Rada Państwa (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy historii ustroju Polski. Zobacz też: Rada Państwa – nazwa parlamentu bądź innego kolegialnego organu władzy w niektórych państwach.
Polska Rzeczpospolita Ludowa


Godło PRL

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka PRL

Portal Portal Polska Ludowa

Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947–1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952–1989 Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełniła kolegialnie funkcję głowy państwa (była odpowiednikiem prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.

Rada Państwa działała do 19 lipca 1989 – dnia wyboru pierwszego Prezydenta PRL (Wojciecha Jaruzelskiego). Zgodnie z ustawą o zmianie Konstytucji z 7 kwietnia 1989 kompetencje Rady Państwa przeszły – co do zasady – na Prezydenta PRL (od 31 grudnia 1989 – Prezydenta RP)[1].

Pozycja ustrojowa (po 1952)[edytuj]

Według Konstytucji PRL z 1952, Radę Państwa wybierał ze swego grona Sejm na pierwszym posiedzeniu, w składzie: Przewodniczący Rady Państwa, czterej zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Rady Państwa i jedenastu członków. Po upływie kadencji Sejmu Rada Państwa działała aż do wyboru Rady Państwa przez nowo obrany Sejm.

Rada Państwa podlegała (według zapisu konstytucyjnego) w całej swojej działalności Sejmowi; działała na zasadzie kolegialności. Na zewnątrz Radę Państwa reprezentował Przewodniczący lub jego zastępca. W okresach między sesjami Sejmu Rada Państwa miała władzę wydawania dekretów z mocą ustawy, które były przedstawiane Sejmowi na najbliższej sesji do zatwierdzenia; mogła też dokonywać zmian w składzie Rady Ministrów. Dokonywała ona również wykładni prawa. Rada Państwa sprawowała zwierzchni nadzór nad radami narodowymi, przysługiwała jej inicjatywa ustawodawcza, zaś Przewodniczący Rady Państwa podpisywał ustawy uchwalone przez Sejm i zarządzał ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Kompetencje Rady Państwa (po 1952)[edytuj]

Zgodnie z Konstytucją PRL z 1952 (z późniejszymi zmianami) Rada Państwa:

 • zarządzała wybory do Sejmu,
 • zwoływała sesje Sejmu,
 • czuwała nad zgodnością prawa z Konstytucją (do czasu powołania Trybunału Konstytucyjnego w 1982)
 • ustalała powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw,
 • wydawała dekrety z mocą ustawy,
 • mianowała i odwoływała pełnomocnych przedstawicieli PRL
 • przyjmowała listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy Radzie Państwa przedstawicieli dyplomatycznych innych państw,
 • ratyfikowała i wypowiadała umowy międzynarodowe,
 • obsadzała stanowiska cywilne i wojskowe, przewidziane ustawami,
 • nadawała ordery, odznaczenia i tytuły honorowe,
 • stosowała prawo łaski,
 • mianowała i odwoływała sędziów,
 • wprowadzała stan wojenny i stan wyjątkowy (od 1983), ogłaszała częściową lub powszechną mobilizację, w przerwach między obradami Sejmu stan wojny
 • wykonywała inne funkcje, przewidziane dla niej w Konstytucji lub przekazane jej przez ustawy (np. nadawała i odbierała obywatelstwo polskie).

Skład Rady Państwa[edytuj]

Kadencja 1947–1952[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Członkowie[edytuj]

Kadencja 1952–1957[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Zastępcy przewodniczącego[edytuj]

Sekretarz[edytuj]

Członkowie[edytuj]

Kadencja 1957–1961[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Zastępcy przewodniczącego[edytuj]

Sekretarz[edytuj]

Członkowie[edytuj]

Kadencja 1961–1965[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Zastępcy przewodniczącego[edytuj]

Sekretarz[edytuj]

Członkowie[edytuj]

Kadencja 1965–1969[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Zastępcy przewodniczącego[edytuj]

Sekretarz[edytuj]

Członkowie[edytuj]

Kadencja 1969–1972[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Zastępcy przewodniczącego[edytuj]

Sekretarz[edytuj]

Członkowie[edytuj]

Kadencja 1972–1976[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Zastępcy przewodniczącego[edytuj]

Sekretarz[edytuj]

Członkowie[edytuj]

Kadencja 1976–1980[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Zastępcy przewodniczącego[edytuj]

Sekretarz[edytuj]

Członkowie[edytuj]

Kadencja 1980–1985[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Zastępcy przewodniczącego[edytuj]

Sekretarz[edytuj]

Członkowie[edytuj]

Kadencja 1985–1989[edytuj]

Przewodniczący[edytuj]

Zastępcy przewodniczącego[edytuj]

Sekretarz[edytuj]

Członkowie[edytuj]


Zobacz też[edytuj]

Przypisy