Rosyjskie odznaczenia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Federacja Rosyjska (od 1991)[edytuj | edytuj kod]

Baretka Nazwa
Wyróżnienia specjalne
Złota Gwiazda Bohatera Federacji Rosyjskiej
Złoty Medal Bohatera Pracy Federacji Rosyjskiej
Matka-bohater
Ordery
Order Świętego Andrzeja Pierwszego Powołanego Apostoła
Order Świętego Jerzego I Klasy
Order Świętego Jerzego II Klasy
Order Świętego Jerzego III Klasy
Order Świętego Jerzego IV Klasy
Order „Za Zasługi dla Ojczyzny” I klasy
Order „Za Zasługi dla Ojczyzny” II klasy
Order „Za Zasługi dla Ojczyzny” III klasy
Order „Za Zasługi dla Ojczyzny” IV klasy
Order Świętej Katarzyny Wielkiej Męczennicy
Order Gagarina
Order Aleksandra Newskiego
Order Suworowa
Order Uszakowa
Order Żukowa
Order Kutuzowa
Order Nachimowa
Order Męstwa
Order „Za zasługi wojskowe”
Order „Za zasługi morskie”
Order Pirogowa
Order „Za zasługi w kulturze i sztuce”
Order Honoru
Order Przyjaźni
Order „Rodzicielska Sława”
Krzyże
Odznaka Honorowa Krzyż Świętego Jerzego I Stopnia
Odznaka Honorowa Krzyż Świętego Jerzego II Stopnia
Odznaka Honorowa Krzyż Świętego Jerzego III Stopnia
Odznaka Honorowa Krzyż Świętego Jerzego IV Stopnia
Medale
Medal Orderu „Za Zasługi dla Ojczyzny” I stopnia
Medal Orderu „Za Zasługi dla Ojczyzny” II stopnia
Medal „Za Odwagę”
Medal „Za dzielność” I Stopnia
Medal „Za dzielność” II Stopnia
Medal Suworowa
Medal Żukowa
Medal Uszakowa
Medal Niestierowa
Medal Puszkina
Medal „Obrońca Wolnej Rosji”
Medal „Za wyróżnienie w ochronie porządku publicznego”
Medal „Za wyróżnienie w ochronie granicy państwowej”
Medal „Za odwagę w ogniu”
Medal „Za ratowanie ginących”
Medal Łukasza Krymskiego
Medal „Za pracę w rolnictwie”
Medal „Za rozwój kolei”
Medal „Za zasługi dla rozwoju energetyki atomowej”
Medal „Za zasługi w podboju kosmosu”
Medal Orderu „Rodzicielska Sława”
Medale (wycofane w 2012)
Medal jubileuszowy „50-lecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal jubileuszowy „60-lecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal jubileuszowy „65-lecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal jubileuszowy „300 lat Rosyjskiej Floty”
Medal „W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy”
Medal jubileuszowy „100 lat Kolei Transsyberyjskiej”
Medal „Za zasługi w przeprowadzeniu wszechrosyjskiego spisu powszechnego”
Medal „W upamiętnieniu 300-lecia Petersburga”
Medal „W upamiętnieniu 1000-lecia Kazania”
Odznaki honorowe
Odznaka Honorowa „Za Dobroczynność”
Odznaka Honorowa „Za Nauczanie”
różne Odznaka Honorowa „Za Nieskazitelną Służbę”
Tytuły honorowe (z odznakami)
odznaka Lotnik-Kosmonauta
odznaka Ludowy Aktor
odznaka Ludowy Architekt
odznaka Ludowy Nauczyciel
odznaka Ludowy Artysta
odznaka Zasłużony Aktor
odznaka Zasłużony Architekt
odznaka Zasłużony Lotnik Wojskowy
odznaka Zasłużony Specjalista Wojskowy
odznaka Zasłużony Nawigator Wojskowy
odznaka Zasłużony Lekarz
odznaka Zasłużony Geolog
odznaka Zasłużony Działacz Sztuk
odznaka Zasłużony Działacz Nauk
odznaka Zasłużony Geodeta
odznaka Zasłużony Projektant
odznaka Zasłużony Wynalazca
odznaka Zasłużony Leśnik
odznaka Zasłużony Lotnik-Oblatywacz
odznaka Zasłużony Mistrz Szkolnictwa Zawodowego
odznaka Zasłużony Inżynier
odznaka Zasłużony Hutnik
odznaka Zasłużony Meteorolog
odznaka Zasłużony Pilot
odznaka Zasłużony Działacz Szkoły Wyższej
odznaka Zasłużony Działacz Geodezji i Kartografii
odznaka Zasłużony Działacz Służby Dyplomatycznej
odznaka Zasłużony Działacz Gospodarki Mieszkalnictwa Komunalnego
odznaka Zasłużony Działacz Służby Zdrowia
odznaka Zasłużony Działacz Kultury
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Leśnego
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Naftowego i Gazowego
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Spożywczego
odznaka Zasłużony Działacz Prokuratury
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Rakietowo-Kosmicznego
odznaka Zasłużony Działacz Sektoru Rybołówstwa
odznaka Zasłużony Działacz Łączności
odznaka Zasłużony Działacz Sektora Rolniczego
odznaka Zasłużony Działacz Opieki Społecznej
odznaka Zasłużony Działacz Przemysłu Tekstylnego i Lekkiego
odznaka Zasłużony Działacz Transportu
odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Bezpieczeństwa
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Bezpieczeństwa Publicznego
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Wywiadu Zagranicznego
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Spraw Wewnętrznych
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Antynarkotykowych
odznaka Zasłużony Funkcjonariusz Organów Śledczych
odznaka Zasłużony Ratownik
odznaka Zasłużony Budowniczy
odznaka Zasłużony Celnik
odznaka Zasłużony Nauczyciel
odznaka Zasłużony Chemik
odznaka Zasłużony Artysta
odznaka Zasłużony Górnik
odznaka Zasłużony Nawigator
odznaka Zasłużony Nawigator Testowy
odznaka Zasłużony Ekolog
odznaka Zasłużony Ekonomista
odznaka Zasłużony Energetyk
odznaka Zasłużony Prawnik

Rosja Sowiecka i ZSRR (1917–1991)[edytuj | edytuj kod]

Baretka/
odznaka
Nazwa
Wyróżnienia specjalne
Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego
Złoty Medal „Sierp i Młot” Bohatera Pracy Socjalistycznej
Ordery
Order „Zwycięstwo”
Order Lenina
Order Rewolucji Październikowej
Order Czerwonego Sztandaru
Order Suworowa I klasy
Order Suworowa II klasy
Order Suworowa III klasy
Order Kutuzowa I klasy
Order Kutuzowa II klasy
Order Kutuzowa III klasy
Order Bohdana Chmielnickiego I klasy
Order Bohdana Chmielnickiego II klasy
Order Bohdana Chmielnickiego III klasy
Order Aleksandra Newskiego
Order Uszakowa I klasy
Order Uszakowa II klasy
Order Nachimowa I klasy
Order Nachimowa II klasy
Order Wojny Ojczyźnianej I klasy
Order Wojny Ojczyźnianej II klasy
Order Czerwonej Gwiazdy
Order Sławy
Order Czerwonego Sztandaru Pracy
Order „Znak Honoru”
Order Przyjaźni Narodów
Order „Za służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR” I stopnia
Order „Za służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR” II stopnia
Order „Za służbę Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych ZSRR” III stopnia
Order Sławy Pracy I klasy
Order Sławy Pracy II klasy
Order Sławy Pracy III klasy
Order „Za osobiste męstwo”
odznaka Order „Matka Bohater”
odznaka Order „Macierzyńska Sława”
Medale
Medal „Za odwagę”
Medal Uszakowa
Medal „Za zasługi bojowe”
Medal Nachimowa
Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” I stopnia
Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej” II stopnia
Medal „Za wyróżnienie w ochronie granic państwowych ZSRR”
Medal „Za wyróżnienie w służbie wojskowej” I stopnia
Medal „Za wyróżnienie w służbie wojskowej” II stopnia
Medal „Za wyróżnienie w służbie wojskowej” III stopnia
Medal „Za nienaganną służbę” I stopnia
Medal „Za nienaganną służbę” II stopnia
Medal „Za nienaganną służbę” III stopnia
Medal „Weteran Sił Zbrojnych ZSRR”
Medal „Za umacnianie braterstwa broni”
Medal „Za obronę Leningradu”
Medal „Za obronę Moskwy”
Medal „Za obronę Odessy”
Medal „Za obronę Sewastopola”
Medal „Za obronę Stalingradu”
Medal „Za obronę Kijowa”
Medal „Za obronę Kaukazu”
Medal „Za obronę Radzieckiego Obszaru Podbiegunowego”
Medal „Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal „Za zwycięstwo nad Japonią”
Medal „Za zdobycie Budapesztu”
Medal „Za zdobycie Królewca”
Medal „Za zdobycie Wiednia”
Medal „Za zdobycie Berlina”
Medal „Za wyzwolenie Belgradu”
Medal „Za wyzwolenie Warszawy”
Medal „Za wyzwolenie Pragi”
Medal „Za pracowniczą dzielność”
Medal „Za pracowniczą wybitność”
Medal „Weteran pracy”
Medal „Za wybitną służbę w ochronie porządku publicznego”
Medal „Za odwagę w pożarze”
Medal „Za ratowanie tonących”
Medal „Za ofiarną pracę w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal „Za odbudowę przedsiębiorstw metalurgii żelaznej południa”
Medal „Za odbudowę kopalni węgla Donbasu”
Medal „Za rozwój dziewiczych ziem”
Medal „Za budowę Bajkalsko-Amurskiej Magistrali”
Medal „Za przekształcenie Nieczarnoziemów RFSRR”
Medal „Za rozwój zasobów mineralnych i rozwój kompleksu nafto-gazowego Zachodniej Syberii”
Medal jubileuszowy „W upamiętnieniu 100-lecia urodzin Władimira Iljicza Lenina”
Medal jubileuszowy „Dwudziestolecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal jubileuszowy „Trzydziestolecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal jubileuszowy „Czterdziestolecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945”
Medal jubileuszowy „XX lat Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej”
Medal jubileuszowy „30 lat Armii Radzieckiej i Floty”
Medal jubileuszowy „40 lat Sił Zbrojnych ZSRR”
Medal jubileuszowy „50 lat Sił Zbrojnych ZSRR”
Medal jubileuszowy „60 lat Sił Zbrojnych ZSRR”
Medal jubileuszowy „70 lat Sił Zbrojnych ZSRR”
Medal jubileuszowy „50 lat radzieckiej milicji”
Medal „W upamiętnieniu 800-lecia Moskwy”
Medal „W upamiętnieniu 250-lecia Leningradu”
Medal „W upamiętnieniu 1500-lecia Kijowa”
odznaka Medal Macierzyństwa

Carstwo i Imperium Rosyjskie (do 1917)[edytuj | edytuj kod]

Baretka Nazwa
Ordery i odznaczenia (w kolejności noszenia)
Order Świętego Andrzeja
Order Świętej Katarzyny
Order Świętego Jerzego I Klasy
Order Świętego Jerzego II Klasy
Order Świętego Włodzimierza I Klasy
Order Świętego Aleksandra Newskiego
Order Orła Białego
Order Świętego Włodzimierza II Klasy
Order Świętej Anny I Klasy
Order Świętego Jerzego III Klasy
Order Świętego Stanisława I Klasy
Order Świętego Włodzimierza III Klasy
Order Świętej Anny II Klasy
Order Świętego Stanisława II Klasy
Order Świętego Jerzego IV Klasy
Order Świętego Włodzimierza IV Klasy
Order Świętej Anny III Klasy
Order Świętego Stanisława III Klasy
Krzyż Świętego Jerzego/Odznaka Honorowa Orderu Wojennego
Medal Świętego Jerzego/Medal „Za Męstwo” („Za Waleczność”/„Za Odwagę”)
Odznaka Honorowa Orderu Świętej Anny/Medal św. Anny
Oręż honorowy (w kolejności noszenia)
szabla/szpada Broń Złota z Brylantami (krzyż na główce rękojeści, na jelcu lub tarczce)
szabla/szpada Broń Złota „Za Waleczność”/„Za Męstwo” (napis na jelcu)
szabla/szpada Order Świętej Anny IV Klasy (krzyż na rękojeści broni białej)
Pozostałe medale (noszone w kolejności otrzymania)
Krzyż za Zdobycie Pragi (1794)
Medal za Zdobycie Gandży (1804)
Krzyż „Za zdobycie Bazardżyka” (1810)
Medal „Za zdobycie Bazardżyka” (1810)
Medal Pamiątkowy Wojny Ojczystej (1812)
Medal pamiątkowy Wkroczenia do Paryża (1814)
Medal za Zdobycie Szturmem Warszawy (1831)
Polski Znak Honorowy (1832)
Medal za Kampanie w Azji Środkowej w Latach 1853–95
różne Medal Pamiątkowy Wojny Krymskiej w Latach 1853–56
Medal „Za Obronę Sewastopola w latach 1854–1855”
Medal za Podbój Czeczenii i Dagestanu w Latach 1857–59
Medal „Za uśmierzenie buntu polskiego” (1865)
Medal za Kampanię Chiwańską (1873)
Medal za miłość do Ojczyzny (1873)
Medal Pamiątkowy Wojny w Latach 1877–78
Medal za Kampanię Chińską (1901)
Medal „Za bój »Wariaga« i »Koriejca«” (1904)
Medal na Pamiątkę Koronacji Aleksandra III (1883)
Medal na Pamiątkę Poświęcenia Katedry św. Izaaka (1858)
Medal na Pamiątkę Poświęcenia Świątyni Chrystusa Zbawiciela (1882)
Medal za Nienaganną służbę w policji (1876)
Medal za Nienaganną służbę w straży więziennej (1887)
Medal za Pracę przy Realizacji Reformy Uwłaszczeniowej (1863)
Medal za Pracę przy Realizacji Reformy Uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim (1865)
Medal Czerwonego Krzyża Wojny Rosyjsko-Japońskiej 1904–1905
Medal Czerwonego Krzyża Wojny Rosyjsko-Tureckiej 1877–1878
odznaka Krzyż Za służbę na Kaukazie (1864)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

internetowe
drukowane
 • Valery Durov: Russian and Soviet Award Medals. Order of Lenin State History Museum. 1977 (ros. • ang.)
 • Valery Durov: Russian and Soviet Orderss. Order of Lenin State History Museum (ros. • ang.)
 • Rosyjskie Państwowe Nagrody ZSRR (tłum.). Moskwa 1987 (ros.)
 • Sowieckie Odznaczenia Honorowe (tłum.). Moskwa 1987 (ros.)
 • Valery Durov: Russian and Soviet Military Awards. Order of Lenin State History Museum. 1990 (ros. • ang.)
 • Valery Durov: The Orders of Russia. Moskwa 1993 ISBN 5-88528-019-3 (ros. • ang.)
 • The Moscow Kremlin Old Russian Orders. Moskwa 1995 ISBN 5-88678-015-7 (ang.)
 • Aleksandr Kuznecow: наградаы (Nagrady). Moskwa 1998 ISBN 5-270-01639-7 (ros.)
 • Я познаю мир. Награды (Poznaję świat. Nagrody). Moskwa 1999 ISBN 5-7390-0818-2 (ros.)
 • Alan W. Hazelton: The Russian Imperial Orders. Nowy Jork 1932 (ang.)
 • Robert Werlich: Russin Orders, Decorations and Medals. Waszyngton 1981 (ang.)
 • Tom C. Bergroth: S:t Georgs-orden. En rysk militärorden på 1700-talet (szw.)
 • Włodzimierz Jakubowski: Ordery i medale Rosji. Toruń 1993
 • Wiesław Bończa-Tomaszewski: Kodeks orderowy. Warszawa: 1939.