Referendum w Polsce w 2015 roku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Referendum w Polsce w 2015 roku
Państwo

 Polska

Rodzaj

referendum ogólnokrajowe
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Data przeprowadzenia

6 września 2015

Data zarządzenia

17 czerwca 2015
przez: Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego[1]

Podstawa prawna

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Koszt

71 575 097 zł[2]

Głosowanie
poprzednie:
referendum 2003
następne:
referendum 2023
Strona internetowa

Referendum w Polsce w 2015 rokureferendum ogólnokrajowe przeprowadzone w dniu 6 września 2015. Głosujący odpowiedzieli w nim na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika[1].

Zapowiedziane zostało przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego po I turze wyborów prezydenckich. 13 maja skierował on projekt postanowienia o zarządzeniu referendum do Senatu[3][4], który zaakceptował je 21 maja[5][6]. 17 czerwca prezydent podpisał projekt postanowienia zatwierdzonego przez Senat[7], zaś 19 czerwca zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw[1]. 3 sierpnia 2015 prezydent wydał postanowienie zmieniające wcześniejsze postanowienie[8]. Koszt przygotowania i przeprowadzenia referendum wyniósł 72 mln zł[2].

Frekwencja wyniosła 7,8%[9] i była najniższą z odnotowanych we wszystkich ogólnokrajowych głosowaniach przeprowadzonych w Europie po 1945[10]. Ponieważ nie przekroczyła progu połowy uprawnionych, zgodnie z art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynik referendum nie był wiążący[11].

Pytania[edytuj | edytuj kod]

Treść[edytuj | edytuj kod]

Nr Treść pytania[1]
1 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
2 Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
3 Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Omówienie pytań[edytuj | edytuj kod]

Jednomandatowe okręgi wyborcze[edytuj | edytuj kod]

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznaczało zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznaczało brak zgody na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie było jasności czy odpowiedź twierdząca oznacza zgodę na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w zakresie niemal wszystkich mandatów sejmowych czy tylko nieznacznej części. Nie określono też ilości wyborców, jaka mogłaby wybrać posła z okręgu jednomandatowego. Konstytucyjna zasada proporcjonalności wyborów została zatem wystawiona na konieczność gruntownego doprecyzowania. Zajęcie stanowiska w ramach tego pytania oznaczało zatem wolę zwiększenia w tym zakresie uprawnień orzecznictwa konstytucyjnego[potrzebny przypis].

Zdaniem części konstytucjonalistów wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i pytanie referendalne w tej sprawie było sprzeczne z ustawą zasadniczą[a][12].

12 maja 2015 prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt nowelizacji konstytucji znoszący wymóg proporcjonalności wyborów[13][14].

Finansowanie partii politycznych[edytuj | edytuj kod]

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznaczało zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznaczało brak zgody na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Udzielenie odpowiedzi negatywnej oznaczało więc de facto możliwość zachowania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa ze wzmocnieniem skutków oddziaływania obowiązujących regulacji jak i wprowadzenie nowego sposobu, opartego na całkowicie innych założeniach[potrzebny przypis].

Pytanie było sformułowane w sposób nieprecyzyjny. W przypadku wiążącej odpowiedzi przeczącej, wykonaniem woli Narodu mogłaby być nawet minimalna zmiana w sposobie finansowania, co nie musiałoby wywołać szczególnego znaczenia w zakresie obowiązujących regulacji. Zdaniem dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego zadanie tego pytania stanowiło ingerencję w toczące się postępowanie ustawodawcze[15].

Rozstrzyganie wątpliwości podatkowych[edytuj | edytuj kod]

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznaczało zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznaczało brak zgody na bezpośrednie wpisanie do ustawy Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika. Udzielenie odpowiedzi negatywnej oznaczało więc de facto możliwość zachowania dotychczasowego modelu, jak i jego gruntowną zmianę[potrzebny przypis].

Zasada rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika nie jest wyartykułowana wprost w przepisach, lecz pojawia się w orzecznictwie[16].

10 lipca 2015 Sejm przyjął nowelizację ordynacji podatkowej, zawierającą zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika[17][18]. 5 sierpnia prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zawierającą tę zasadę[19].

Kalendarz czynności[edytuj | edytuj kod]

Pierwotnie terminy wykonania poszczególnych czynności określono w załączniku do postanowienia z 17 czerwca 2015[1]. 3 sierpnia 2015 prezydent Bronisław Komorowski wydał postanowienie wprowadzające zmodyfikowany załącznik (zmiany dotyczyły głosowania korespondencyjnego). 11 sierpnia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, a dzień później weszło w życie[8].

Poniżej przedstawiono kalendarz wynikający z rozporządzenia Prezydenta i dwóch uchwał Państwowej Komisji Wyborczej (w takim przypadku dodano przypis do odpowiedniej uchwały)[20]:

 • do 23 lipca 2015 – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;
 • do 28 lipca 2015 –
1) zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;
2) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika;
 • do 7 sierpnia 2015 –
1) zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
2) zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione;
 • do 16 sierpnia 2015[b]
1) powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
2) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
3) sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;
 • do 17 sierpnia 2015 – zgłaszanie konsulom kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum za granicą przez podmioty uprawnione[21];
 • od 16 do 23 sierpnia 2015[b] – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę;
 • do 19 sierpnia 2015 – zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą;
 • do 21 sierpnia 2015 – powołanie obwodowych komisji do spraw referendum za granicą[21];
 • do 21 sierpnia do 4 września 2015 – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych;
 • do 22 sierpnia 2015[b] – zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek do karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;
 • do 28 sierpnia 2015 – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
 • do 1 września 2015 –
1) zgłaszanie kapitanom polskich statków morskich kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum na polskich statkach morskich przez podmioty uprawnione[22];
2) składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
 • do 3 września 2015 –
1) powołanie obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich[22];
2) składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;
3) składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 • 4 września 2015, godz. 24:00 – zakończenie kampanii referendalnej;
 • 6 września 2015, godz. 6:00–22:00 – głosowanie.

Kampania referendalna[edytuj | edytuj kod]

Przebieg[edytuj | edytuj kod]

21 maja za wyrażaniem zgody na przeprowadzenie referendum opowiedzieli się wszyscy obecni senatorowie. W głosowaniu nie wzięło udziału 43 senatorów, wśród których najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele PiS-u[6].

Prawo i Sprawiedliwość[23], a później także partia KORWiN[24][25], Twój Ruch (wraz z SLD, UP i Zielonymi)[26] oraz Biało-Czerwoni postulowali dopisanie dodatkowych pytań.

21 sierpnia prezydent Andrzej Duda przekazał do Senatu projekt postanowienia zarządzającego na 25 października (dzień wyborów parlamentarnych) dodatkowe referendum w sprawie wieku emerytalnego, systemu funkcjonowania lasów państwowych, oraz obowiązku szkolnego sześciolatków[27]. 4 września Senat nie wyraził zgody na jego przeprowadzenie[28].

Zarejestrowano 133 podmioty (w tym 94 stowarzyszenia, 34 fundacje i 5 partii politycznych) uprawnione do prowadzenia kampanii. Ponadto 24 organizacje zakwalifikowano jako nieuprawnione[29].

2 września w TVP1 została wyemitowana „Debata. Wszystko o referendum”[30][31].

Sondaże[edytuj | edytuj kod]

Stosunek do pytań referendalnych[edytuj | edytuj kod]

Data Ośrodek
badawczy
Pytanie nr 1 Pytanie nr 2 Pytanie nr 3 Frekwencja
TAK NIE Niezdec. TAK NIE Niezdec. TAK NIE Niezdec.
17–24.08[32] CBOS 41%[c] 22%[c] 19%[c] 14%[c] 73%[c] 7%[c] 76%[c] 4%[c] 11%[c] 52%
24.08[33] Millward Brown 62% 28% 9% 19% 75% 6% 90% 4% 4% 55%
01–08.07[34] CBOS 45%[c] 16%[c] 25%[c] 13%[c] 75%[c] 9%[c] 81%[c] 4%[c] 11%[c] 62%
11–17.06[35] CBOS 54%[c] 18%[c] 16%[c] 15%[c] 75%[c] 6%[c] 82%[c] 5%[c] 8%[c] 60%
08–09.06[36] TNS Polska 60% 20% 20% 19% 73% 8% 90% 4% 6% 76%
22–23.05[37] IBRiS 61% 20% 19% 15% 74% 11% 88% 3% 9% 51%

Wiedza na temat referendum[edytuj | edytuj kod]

Postanowieniem Bronisława Komorowskiego, za zgodą Senatu, 6 września br. odbędzie się ogólnokrajowe referendum.
Czy wie Pan(i), czego konkretnie dotyczyć będzie to referendum? (sondaże CBOS):
Data
Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć/
Odmowa odpowiedzi
17–24.08[32] 22% 29% 21% 26% 2%
01–08.07[34] 20% 29% 19% 31% 1%
11–17.06[35] 17% 22% 22% 36% 3%

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Wyniki głosowania zostały podane w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z 7 września 2015[9]. 4 listopada 2015 Sąd Najwyższy stwierdził ważność referendum, lecz unieważnił głosowanie w obwodzie nr 37 w Siemianowicach Śląskich w zakresie dotyczącym pytania trzeciego[38] ze względu na błędne wypełnienie protokołu przez komisję (pomylone odpowiedzi na tak i nie)[39]. 23 listopada 2015 PKW opublikowała skorygowane wyniki[40].

Sprawa Odpowiedź Głosy ważne Głosy nieważne
TAK NIE
1. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1 829 995
(78,75%)
493 935
(21,25%)
2 323 930
(97,45%)
60 850
(2,55%)
2. Utrzymanie dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu państwa
404 515
(17,37%)
1 923 994
(82,63%)
2 328 509
(97,64%)
56 271
(2,36%)
3. Wprowadzenie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika
2 194 684
(94,52%)
127 288
(5,48%)
2 321 972
(97,37%)
62 694
(2,63%)
Frekwencja: 2 384 780[d] (7,80%)
Pytanie nr 1 Pytanie nr 2 Pytanie nr 3 Frekwencja
Województwo TAK# TAK% NIE# NIE% TAK# TAK% NIE# NIE% TAK# TAK% NIE# NIE% # %
dolnośląskie 144416 77,20% 42660 22,80% 33616 17,94% 153754 82,06% 177345 94,85% 9637 5,15% 191752 8,27%
kujawsko-pomorskie 88485 78,84% 23752 21,16% 19155 17,03% 93320 82,97% 105397 94,06% 6653 5,94% 115330 7,02%
lubelskie 103661 79,87% 26132 20,13% 21517 16,55% 108489 83,45% 121488 93,74% 8119 6,26% 133294 7,64%
lubuskie 42798 79,36% 11132 20,64% 8189 15,14% 45882 84,86% 50822 94,33% 3055 5,67% 55337 6,86%
łódzkie 112828 78,32% 31224 21,68% 24986 17,30% 119435 82,70% 136367 94,74% 7578 5,26% 147879 7,31%
małopolskie 155300 78,21% 43263 21,79% 37043 18,63% 161783 81,37% 187083 94,33% 11236 5,67% 203724 7,68%
mazowieckie 256894 75,48% 83431 24,52% 70138 20,57% 270776 79,43% 323360 95,00% 17014 5,00% 349580 8,31%
opolskie 52235 82,92% 10760 17,08% 9933 15,75% 53132 84,25% 59003 93,81% 3890 6,19% 64684 7,95%
podkarpackie 115811 82,67% 24284 17,33% 21652 15,45% 118533 84,55% 130976 93,78% 8686 6,22% 143712 8,36%
podlaskie 51708 79,38% 13429 20,62% 10499 16,10% 54718 83,90% 61230 94,11% 3832 5,89% 67023 6,99%
pomorskie 111618 77,12% 33119 22,88% 25042 17,25% 120105 82,75% 136793 94,43% 8073 5,57% 148508 8,39%
śląskie 234030 80,73% 55868 19,27% 47187 16,24% 243323 83,76% 275202 95,02% 14417 4,98% 296573[e] 8,13%
świętokrzyskie 58286 80,97% 13696 19,03% 11964 16,60% 60091 83,40% 67764 94,29% 4107 5,71% 73870 7,11%
warmińsko-mazurskie 64810 79,84% 16362 20,16% 12978 15,94% 68419 84,06% 76423 94,19% 4712 5,81% 83449 7,27%
wielkopolskie 154894 77,90% 43938 22,10% 34010 17,05% 165445 82,95% 187232 94,24% 11436 5,76% 204379 7,51%
zachodniopomorskie 82221 79,74% 20885 20,26% 16606 16,06% 86789 83,94% 98199 95,30% 4843 4,70% 105686 7,85%
Polska 1829995 78,75% 493935 21,25% 404515 17,37% 1923994 82,63% 2194684 94,52% 127288 5,48% 2384780[d] 7,80%

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Patrz opinie prof. dr. hab. Bogusława Banaszaka, dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego i dr. Marcina Wiszowatego w opiniach prawnych dotyczących projektu postanowienia o zarządzeniu referendum.
 2. a b c W przypadku gdy koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Odsetek odpowiedzi wszystkich respondentów, niezależnie od deklaracji uczestnictwa w głosowaniu.
 4. a b Liczba kart ważnych w odniesieniu do pierwszego i drugiego pytania. Zgodnie z obwieszczeniem PKW z 23 listopada, liczba kart ważnych w zakresie trzeciego pytania to 2 384 666
 5. Liczba kart ważnych w odniesieniu do pierwszego i drugiego pytania. Zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia PKW z 23 listopada, w województwie śląskim liczba kart ważnych w zakresie trzeciego pytania wynosi 296 459

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r. poz. 852).
 2. a b INFORMACJA o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r.
 3. Prezydent proponuje referendum ws. JOW-ów 6 września. tvn24.pl, 13 maja 2015.
 4. Projekt Postanowienia Prezydenta RP. senat.gov.pl.
 5. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum. senat.gov.pl.
 6. a b Szczegóły glosowania: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum – 21 maja 2015. senat.gov.pl.
 7. Prezydent podpisał postanowienie o referendum. polskieradio.pl, 17 czerwca 2015.
 8. a b Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r. poz. 1134).
 9. a b Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1375).
 10. Grzegorz Osiecki, Michał Potocki. Referendum przeszło do historii. „Dziennik Gazeta Prawna”, 8 września 2015. 
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 12. Marcin Wiszowaty: Dlaczego w obecnym systemie prawnym referendum nt. JOW nie może się odbyć?. konstytuty.pl, 13 maja 2015.
 13. Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 3424. sejm.gov.pl.
 14. Komorowski podpisał projekt nowelizacji konstytucji ws. JOW-ów. onet.pl, 12 maja 2015.
 15. Opinie prawne (opinia dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego od strony 19). senat.gov.pl.
 16. Rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika - projekt Prezydenta wymaga korekt. infor.pl.
 17. Przebieg procesu legislacyjnego – druk nr 3018. sejm.gov.pl.
 18. Ordynacja podatkowa: Sejm za rozstrzyganiem wątpliwości na korzyść podatnika. polskieradio.pl, 10 lipca 2015.
 19. Komorowski podpisuje w ostatniej chwili kontrowersyjną zmianę w Ordynacji podatkowej. tvn24bis.pl, 6 sierpnia 2015.
 20. Kalendarz czynności. pkw.gov.pl.
 21. a b Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym (M.P. z 2015 r. poz. 633).
 22. a b Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym (M.P. z 2015 r. poz. 632).
 23. PiS chce, by prezydent rozszerzył referendum; Komorowski odsyła do inicjatywy poselskiej [online], Onet.pl, 1 lipca 2015 [zarchiwizowane z adresu 2015-07-04].
 24. Partia KORWiN do prezydenta: dopisać do referendum trzy kolejne pytania. wp.pl, 2 lipca 2015.
 25. Pytanie o karę śmierci we wrześniowym referendum? Korwin-Mikke będzie apelował do prezydenta. telewizjarepublika.pl, 20 sierpnia 2015.
 26. Zjednoczona Lewica apeluje o dopisanie pytań do referendum. twojruch.eu, 20 sierpnia 2015.
 27. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. senat.gov.pl, 21 sierpnia 2015.
 28. Szczegóły glosowania: wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum – 4 września 2015. senat.gov.pl.
 29. Podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii. pkw.gov.pl.
 30. „Debata. Wszystko o referendum” w TVP1. tvp.pl, 31 sierpnia 2015.
 31. JOW-y, finansowanie partii, spory podatkowe. „Dlaczego chcemy być mądrzejsi od wszystkich krajów europejskich?”. tvp.info, 2 września 2015.
 32. a b Polacy o wrześniowym referendum zarządzonym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. cbos.pl.
 33. Czy referendum będzie wiążące? Mamy najnowszy sondaż dla Faktów TVN i TVN24. tvn24.pl.
 34. a b Polacy o referendum na dwa miesiące przed głosowaniem. cbos.pl.
 35. a b Referendum – pierwsze reakcje przed rozpoczęciem kampanii. cbos.pl.
 36. Sondaż dla „Wiadomości” TVP1: Polacy zagłosowaliby we wrześniowym referendum za JOW-ami. tvp.info, 2015-06-14.
 37. "Rz": Nowy sondaż. Dotyczy referendum w sprawie JOW-ów. fakty.interia.pl, 2015-06-01.
 38. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ważności referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1920)
 39. Sąd Najwyższy stwierdził ważność referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego 6 września 2015 r. - Sąd Najwyższy [online], www.sn.pl [dostęp 2023-09-05].
 40. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. o skorygowanych wynikach głosowania i wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.. pkw.gov.pl.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]