Relacja słabo konfluentna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Relacja słabo konfluentnarelacja taka, że dla dowolnych takich że jest w relacji z i jest w relacji z istnieją takie ciągi skończone zaczynające się odpowiednio od i które mają wspólny element końcowy

Na rysunku ciąg z liczy pięć elementów, zaś ciąg z – cztery.

W reprezentacji grafowej relacji oznacza to, że jeśli z jednego węzła rozejdziemy się o jeden krok, to możemy wybrać takie drogi, żeby się ponownie spotkać. Jeśli jest to prawda dla rozejścia się o dowolną skończoną liczbę kroków, to relacja jest silnie konfluentna.