzeniu, w składzie: Przewodniczący Rady Państwa, czterej zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Rady Państwa i dziewięciu (do 1961), a następnie jedenastu członków. Po upływie kadencji Sejmu Rada Państwa działała aż do wyboru Rady Państwa przez nowo obrany Sejm.

Rada Państwa podlegała (według zapisu konstytucyjnego) w całej swojej działalności Sejmowi; działała na zasadzie kolegialności. Na zewnątrz Radę Państwa reprezentował Przewodniczący lub jego zastępca. W okresach między sesjami Sejmu Rada Państwa miała władzę wydawania dekretów z mocą ustawy, które były przedstawiane Sejmowi na najbliższej sesji do zatwierdzenia; mogła też dokonywać zmian w składzie Rady Ministrów. Dokonywała ona również wykładni prawa. Rada Państwa sprawowała zwierzchni nadzór nad radami narodowymi, przysługiwała jej inicjatywa ustawodawcza, zaś Przewodniczący Rady Państwa wraz z Sekretarzem podpisywali bez prawa weta ustawy uchwalone przez Sejm i zarządzali ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Kompetencje Rady Państwa (po 1952)[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie Rady Państwa, lata 60. XX wieku

Zgodnie z Konstytucją PRL z 1952 (z późniejszymi zmianami) Rada Państwa:

 • zarządzała wybory do Sejmu
 • zwoływała sesje Sejmu
 • czuwała nad zgodnością prawa z Konstytucją (do czasu powołania Trybunału Konstytucyjnego w 1982)
 • ustalała powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw
 • wydawała dekrety z mocą ustawy
 • mianowała i odwoływała pełnomocnych przedstawicieli PRL
 • przyjmowała listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy Radzie Państwa przedstawicieli dyplomatycznych innych państw
 • ratyfikowała i wypowiadała umowy międzynarodowe
 • obsadzała stanowiska cywilne i wojskowe, przewidziane ustawami
 • nadawała ordery, odznaczenia i tytuły honorowe
 • stosowała prawo łaski
 • mianowała i odwoływała sędziów
 • wprowadzała stan wojenny i stan wyjątkowy (od 1983), ogłaszała częściową lub powszechną mobilizację, w przerwach między obradami Sejmu stan wojny
 • wykonywała inne funkcje, przewidziane dla niej w Konstytucji lub przekazane jej przez ustawy (np. nadawała i odbierała obywatelstwo polskie).

Rada Państwa Sejmu Ustawodawczego (1947–1952)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący[a] Bolesław Bierut (PZPR) 1947-02-20 20 lutego 1947(dts) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts) 1892–1956
Członek[b] Wacław Barcikowski (SD) 1947-02-20 20 lutego 1947(dts) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts) 1887–1981
Członek[c] Władysław Kowalski (ZSL) 1947-02-20 20 lutego 1947(dts) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts) 1894–1958
Członek[b] Stanisław Szwalbe (PZPR) 1947-02-20 20 lutego 1947(dts) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts) 1898–1996
Członek[b] Roman Zambrowski (PZPR) 1947-02-20 20 lutego 1947(dts) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts) 1909–1977
Członek[d] Henryk Kołodziejski 1947-02-21 21 lutego 1947(dts)[4] 1949-03-09 9 marca 1949(dts)[5] 1884–1953
Członek 1949-03-09 9 marca 1949(dts)[5] 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)
Członek Józef Niećko (ZSL) 1948-05-21 21 maja 1948(dts)[6] 1952-11-20 20 listopada 1952(dts) 1891–1953
Członek[d] Franciszek Jóźwiak (PZPR) 1949-03-09 9 marca 1949(dts)[5] 1952-11-20 20 listopada 1952(dts) 1895–1966
Członek Aleksander Zawadzki (PZPR) 1949-06-08 8 czerwca 1949(dts)[7] 1950-06-27 27 czerwca 1950(dts)[8] 1899–1964
Członek Michał Żymierski (PZPR) 1949-11-08 8 listopada 1949(dts)[9] 1952-11-20 20 listopada 1952(dts) 1890–1989

Rada Państwa I kadencji Sejmu (1952–1957)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący Aleksander Zawadzki (PZPR) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1899–1964
Zastępca Przewodniczącego Wacław Barcikowski (SD) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1956-11-13 13 listopada 1956(dts)[11] 1887–1981
Zastępca Przewodniczącego Jan Dembowski 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1889–1963
Zastępca Przewodniczącego Stefan Ignar (ZSL) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1956-11-13 13 listopada 1956(dts)[11] 1908–1992
Zastępca Przewodniczącego Franciszek Mazur (PZPR) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1895–1975
Sekretarz Marian Rybicki (PZPR) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1956-04-27 27 kwietnia 1956(dts)[12] 1915–1987
Członek Aleksander Juszkiewicz (ZSL) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1915–1975
Członek Henryk Kołodziejski 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1953-04-18 18 kwietnia 1953(dts)[13] 1884–1953
Członek Władysław Kowalski (ZSL) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1956-11-13 13 listopada 1956(dts)[11] 1894–1958
Członek Wiktor Kłosiewicz (PZPR) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1956-11-13 13 listopada 1956(dts)[11] 1907–1992
Członek Stefan Matuszewski (PZPR) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1905–1985
Członek Zygmunt Modzelewski (PZPR) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1954-06-18 18 czerwca 1954(dts)[14] 1900–1954
Członek Alicja Musiałowa-Afanasjew (PZPR) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1911–1998
Członek Józef Niećko (ZSL) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1953-11-20 20 listopada 1953(dts)[15] 1891–1953
Członek Roman Zambrowski (PZPR) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts)[10] 1955-05-19 19 maja 1955(dts)[16] 1909–1977
Członek Jerzy Albrecht (PZPR) 1955-04-05 5 kwietnia 1955(dts)[17] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1914–1992
Członek Hilary Chełchowski (PZPR) 1955-04-05 5 kwietnia 1955(dts)[17] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1908–1983
Członek Oskar Lange (PZPR) 1955-04-05 5 kwietnia 1955(dts)[17] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1904–1965
Sekretarz Stanisław Skrzeszewski (PZPR) 1956-04-27 27 kwietnia 1956(dts)[12] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1901–1978
Członek Jan Domański (ZSL) 1956-04-27 27 kwietnia 1956(dts)[12] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1898–1978
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kulczyński (SD) 1956-11-13 13 listopada 1956(dts)[11] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1895–1975
Członek Bolesław Podedworny (ZSL) 1956-11-13 13 listopada 1956(dts)[11] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1898–1972
Zastępca Przewodniczącego Czesław Wycech (ZSL) 1956-11-13 13 listopada 1956(dts)[11] 1957-02-20 20 lutego 1957(dts) 1899–1977

Rada Państwa II kadencji Sejmu (1957–1961)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący Aleksander Zawadzki (PZPR) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1899–1964
Zastępca Przewodniczącego Jerzy Albrecht (PZPR) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1960-11-16 16 listopada 1960(dts)[19] 1914–1992
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kulczyński (SD) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1895–1975
Zastępca Przewodniczącego Oskar Lange (PZPR) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1904–1965
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Podedworny (ZSL) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1898–1972
Sekretarz Julian Horodecki (ZSL) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1907–1969
Członek Kazimierz Banach (ZSL) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1904–1985
Członek Leon Chajn (SD) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1910–1983
Członek Władysław Gomułka (PZPR) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1905–1982
Członek Leon Kruczkowski (PZPR) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1900–1962
Członek Ignacy Loga-Sowiński (PZPR) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1914–1992
Członek Alicja Musiałowa-Afanasjew (PZPR) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1911–1998
Członek Roman Nowak (PZPR) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1900–1980
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1919–2002
Członek Jerzy Zawieyski (Znak) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[18] 1961-05-15 15 maja 1961(dts) 1902–1969

Rada Państwa III kadencji Sejmu (1961–1965)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący Aleksander Zawadzki (PZPR) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1964-08-07 7 sierpnia 1964(dts)[21] 1899–1964
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kulczyński (SD) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1895–1975
Zastępca Przewodniczącego Oskar Lange (PZPR) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1904–1965
Zastępca Przewodniczącego Edward Ochab (PZPR) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1964-08-12 12 sierpnia 1964(dts) 1906–1989
Przewodniczący 1964-08-12 12 sierpnia 1964(dts)[22] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Podedworny (ZSL) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1898–1972
Sekretarz Julian Horodecki (ZSL) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1907–1969
Członek Kazimierz Banach (ZSL) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1904–1985
Członek Leon Chajn (SD) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1910–1983
Członek Jan Dąb-Kocioł (ZSL) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1898–1976
Członek Władysław Gomułka (PZPR) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1905–1982
Członek Leon Kruczkowski (PZPR) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1962-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1962(dts)[23] 1900–1962
Członek Ignacy Loga-Sowiński (PZPR) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1914–1992
Członek Alicja Musiałowa-Afanasjew (PZPR) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1911–1998
Członek Roman Nowak (PZPR) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1900–1980
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1919–2002
Członek Ryszard Strzelecki (PZPR) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1907–1988
Członek Jerzy Zawieyski (Znak) 1961-05-15 15 maja 1961(dts)[20] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1902–1969
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1963-03-29 29 marca 1963(dts)[24] 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts) 1901–1985

Rada Państwa IV kadencji Sejmu (1965–1969)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący Edward Ochab (PZPR) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1968-04-11 11 kwietnia 1968(dts)[26] 1906–1989
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kulczyński (SD) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1895–1975
Zastępca Przewodniczącego Oskar Lange (PZPR) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1965-10-02 2 października 1965(dts)[27] 1904–1965
Zastępca Przewodniczącego Ignacy Loga-Sowiński (PZPR) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1914–1992
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Podedworny (ZSL) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1898–1972
Sekretarz Julian Horodecki (ZSL) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1907–1969
Członek Kazimierz Banach (ZSL) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1904–1985
Członek Franciszek Gesing (ZSL) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1904–1982
Członek Władysław Gomułka (PZPR) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1905–1982
Członek Mieczysław Klimaszewski 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1965-12-14 14 grudnia 1965(dts) 1908–1995
Zastępca Przewodniczącego 1965-12-14 14 grudnia 1965(dts)[28] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)
Członek Eugenia Krassowska-Jodłowska (SD) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1910–1986
Członek Roman Nowak (PZPR) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1900–1980
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1919–2002
Członek Ryszard Strzelecki (PZPR) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1907–1988
Członek Władysław Wicha (PZPR) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1904–1984
Członek Jerzy Zawieyski (Znak) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1968-04-11 11 kwietnia 1968(dts)[29] 1902–1969
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1965-06-24 24 czerwca 1965(dts)[25] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1901–1985
Członek Julian Tokarski (PZPR) 1965-12-14 14 grudnia 1965(dts)[30] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1903–1977
Przewodniczący Marian Spychalski (PZPR) 1968-04-11 11 kwietnia 1968(dts)[31] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1906–1980
Zastępca Przewodniczącego Witold Jarosiński (PZPR) 1968-12-22 22 grudnia 1968(dts)[32] 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts) 1909–1993

Rada Państwa V kadencji Sejmu (1969–1972)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący Marian Spychalski (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[34] 1906–1980
Zastępca Przewodniczącego Mieczysław Klimaszewski 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1908–1995
Zastępca Przewodniczącego Ignacy Loga-Sowiński (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[35] 1914–1992
Zastępca Przewodniczącego Zygmunt Moskwa (SD) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1908–1975
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Podedworny (ZSL) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[36] 1898–1972
Sekretarz Ludomir Stasiak (ZSL) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1919–2001
Członek Kazimierz Banach (ZSL) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[37] 1904–1985
Członek Konstanty Dąbrowski (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1906–1975
Członek Władysław Gomułka (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1971-05-20 20 maja 1971(dts)[38] 1905–1982
Członek Stefan Ignar (ZSL) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1908–1992
Członek Witold Jarosiński (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1909–1993
Członek Eugenia Krassowska-Jodłowska (SD) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1910–1986
Członek Mieczysław Moczar (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1913–1986
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1919–2002
Członek Bolesław Rumiński (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1971-02-13 13 lutego 1971(dts) 1907–1971
Zastępca Przewodniczącego 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[39] 1971-10-26 26 października 1971(dts)[40]
Członek Ryszard Strzelecki (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1907–1988
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)[33] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1901–1985
Przewodniczący Józef Cyrankiewicz (PZPR) 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)[41] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1911–1989
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Gucwa (ZSL) 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[42] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1919–1994
Członek Henryk Szafrański (PZPR) 1971-02-13 13 lutego 1971(dts)[43] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1905–1992
Członek Franciszek Gesing (ZSL) 1971-06-22 22 czerwca 1971(dts)[44] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1904–1982
Członek Bolesław Piasecki („Pax”) 1971-06-22 22 czerwca 1971(dts)[45] 1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1915–1979

Rada Państwa VI kadencji Sejmu (1972–1976)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący Henryk Jabłoński (PZPR) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1909–2003
Zastępca Przewodniczącego Janusz Groszkowski 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1898–1984
Zastępca Przewodniczącego Władysław Kruczek (PZPR) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1910–2003
Zastępca Przewodniczącego Zygmunt Moskwa (SD) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1975-07-23 23 lipca 1975(dts)[47] 1908–1975
Zastępca Przewodniczącego Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1919–2002
Sekretarz Ludomir Stasiak (ZSL) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1919–2001
Członek Edward Babiuch (PZPR) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1927–2021
Członek Dyzma Gałaj (ZSL) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1915–2000
Członek Michał Grendys (SD) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1912–1987
Członek Halina Koźniewska 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1920–1999
Członek Wincenty Kraśko (PZPR) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1916–1976
Członek Mieczysław Moczar (PZPR) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1913–1986
Członek Bolesław Piasecki („Pax”) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1915–1979
Członek Aleksander Schmidt (ZSL) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1919–2008
Członek Henryk Szafrański (PZPR) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1905–1992
Członek Franciszek Szlachcic (PZPR) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1974-05-29 29 maja 1974(dts)[48] 1920–1990
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[46] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1901–1985
Członek Stanisław Wroński (PZPR) 1974-06-26 26 czerwca 1974(dts)[49] 1976-03-25 25 marca 1976(dts) 1916–2003

Rada Państwa VII kadencji Sejmu (1976–1980)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący Henryk Jabłoński (PZPR) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1909–2003
Zastępca Przewodniczącego Edward Babiuch (PZPR) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-02-18 18 lutego 1980(dts)[51] 1927–2021
Zastępca Przewodniczącego Władysław Kruczek (PZPR) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1910–2003
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Młyńczak (SD) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1934–
Zastępca Przewodniczącego Zdzisław Tomal (ZSL) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1921–1984
Sekretarz Ludomir Stasiak (ZSL) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1919–2001
Członek Edward Duda (ZSL) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1922–1993
Członek Edward Gierek (PZPR) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1913–2001
Członek Michał Grendys (SD) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1912–1987
Członek Halina Koźniewska 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1920–1999
Członek Wincenty Kraśko (PZPR) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1976-08-10 10 sierpnia 1976(dts)[52] 1916–1976
Członek Konstanty Łubieński (Znak) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1977-09-25 25 września 1977(dts)[53] 1910–1977
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1919–2002
Członek Bolesław Piasecki („Pax”) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1979-01-01T00:00:00.001 1 stycznia 1979(dts)[54] 1915–1979
Członek Henryk Szafrański (PZPR) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1905–1992
Członek Stanisław Wroński (PZPR) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1916–2003
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1976-03-25 25 marca 1976(dts)[50] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1901–1985
Członek Eugenia Kempara (PZPR) 1976-12-18 18 grudnia 1976(dts)[55] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1929–
Członek Jan Szczepański 1977-11-26 26 listopada 1977(dts)[56] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1913–2004
Członek Edmund Osmańczyk 1979-02-08 8 lutego 1979(dts)[57] 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts) 1913–1989

Rada Państwa VIII kadencji Sejmu (1980–1985)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący Henryk Jabłoński (PZPR) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1909–2003
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Młyńczak (SD) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1934–
Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Secomski 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1910–2002
Zastępca Przewodniczącego Zdzisław Tomal (ZSL) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1984-08-18 18 sierpnia 1984(dts)[59] 1921–1984
Zastępca Przewodniczącego Jerzy Ziętek (PZPR) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1901–1985
Sekretarz Edward Duda (ZSL) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[60] 1922–1993
Członek Edward Gierek (PZPR) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1980-12-19 19 grudnia 1980(dts)[61] 1913–2001
Członek Eugenia Kempara (PZPR) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1929–
Członek Emil Kołodziej (ZSL) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1917–2014
Członek Władysław Kruczek (PZPR) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1982-05-26 26 maja 1982(dts)[62] 1910–2003
Członek Krystyna Marszałek-Młyńczyk (SD) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[63] 1930–2007
Członek Jerzy Ozdowski (Znak) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1980-11-21 21 listopada 1980(dts)[64] 1925–1994
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1919–2002
Członek Henryk Szafrański (PZPR) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1905–1992
Członek Jan Szczepański 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1982-05-04 4 maja 1982(dts)[65] 1913–2004
Członek Stanisław Wroński (PZPR) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1916–2003
Członek Zdzisław Żandarowski (PZPR) 1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)[58] 1980-10-08 8 października 1980(dts)[66] 1929–1994
Członek Kazimierz Barcikowski (PZPR) 1980-10-08 8 października 1980(dts)[67] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1927–2007
Członek Ryszard Reiff („Pax”) 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[68] 1982-05-26 26 maja 1982(dts)[69] 1923–2007
Członek Mieczysław Róg-Świostek (PZPR) 1981-02-12 12 lutego 1981(dts)[70] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1919–2000
Członek Stanisław Kania (PZPR) 1982-05-26 26 maja 1982(dts)[71] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1927–2020
Członek Alfons Klafkowski („Pax”) 1982-05-26 26 maja 1982(dts)[72] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1912–1992
Członek Kazimierz Morawski (ChSS) 1982-05-26 26 maja 1982(dts)[73] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1929–2012
Sekretarz Jerzy Szymanek (ZSL) 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[74] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1937–
Członek Henryk Stawski (SD) 1983-03-23 23 marca 1983(dts)[75] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1925–1998
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Strużek (ZSL) 1984-09-20 20 września 1984(dts)[76] 1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1920–2007

Rada Państwa IX kadencji Sejmu (1985–1989)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Lata życia
Od Do
Przewodniczący Wojciech Jaruzelski (PZPR) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1923–2014
Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Barcikowski (PZPR) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1927–2007
Zastępca Przewodniczącego Zenon Komender („Pax”) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1923–1993
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Młyńczak (SD) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1934–
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Szelachowski (ZSL) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1932–2020
Sekretarz Zygmunt Surowiec (ZSL) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1920–2008
Członek Adolf Ciborowski (PZPR) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1987-01-26 26 stycznia 1987(dts)[78] 1919–1987
Członek Elżbieta Gacek (PZPR) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1988-06-17 17 czerwca 1988(dts)[79] 1938–
Członek Władysław Jonkisz (PZPR) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1939–
Członek Witold Lipski (ZSL) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1925–1998
Członek Alfred Miodowicz (PZPR) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1986-07-17 17 lipca 1986(dts)[80] 1929–2021
Członek Kazimierz Morawski (ChSS) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1929–2012
Członek Jerzy Nawrocki (PZPR) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1926–1990
Członek Kazimierz Secomski 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1910–2002
Członek Piotr Stefański (SD) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1931–2014
Członek Władysław Szymański (ZSL) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1941–
Członek Sylwester Zawadzki (PZPR) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)[77] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1921–1999
Członek Jerzy Uziębło (PZPR) 1986-07-17 17 lipca 1986(dts)[81] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1942–
Członek Aleksander Legatowicz 1987-04-16 16 kwietnia 1987(dts)[82] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1923–2009
Członek Zbigniew Messner (PZPR) 1988-12-23 23 grudnia 1988(dts)[83] 1989-07-19 19 lipca 1989(dts) 1929–2014


Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1989 r. nr 19, poz. 101.
 2. Mała Konstytucja 1947 r.. libr.sejm.gov.pl. [dostęp 2022-11-28].
 3. Ustawa konstytucyjna z dnia 8 listopada 1949 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1949 r. nr 57, poz. 449)
 4. Sprawozdanie stenograficzne z 7. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 lutego 1947.
 5. a b c Sprawozdanie stenograficzne z 57. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 marca 1949.
 6. Sprawozdanie stenograficzne z 41. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 maja 1948.
 7. Sprawozdanie stenograficzne z 65. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 czerwca 1949.
 8. Sprawozdanie stenograficzne z 81. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 czerwca 1950.
 9. Sprawozdanie stenograficzne z 69. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 listopada 1949.
 10. a b c d e f g h i j k l m n o Sprawozdanie stenograficzne z 1. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 20 listopada 1952.
 11. a b c d e f g Sprawozdanie stenograficzne z 36. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 13 listopada 1956.
 12. a b c Sprawozdanie stenograficzne z 22. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 27 kwietnia 1955.
 13. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 14. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 15. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 16. Sprawozdanie stenograficzne z 17. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 19 maja 1955.
 17. a b c Sprawozdanie stenograficzne z 16. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 5 kwietnia 1955.
 18. a b c d e f g h i j k l m n o Sprawozdanie stenograficzne z 1. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 20 lutego 1957.
 19. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 listopada 1960 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1960 r. nr 85, poz. 387).
 20. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 maja 1961 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1961 r. nr 39, poz. 180).
 21. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 22. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 sierpnia 1964 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1964 r. nr 53, poz. 253).
 23. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 24. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Państwa (M.P. z 1963 r. nr 27, poz. 135).
 25. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1965 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1965 r. nr 34, poz. 182).
 26. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. (M.P. z 1968 r. nr 15, poz. 99).
 27. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 28. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 77).
 29. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Państwa (M.P. z 1968 r. nr 15, poz. 100).
 30. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1965 r. nr 69, poz. 392).
 31. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1968 r. nr 15, poz. 98).
 32. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1968 r. nr 54, poz. 376).
 33. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 czerwca 1969 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1969 r. nr 27, poz. 202).
 34. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 328).
 35. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 73).
 36. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 74).
 37. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 75).
 38. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 maja 1971 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 29, poz. 183).
 39. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 77).
 40. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 41. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1970 r. nr 43, poz. 330).
 42. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 76).
 43. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 11, poz. 78).
 44. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 34, poz. 215).
 45. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. nr 34, poz. 216).
 46. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1972 r. nr 20, poz. 122).
 47. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 48. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1974 r. nr 20, poz. 117).
 49. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1974 r. nr 24, poz. 141).
 50. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 marca 1976 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1985 r. nr 32, poz. 215).
 51. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 52. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 53. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 54. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 55. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1976 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1976 r. nr 43, poz. 209).
 56. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1977 r. nr 30, poz. 145).
 57. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1979 r. nr 3, poz. 17).
 58. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 kwietnia 1980 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1980 r. nr 11, poz. 46).
 59. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 60. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania sekretarza Rady Państwa (M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 63).
 61. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 62. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. nr 15, poz. 109).
 63. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 66).
 64. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1980 r. nr 27, poz. 154).
 65. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. nr 13, poz. 95).
 66. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 111).
 67. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1980 r. nr 24, poz. 112).
 68. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 21).
 69. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. nr 15, poz. 110).
 70. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1981 r. nr 5, poz. 22).
 71. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. nr 15, poz. 111).
 72. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. nr 15, poz. 112).
 73. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. nr 15, poz. 113).
 74. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie wyboru sekretarza Rady Państwa (M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 64).
 75. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1983 r. nr 12, poz. 66).
 76. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 września 1984 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1984 r. nr 22, poz. 147).
 77. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1985 r. nr 32, poz. 215).
 78. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 2017-06-07].
 79. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1988 r. nr 18, poz. 151).
 80. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1986 r. nr 22, poz. 155).
 81. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa (M.P. z 1986 r. nr 22, poz. 156).
 82. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa (M.P. z 1987 r. nr 13, poz. 107).
 83. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa. (M.P. z 1988 r. nr 35, poz. 316).