Renouveau catholique

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Renouveau catholique (dosł. odnowa katolicka) – katolicki ruch literacki, filozoficzny i społeczny zapoczątkowany we Francji i rozprzestrzeniony w innych krajach europejskich.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Ruch renouveau catholique został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku i był kierowany przez François-René de Chateaubrianda. Jako reakcyjny występował przeciwko oświeceniu i francuskiemu rozdziałowi kościoła i państwa. Ruch głosił także pogląd o niewystarczalności języka codziennego w literaturze, dzięki czemu zyskał poparcie licznych pisarzy[1].

Jednym z celów renouveau catholique było odrodzenie literatury i społeczeństwa poprzez zwrócenie się ku wartościom ortodoksyjnego katolicyzmu. Preferowanymi gatunkami były powieści kapłańskie, żywoty świętych, księgi cudów, misteria i oratoria dramatyczne. Prócz katolicyzmu odnowę ukształtował sprzeciw wobec pozytywizmu i determinizmu, które kontrastowano z katolickimi dogmatami. W Paryżu wytworzyły się powiązania między ruchem a rosyjską emigracją[2]. Stamtąd też oddziaływał on na literacki ruchu oporu w Niemczech.

Brak sprecyzowanego programu sprawił, że ruch mógł oddziałać na szerokie spektrum francuskich intelektualistów. Wpływu renouveau catholique można doszukiwać się zarówno w estetyzującym katolicyzmie Jorisa-Karla Huysmansa oraz w tradycjonalizmie i nacjonalizmie Action française, jak i w socjalizmie reprezentowanym przez Charlesa Péguya oraz uniwersalistycznej perspektywie Paula Claudela.

W krajach niemieckojęzycznych odnowa przybrała neco inną postać, ponieważ państwo było przyjazne Kościołom. W Niemczech i Austrii autorzy, którzy zwrócili się w stronę odnowy katolickiej, kładli nacisk na swoją lojalność wobec państwa i wspierali wychowanie religijne[3].

Przedstawiciele[edytuj | edytuj kod]

Dania
Francja
Niemcy
Wielka Brytania
Irlandia
Holandia
Norwegia
Austria
Polska
Rosja
Słowenia
Czechy

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Hannelore Schlaffer: Zeit des Raben, Zeit der Taube. In: Süddeutsche Zeitung. Nr. 106, 10. Mai 2010, S. 14.
  2. Regula M. Zwahlen: Das revolutionäre Ebenbild Gottes. Anthropologien der Menschenwürde bei Nikolaj A. Berdjaev und Sergej N. Bulgakov (= Syneidos. Band 5). Lit, Wien/Berlin/Münster 2010, ISBN 978-3-643-80067-1, S. 87 (Zugl.: Fribourg, Univ., Diss., 2009).
  3. Hannelore Schlaffer: Zeit des Raben, Zeit der Taube. In: Süddeutsche Zeitung. Nr. 106, 10. Mai 2010, S. 14.