Remont

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Remont – przywrócenie wartości użytkowej obiektu (maszyny, urządzenia, budynku)[1].

Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej, ale – obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych.

Prace remontowe realizowane są w cyklu remontowym.

Remonty dzieli się na[2]:

 • Planowane – realizowane według przyjętych planów, określonych dla urządzeń w określonych przedziałach czasu. Ze względu na wielkość dzieli się je na:
  • warunkowe – bazują na wczesnym wykryciu symptomów wystąpienia usterki, nadzorowaniu jej przebiegu.
  • średnie
  • kapitalne
 • nieplanowane – realizowane są po wystąpieniu usterek lub awarii

W ogólnym schemacie przeprowadzanie remontu dzieli się na etapy:

Remonty w budownictwie[edytuj | edytuj kod]

Remont budowlany jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (art. 3 pkt 8 prawa budowlanego[3]). Taka definicja odróżnia remont od robót polegających na modernizacji, rozbudowie, nadbudowie czy przebudowie obiektu budowlanego. Dopuszcza się przy remoncie stosowanie innych wyrobów niż były użyte w stanie pierwotnym. Bieżąca konserwacja nie jest remontem w rozumieniu prawa budowlanego.

W budownictwie remonty dzielą się na:

 • bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym. W ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków.
 • interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp.)
 • kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli. Remonty kapitalne często przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu np. nieistniejących wcześniej instalacji centralnego ogrzewania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. remont, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-03-23].
 2. W. Daraż, Systematyka remontów, „Nowa Energia”, nr 2, 2008, s. 88–91 [dostęp 2024-03-11].
 3. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351.