Rada Państwa (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy historii ustroju Polski. Zobacz też: Rada Państwa – nazwa parlamentu bądź innego kolegialnego organu władzy w niektórych państwach.
Polska Rzeczpospolita Ludowa


Godło PRL

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka PRL

Portal Portal Polska Ludowa

Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947–1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952–1989 Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełniła kolegialnie funkcję głowy państwa (była odpowiednikiem prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.

Rada Państwa działała do 19 lipca 1989 – dnia wyboru pierwszego Prezydenta PRL (Wojciecha Jaruzelskiego). Zgodnie z ustawą o zmianie Konstytucji z 7 kwietnia 1989 kompetencje Rady Państwa przeszły – co do zasady – na Prezydenta PRL (od 31 grudnia 1989 – Prezydenta RP)[1].

Pozycja ustrojowa (po 1952)[edytuj]

Według Konstytucji PRL z 1952, Radę Państwa wybierał ze swego grona Sejm na pierwszym posiedzeniu, w składzie: Przewodniczący Rady Państwa, czterej zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Rady Państwa i jedenastu członków. Po upływie kadencji Sejmu Rada Państwa działała aż do wyboru Rady Państwa przez nowo obrany Sejm.

Rada Państwa podlegała (według zapisu konstytucyjnego) w całej swojej działalności Sejmowi; działała na zasadzie kolegialności. Na zewnątrz Radę Państwa reprezentował Przewodniczący lub jego zastępca. W okresach między sesjami Sejmu Rada Państwa miała władzę wydawania dekretów z mocą ustawy, które były przedstawiane Sejmowi na najbliższej sesji do zatwierdzenia; mogła też dokonywać zmian w składzie Rady Ministrów. Dokonywała ona również wykładni prawa. Rada Państwa sprawowała zwierzchni nadzór nad radami narodowymi, przysługiwała jej inicjatywa ustawodawcza, zaś Przewodniczący Rady Państwa podpisywał ustawy uchwalone przez Sejm i zarządzał ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Kompetencje Rady Państwa (po 1952)[edytuj]

Zgodnie z Konstytucją PRL z 1952 (z późniejszymi zmianami) Rada Państwa:

 • zarządzała wybory do Sejmu,
 • zwoływała sesje Sejmu,
 • czuwała nad zgodnością prawa z Konstytucją (do czasu powołania Trybunału Konstytucyjnego w 1982)
 • ustalała powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw,
 • wydawała dekrety z mocą ustawy,
 • mianowała i odwoływała pełnomocnych przedstawicieli PRL
 • przyjmowała listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy Radzie Państwa przedstawicieli dyplomatycznych innych państw,
 • ratyfikowała i wypowiadała umowy międzynarodowe,
 • obsadzała stanowiska cywilne i wojskowe, przewidziane ustawami,
 • nadawała ordery, odznaczenia i tytuły honorowe,
 • stosowała prawo łaski,
 • mianowała i odwoływała sędziów,
 • wprowadzała stan wojenny i stan wyjątkowy (od 1983), ogłaszała częściową lub powszechną mobilizację, w przerwach między obradami Sejmu stan wojny
 • wykonywała inne funkcje, przewidziane dla niej w Konstytucji lub przekazane jej przez ustawy (np. nadawała i odbierała obywatelstwo polskie).

Rada Państwa Sejmu Ustawodawczego (1947–1952)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Bolesław Bierut (PZPR) 1947-02-2020 lutego 1947 1952-11-2020 listopada 1952
Członek Wacław Barcikowski (SD) 1947-02-2020 lutego 1947 1952-11-2020 listopada 1952
Członek Władysław Kowalski (ZSL) 1947-02-2020 lutego 1947 1952-11-2020 listopada 1952
Członek Stanisław Szwalbe (PZPR) 1947-02-2020 lutego 1947 1952-11-2020 listopada 1952
Członek Roman Zambrowski (PZPR) 1947-02-2020 lutego 1947 1952-11-2020 listopada 1952
Członek Henryk Kołodziejski 1947-02-2121 lutego 1947[2] 1952-11-2020 listopada 1952
Członek Józef Niećko (ZSL) 1948-05-2121 maja 1948[3] 1952-11-2020 listopada 1952
Członek Franciszek Jóźwiak (PZPR) 1948-05-2121 maja 1948[4] 1952-11-2020 listopada 1952
Członek Aleksander Zawadzki (PZPR) 1949-06-088 czerwca 1949[5] 1950-06-2727 czerwca 1950[6]
Członek Michał Żymierski 1949-11-088 listopada 1949[7] 1952-11-2020 listopada 1952

Rada Państwa I kadencji Sejmu (1952–1957)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Aleksander Zawadzki (PZPR) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1957-02-2020 lutego 1957
Zastępca Przewodniczącego Wacław Barcikowski (SD) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1956-11-1313 listopada 1956[9]
Zastępca Przewodniczącego Jan Dembowski 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1957-02-2020 lutego 1957
Zastępca Przewodniczącego Stefan Ignar (ZSL) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1956-11-1313 listopada 1956[9]
Zastępca Przewodniczącego Franciszek Mazur (PZPR) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1957-02-2020 lutego 1957
Sekretarz Marian Rybicki (PZPR) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1956-04-2727 kwietnia 1956[10]
Członek Aleksander Juszkiewicz (ZSL) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1957-02-2020 lutego 1957
Członek Henryk Kołodziejski 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1953-04-1818 kwietnia 1953[11]
Członek Władysław Kowalski (ZSL) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1956-11-1313 listopada 1956[9]
Członek Wiktor Kłosiewicz (PZPR) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1956-11-1313 listopada 1956[9]
Członek Stefan Matuszewski (PZPR) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1957-02-2020 lutego 1957
Członek Zygmunt Modzelewski (PZPR) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1954-06-1818 czerwca 1954[12]
Członek Alicja Musiałowa (PZPR) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1957-02-2020 lutego 1957
Członek Józef Niećko (ZSL) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1953-11-2020 listopada 1953[13]
Członek Roman Zambrowski (PZPR) 1952-11-2020 listopada 1952[8] 1955-05-1919 maja 1955[14]
Członek Jerzy Albrecht (PZPR) 1955-04-055 kwietnia 1955[15] 1957-02-2020 lutego 1957
Członek Hilary Chełchowski (PZPR) 1955-04-055 kwietnia 1955[15] 1957-02-2020 lutego 1957
Członek Oskar Lange (PZPR) 1955-04-055 kwietnia 1955[15] 1957-02-2020 lutego 1957
Sekretarz Stanisław Skrzeszewski (PZPR) 1956-04-2727 kwietnia 1956[10] 1957-02-2020 lutego 1957
Członek Jan Domański (ZSL) 1956-04-2727 kwietnia 1956[10] 1957-02-2020 lutego 1957
Członek Stanisław Kulczyński (SD) 1956-11-1313 listopada 1956[9] 1957-02-2020 lutego 1957
Członek Bolesław Podedworny (ZSL) 1956-11-1313 listopada 1956[9] 1957-02-2020 lutego 1957
Członek Czesław Wycech (ZSL) 1956-11-1313 listopada 1956[9] 1957-02-2020 lutego 1957

Rada Państwa II kadencji Sejmu (1957–1961)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Aleksander Zawadzki (PZPR) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Zastępca Przewodniczącego Jerzy Albrecht (PZPR) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1960-11-1616 listopada 1960[17]
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kulczyński (SD) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Zastępca Przewodniczącego Oskar Lange (PZPR) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Podedworny (ZSL) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Sekretarz Julian Horodecki (ZSL) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Członek Kazimierz Banach (ZSL) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Członek Leon Chajn (SD) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Członek Władysław Gomułka (PZPR) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Członek Leon Kruczkowski (PZPR) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Członek Ignacy Loga-Sowiński (PZPR) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Członek Alicja Musiałowa (PZPR) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Członek Roman Nowak (PZPR) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961
Członek Jerzy Zawieyski (Znak) 1957-02-2020 lutego 1957[16] 1961-05-1515 maja 1961

Rada Państwa III kadencji Sejmu (1961–1965)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Aleksander Zawadzki (PZPR) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1964-08-077 sierpnia 1964[19]
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kulczyński (SD) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Zastępca Przewodniczącego Oskar Lange (PZPR) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Zastępca Przewodniczącego Edward Ochab (PZPR) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1964-08-1212 sierpnia 1964
Przewodniczący 1964-08-1212 sierpnia 1964[20] 1965-06-2424 czerwca 1965
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Podedworny (ZSL) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Sekretarz Julian Horodecki (ZSL) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Kazimierz Banach (ZSL) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Leon Chajn (SD) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Władysław Gomułka (PZPR) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Leon Kruczkowski (PZPR) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1962-08-011 sierpnia 1962[21]
Członek Ignacy Loga-Sowiński (PZPR) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Alicja Musiałowa (PZPR) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Roman Nowak (PZPR) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Ryszard Strzelecki (PZPR) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Jerzy Zawieyski (Znak) 1961-05-1515 maja 1961[18] 1965-06-2424 czerwca 1965
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1963-03-2929 marca 1963[22] 1965-06-2424 czerwca 1965

Rada Państwa IV kadencji Sejmu (1965–1969)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Edward Ochab (PZPR) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1968-04-1111 kwietnia 1968
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Kulczyński (SD) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Zastępca Przewodniczącego Oskar Lange (PZPR) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1965-10-022 października 1965[24]
Zastępca Przewodniczącego Ignacy Loga-Sowiński (PZPR) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Podedworny (ZSL) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Sekretarz Julian Horodecki (ZSL) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Kazimierz Banach (ZSL) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Franciszek Gesing (ZSL) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Władysław Gomułka (PZPR) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Mieczysław Klimaszewski 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1965-12-1414 grudnia 1965
Zastępca Przewodniczącego 1965-12-1414 grudnia 1965[25] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Eugenia Krassowska-Jodłowska (SD) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Roman Nowak (PZPR) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Ryszard Strzelecki (PZPR) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Władysław Wicha (PZPR) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Jerzy Zawieyski (Znak) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1968-04-1111 kwietnia 1968[26]
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1965-06-2424 czerwca 1965[23] 1969-06-2727 czerwca 1969
Członek Julian Tokarski (PZPR) 1965-12-1414 grudnia 1965[27] 1969-06-2727 czerwca 1969
Przewodniczący Marian Spychalski (PZPR) 1968-04-1111 kwietnia 1968[28] 1969-06-2727 czerwca 1969
Zastępca Przewodniczącego Witold Jarosiński (PZPR) 1968-12-2222 grudnia 1968[29] 1969-06-2727 czerwca 1969

Rada Państwa V kadencji Sejmu (1972–1976)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Marian Spychalski (PZPR) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1970-12-2323 grudnia 1970[31]
Zastępca Przewodniczącego Mieczysław Klimaszewski 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Zastępca Przewodniczącego Ignacy Loga-Sowiński (PZPR) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1971-02-1313 lutego 1971[32]
Zastępca Przewodniczącego Zygmunt Moskwa (SD) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Podedworny (ZSL) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1971-02-1313 lutego 1971[33]
Sekretarz Ludomir Stasiak (ZSL) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Kazimierz Banach (ZSL) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1971-02-1313 lutego 1971[34]
Członek Konstanty Dąbrowski (PZPR) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Władysław Gomułka (PZPR) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1971-05-2020 maja 1971[35]
Członek Stefan Ignar (ZSL) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Witold Jarosiński (PZPR) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Eugenia Krassowska-Jodłowska (SD) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Mieczysław Moczar (PZPR) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Bolesław Rumiński (PZPR) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1971-02-1313 lutego 1971
Zastępca Przewodniczącego 1971-02-1313 lutego 1971[36] 1971-10-2626 października 1971[37]
Członek Ryszard Strzelecki (PZPR) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1969-06-2727 czerwca 1969[30] 1972-03-2828 marca 1972
Przewodniczący Józef Cyrankiewicz (PZPR) 1970-12-2323 grudnia 1970[38] 1972-03-2828 marca 1972
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Gucwa (ZSL) 1971-02-1313 lutego 1971[39] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Henryk Szafrański (PZPR) 1971-02-1313 lutego 1971[40] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Franciszek Gesing (ZSL) 1971-06-2222 czerwca 1971[41] 1972-03-2828 marca 1972
Członek Bolesław Piasecki („Pax”) 1971-06-2222 czerwca 1971[42] 1972-03-2828 marca 1972

Rada Państwa VI kadencji Sejmu (1972–1976)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Henryk Jabłoński (PZPR) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Zastępca Przewodniczącego Janusz Groszkowski 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Zastępca Przewodniczącego Władysław Kruczek (PZPR) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Zastępca Przewodniczącego Zygmunt Moskwa (SD) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1975-07-2323 lipca 1975[44]
Zastępca Przewodniczącego Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Sekretarz Ludomir Stasiak (ZSL) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Edward Babiuch (PZPR) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Dyzma Gałaj (ZSL) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Michał Grendys (SD) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Halina Koźniewska 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Wincenty Kraśko (PZPR) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Mieczysław Moczar (PZPR) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Bolesław Piasecki („Pax”) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Aleksander Schmidt (ZSL) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Henryk Szafrański (PZPR) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Franciszek Szlachcic (PZPR) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1974-05-2929 maja 1974[45]
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1972-03-2828 marca 1972[43] 1976-03-2525 marca 1976
Członek Stanisław Wroński (PZPR) 1974-06-2626 czerwca 1974[46] 1976-03-2525 marca 1976

Rada Państwa VII kadencji Sejmu (1976–1980)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Henryk Jabłoński (PZPR) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Zastępca Przewodniczącego Edward Babiuch (PZPR) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-02-1818 lutego 1980[48]
Zastępca Przewodniczącego Władysław Kruczek (PZPR) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Młyńczak (SD) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Zastępca Przewodniczącego Zdzisław Tomal (ZSL) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Sekretarz Ludomir Stasiak (ZSL) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Edward Duda (ZSL) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Edward Gierek (PZPR) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Michał Grendys (SD) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Halina Koźniewska 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Wincenty Kraśko (PZPR) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1976-08-1010 sierpnia 1976[49]
Członek Konstanty Łubieński (Znak) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1977-09-2525 września 1977[50]
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Bolesław Piasecki („Pax”) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1979-01-011 stycznia 1979[51]
Członek Henryk Szafrański (PZPR) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Stanisław Wroński (PZPR) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Jerzy Ziętek (PZPR) 1976-03-2525 marca 1976[47] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Eugenia Kempara (PZPR) 1976-12-1818 grudnia 1976[52] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Jan Szczepański 1977-11-2626 listopada 1977[53] 1980-04-022 kwietnia 1980
Członek Edmund Osmańczyk 1979-02-088 lutego 1979[54] 1980-04-022 kwietnia 1980

Rada Państwa VIII kadencji Sejmu (1980–1985)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Henryk Jabłoński (PZPR) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1985-11-066 listopada 1985
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Młyńczak (SD) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1985-11-066 listopada 1985
Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Secomski 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1985-11-066 listopada 1985
Zastępca Przewodniczącego Zdzisław Tomal (ZSL) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1984-08-1818 sierpnia 1984[56]
Zastępca Przewodniczącego Jerzy Ziętek (PZPR) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1985-11-066 listopada 1985
Sekretarz Edward Duda (ZSL) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1983-03-2323 marca 1983[57]
Członek Edward Gierek (PZPR) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1980-12-1919 grudnia 1980[58]
Członek Eugenia Kempara (PZPR) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Emil Kołodziej (ZSL) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Władysław Kruczek (PZPR) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1982-05-2626 maja 1982[59]
Członek Krystyna Marszałek-Młyńczyk (SD) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1983-03-2323 marca 1983[60]
Członek Jerzy Ozdowski (Znak) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1980-11-2121 listopada 1980[61]
Członek Józef Ozga-Michalski (ZSL) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Henryk Szafrański (PZPR) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Jan Szczepański 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1982-05-044 maja 1982[62]
Członek Stanisław Wroński (PZPR) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Zdzisław Żandarowski (PZPR) 1980-04-022 kwietnia 1980[55] 1980-10-088 października 1980[63]
Członek Kazimierz Barcikowski (PZPR) 1980-04-022 kwietnia 1980[64] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Ryszard Reiff („Pax”) 1981-02-1212 lutego 1981[65] 1982-05-2626 maja 1982[66]
Członek Mieczysław Róg-Świostek (PZPR) 1981-02-1212 lutego 1981[67] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Stanisław Kania (PZPR) 1982-05-2626 maja 1982[68] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Alfons Klafkowski („Pax”) 1982-05-2626 maja 1982[69] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Kazimierz Morawski (ChSS) 1982-05-2626 maja 1982[70] 1985-11-066 listopada 1985
Sekretarz Jerzy Szymanek (ZSL) 1983-03-2323 marca 1983[71] 1985-11-066 listopada 1985
Członek Henryk Stawski (SD) 1983-03-2323 marca 1983[72] 1985-11-066 listopada 1985
Zastępca Przewodniczącego Bolesław Strużek (ZSL) 1984-09-2020 września 1984[73] 1985-11-066 listopada 1985

Rada Państwa IX kadencji Sejmu (1985–1989)[edytuj]

Funkcja Nazwisko[a] Czas pełnienia funkcji
Od Do
Przewodniczący Wojciech Jaruzelski (PZPR) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Zastępca Przewodniczącego Kazimierz Barcikowski (PZPR) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Zastępca Przewodniczącego Zenon Komender („Pax”) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Młyńczak (SD) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Zastępca Przewodniczącego Tadeusz Szelachowski (ZSL) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Sekretarz Zygmunt Surowiec (ZSL) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Adolf Ciborowski (PZPR) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1987-01-2626 stycznia 1987[75]
Członek Elżbieta Gacek (PZPR) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1988-06-1717 czerwca 1988[76]
Członek Władysław Jonkisz (PZPR) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Witold Lipski (ZSL) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Alfred Miodowicz (PZPR) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1986-07-1717 lipca 1986[77]
Członek Kazimierz Morawski (ChSS) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Jerzy Nawrocki (PZPR) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Kazimierz Secomski 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Piotr Stefański (SD) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Władysław Szymański (ZSL) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Sylwester Zawadzki (PZPR) 1985-11-066 listopada 1985[74] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Jerzy Uziębło (PZPR) 1986-07-1717 lipca 1986[78] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Aleksander Legatowicz 1987-04-1616 kwietnia 1987[79] 1989-07-1919 lipca 1989
Członek Zbigniew Messner (PZPR) 1988-12-2323 grudnia 1988[80] 1989-07-1919 lipca 1989


Zobacz też[edytuj]

Uwagi

 1. a b c d e f g h i j W nawiasie podano skrót nazwy partii lub organizacji.

Przypisy

 1. Dz.U. z 1989 r. Nr 19, poz. 101.
 2. Sprawozdanie stenograficzne z 7 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 21 lutego 1947. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 3. Sprawozdanie stenograficzne z 41 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 21 maja 1948. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 4. Sprawozdanie stenograficzne z 57 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 9 marca 1949. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 5. Sprawozdanie stenograficzne z 65 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 8 czerwca 1949. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 6. Sprawozdanie stenograficzne z 81 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 27 czerwca 1950. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 7. Sprawozdanie stenograficzne z 69 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 8 listopada 1949. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 8. a b c d e f g h i j k l m n o Sprawozdanie stenograficzne z 1 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 20 listopada 1952. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 9. a b c d e f g Sprawozdanie stenograficzne z 36 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 13 listopada 1956. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 10. a b c Sprawozdanie stenograficzne z 22 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 27 kwietnia 1955. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 11. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 12. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 13. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 14. Sprawozdanie stenograficzne z 17 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 19 maja 1955. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 15. a b c Sprawozdanie stenograficzne z 16 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 5 kwietnia 1955. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 16. a b c d e f g h i j k l m n o Sprawozdanie stenograficzne z 1 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 20 lutego 1957. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017]..
 17. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 listopada 1960 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1960 r. Nr 85, poz. 387).
 18. a b c d e f g h i j k l m n o p Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 maja 1961 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1961 r. Nr 39, poz. 180).
 19. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 20. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 sierpnia 1964 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1964 r. Nr 53, poz. 253).
 21. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 22. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 marca 1963 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Państwa (M.P. z 1963 r. Nr 27, poz. 135).
 23. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 czerwca 1965 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1965 r. Nr 34, poz. 182).
 24. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 25. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 11, poz. 77).
 26. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Państwa (M.P. z 1968 r. Nr 15, poz. 100).
 27. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1965 r. Nr 69, poz. 392).
 28. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1968 r. Nr 15, poz. 98).
 29. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1968 r. Nr 54, poz. 376).
 30. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 27 czerwca 1969 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1969 r. Nr 27, poz. 202).
 31. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1970 r. Nr 43, poz. 328).
 32. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 11, poz. 73).
 33. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 11, poz. 74).
 34. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 11, poz. 75).
 35. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 maja 1971 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 29, poz. 183).
 36. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 11, poz. 77).
 37. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 38. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1970 r. Nr 43, poz. 330).
 39. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 11, poz. 76).
 40. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 11, poz. 78).
 41. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 34, poz. 215).
 42. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1971 r. Nr 34, poz. 216).
 43. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1972 r. Nr 20, poz. 122).
 44. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 45. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 maja 1974 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1974 r. Nr 20, poz. 117).
 46. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1974 r. Nr 24, poz. 141).
 47. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 marca 1976 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1985 r. Nr 32, poz. 215).
 48. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 49. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 50. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 51. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 52. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1976 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1976 r. Nr 43, poz. 209).
 53. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 listopada 1977 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1977 r. Nr 30, poz. 145).
 54. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1979 r. Nr 3, poz. 17).
 55. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 kwietnia 1980 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1980 r. Nr 11, poz. 46).
 56. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 57. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania sekretarza Rady Państwa (M.P. z 1983 r. Nr 12, poz. 63).
 58. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 59. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. Nr 15, poz. 109).
 60. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1983 r. Nr 12, poz. 66).
 61. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1980 r. Nr 27, poz. 154).
 62. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. Nr 13, poz. 95).
 63. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1980 r. Nr 24, poz. 111).
 64. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1980 r. Nr 24, poz. 112).
 65. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1981 r. Nr 5, poz. 21).
 66. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. Nr 15, poz. 110).
 67. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1981 r. Nr 5, poz. 22).
 68. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. Nr 15, poz. 111).
 69. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. Nr 15, poz. 112).
 70. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 maja 1982 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1982 r. Nr 15, poz. 113).
 71. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie wyboru sekretarza Rady Państwa (M.P. z 1983 r. Nr 12, poz. 64).
 72. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa (M.P. z 1983 r. Nr 12, poz. 66).
 73. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 września 1984 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Państwa (M.P. z 1984 r. Nr 22, poz. 147).
 74. a b c d e f g h i j k l m n o p q Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wyboru Rady Państwa (M.P. z 1985 r. Nr 32, poz. 215).
 75. Profil na stronie Biblioteki Sejmowej. bs.sejm.gov.pl. [dostęp 7 czerwca 2017].
 76. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1988 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1988 r. Nr 18, poz. 151).
 77. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa (M.P. z 1986 r. Nr 22, poz. 155).
 78. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lipca 1986 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa (M.P. z 1986 r. Nr 22, poz. 156).
 79. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa (M.P. z 1987 r. Nr 13, poz. 107).
 80. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa. (M.P. z 1988 r. Nr 35, poz. 316).