Referendum w Polsce w 1997 roku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Referendum w Polsce w 1997 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

referendum ogólnokrajowe (konstytucyjne)

Data przeprowadzenia

25 maja 1997

Data zarządzenia

2 kwietnia 1997
przez: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego[1]

Głosowanie
poprzednie:
referendum 1996
następne:
referendum 2003

Referendum ogólnokrajowe w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP, nazywane referendum konstytucyjnym, odbyło się 25 maja 1997.

Pytanie referendalne brzmiało:

Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.?

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Poniższe dane podano na podstawie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 26 maja 1997[2] i 8 lipca 1997[3].

Pytanie[edytuj | edytuj kod]

Przyjęcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.

Odpowiedź Głosów
Liczba %
TAK 6 396 641 53,45
NIE 5 570 493 46,55
Głosy ważne 11 967 134 98,60
Głosy nieważne 170 002 1,40
Razem 12 137 136 100,00
Frekwencja 42,86
Wyniki referendum w województwach
– TAK >60%
– TAK >50%
– NIE >50%
– NIE >60%
– NIE >70%
Pytanie Frekwencja
Województwo TAK# TAK% NIE# NIE% # %
bialskopodlaskie 41093 47,64% 45168 52,36% 87846 39,29%
białostockie 110095 44,77% 135816 52,33% 248861 48,33%
bielskie 157552 47,52% 173984 52,48% 336280 50,25%
bydgoskie 219648 61,53% 137317 38,47% 361793 44,13%
chełmskie 39051 59,64% 26416 40,35% 66695 36,56%
ciechanowskie 61092 60,75% 39478 39,25% 102529 32,46%
częstochowskie 138721 61,10% 88316 39,25% 230420 39,85%
elbląskie 79018 63,40% 45609 36,60% 126388 36,20%
gdańskie 215072 42,72% 288321 57,28% 509535 47,91%
gorzowskie 94472 67,73% 45014 32,27% 141466 38,34%
jeleniogórskie 98536 64,08% 55239 35,92% 155899 40,53%
kaliskie 135205 60,92% 86734 39,08% 226145 43,20%
katowickie 714119 60,68% 462782 39,32% 1190341 40,84%
kieleckie 196539 63,19% 114532 36,81% 316331 37,42%
konińskie 75867 62,02% 46455 37,98% 124561 35,86%
koszalińskie 100747 68,72% 45859 31,28% 148401 39,29%
krakowskie 185602 43,09% 245121 56,91% 435883 47,63%
krośnieńskie 59013 32,11% 124768 67,89% 186522 51,29%
legnickie 95049 61,76% 58853 38,24% 155911 41,27%
leszczyńskie 76173 63,45% 43878 36,55% 122415 43,29%
lubelskie 155855 47,59% 171609 52,41% 331876 43,95%
łomżyńskie 34849 32,31% 73018 67,69% 109905 43,38%
łódzkie 251533 63,48% 144703 36,52% 400971 46,09%
nowosądeckie 66662 26,29% 186863 73,71% 257968 50,03%
olsztyńskie 128516 63,58% 73689 36,52% 205034 37,23%
opolskie 137957 53,22% 121257 46,78% 263078 35,28%
ostrołęckie 44567 39,72% 67627 60,28% 114631 39,33%
pilskie 93453 64,03% 52491 35,97% 148542 42,38%
piotrkowskie 96088 54,88% 78994 45,12% 178026 37,29%
płockie 84349 65,00% 45422 35,00% 132016 34,56%
poznańskie 279015 59,97% 186213 40,03% 471349 47,69%
przemyskie 47652 33,35% 95219 66,65% 145175 48,74%
radomskie 100015 50,77% 96983 49,23% 200593 36,36%
rzeszowskie 80998 27,14% 217446 72,86% 302708 57,65%
siedleckie 78798 45,76% 93385 54,24% 176054 37,03%
sieradzkie 68720 61,41% 43192 38,59% 114050 37,43%
skierniewickie 61740 57,84% 45011 42,16% 108757 34,91%
słupskie 70823 62,11% 43159 37,89% 115560 38,45%
suwalskie 65589 54,00% 55879 46,00% 123227 35,72%
szczecińskie 189206 64,90% 102323 35,10% 294711 40,54%
tarnobrzeskie 82682 44,75% 102080 55,25% 187740 42,68%
tarnowskie 69845 31,38% 152713 68,62% 248861 48,33%
toruńskie 113156 59,63% 76610 40,37% 192348 39,67%
wałbrzyskie 143343 63,67% 81774 36,33% 228214 41,43%
warszawskie 484019 50,04% 483273 49,96% 977481 51,18%
włocławskie 74405 66,13% 38111 33,87% 114308 35,83%
wrocławskie 204357 53,11% 180439 46,89% 389191 46,24%
zamojskie 66559 44,67% 82459 55,33% 151785 41,83%
zielonogórskie 129172 65,21% 68901 34,79% 200942 41,35%
Polska 6396641 53,45% 5570493 46,55% 12137136 42,86%

Zgodnie z Ustawą Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucja zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe miała być przyjęta w referendum niezależnie od frekwencji. Natomiast sama ustawa o referendum z 29 czerwca 1995 r. w art. 9, ust. 1 stanowiła, iż referendum w sprawie istotnej dla państwa (inna kategoria referendum od referendum konstytucyjnego) jest wiążące, gdy bierze w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. W związku z nadrzędnością ustaw konstytucyjnych nad zwykłymi ustawami Konstytucja została więc przyjęta. Ważność referendum stwierdziło orzeczenie Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 15 lipca 1997 r. (sygn. III SW 435/97):

„Referendum konstytucyjne przeprowadzone w dniu 25 maja 1997 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 31, poz. 174) jest ważne.”

Konstytucja ta, dotychczas z dwiema nowelizacjami i ze sprostowaniem, obowiązuje do dziś[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]