Rada powiatu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Rada powiatu – organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego.

Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych. Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady powiatu zajmuje się wojewoda[1].

Skład i kadencja[edytuj | edytuj kod]

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych (art. 9 ustawy o samorządzie powiatowym).

Kadencja rady powiatu trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru[2] (w latach 1998–2018 trwała 4 lata).

Na czele rady stoi przewodniczący oraz wiceprzewodniczący albo 2 wiceprzewodniczących. Istnieje możliwość odwołania rady powiatu przez wyborców.

Wybory do rady[edytuj | edytuj kod]

Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu 18-letniemu obywatelowi, który na stałe zamieszkuje na terenie danego powiatu[3].

Prawa wybierania nie mają osoby:

 • pozbawione praw publicznych pełnomocnym orzeczeniem sądu
 • pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
 • ubezwłasnowolnione pełnomocnym orzeczeniem sądu[4].

Zakres działania rady[edytuj | edytuj kod]

 • stanowienie aktów prawa miejscowego
 • wybór i odwołanie zarządu
 • powołanie i odwołanie na wniosek starosty skarbnika powiatu
 • uchwalenie budżetu
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały o udzielaniu bądź nieudzielaniu absolutorium dla zarządu z tego tytułu

Miasto na prawach powiatu[edytuj | edytuj kod]

W miastach na prawach powiatu rada miasta pełni funkcje rady powiatu[5]. Jej radni również są wybierani w wyborach proporcjonalnych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Art. 229 pkt 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)
 2. Art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
 3. Art. 10 § 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277).
 4. Art. 10 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277).
 5. Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]