Rezerwat przyrody Źródliska Czarnej Wody

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rezerwat przyrody Źródliska Czarnej Wody – leśny rezerwat przyrody na Wysoczyźnie Żarnowieckiej (utworzony w 1999 r., o powierzchni 50,58 ha) na obszarze powiatu puckiego. Ochronie rezerwatu podlegają naturalne zespoły roślinności źródliskowej, źródliskowa odmiana łęgu jesionowo-olszowego, grądy i buczyny. Bardzo interesujące są elementy środowiska abiotycznego, w tym przede wszystkim nisze źródłowe Czarnej Wody oraz gleby nawapienne . Liczna i bogata jest flora roślin naczyniowych obiektu z udziałem szeregu gatunków chronionych i rzadkich regionalnie, np. stokłosy Benekena Bromus benekenii, kukułki plamistej Dactylorhiza maculata czy listery jajowatej Listera ovata. W rezerwacie występuje kilka gatunków roślin o podgórskim charakterze zasięgu, np. widłak wroniec Huperzia selago czy tojeść gajowa Lysimachia nemorum Wśród zwierząt na uwagę zasługuje niewielki ssak - rzęsorek mniejszy Neomys anomalus. Najbliższe miejscowości to Świecino, Połchówko i Lisewo.