Royal Rangers Polska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Royal Rangers Polska
Data powstania 13.02.2006
Liczebność 1337 [31.12.2016][1]
Zasięg działalności Polska
Siedziba ul. Jagodowa 33

53-007 Wrocław

Władze
Komendant hm. Jan Zając
Strona internetowa

Royal Rangers Polska (RRP) – organizacja harcerska, będąca częścią międzynarodowej chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. RRP odwołuje się do tradycji międzynarodowego skautingu oraz harcerstwa.

Cele[edytuj | edytuj kod]

Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.

Cele RRP realizowane są poprzez:

 1. Systematyczne zbiórki w szczepach, w systemie zastępowym
 2. Zajęcia na obozach skautowych, wędrownych, ekstremalnych, międzynarodowych, itp.
 3. Zdobywanie stopni skautowych
 4. Zdobywanie sprawności
 5. Szkolenia skautów i instruktorów
 6. Realizowanie projektów edukacyjnych, patriotycznych, sportowych, charytatywnych i innych

Ideały wychowawcze[edytuj | edytuj kod]

Ideały wychowawcze RRP określają:

 1. Złota Zasada
 2. Przyrzeczenie
 3. Prawo Royal Rangers

Złota Zasada[edytuj | edytuj kod]

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie." (Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie[edytuj | edytuj kod]

Przyrzeczenie brzmi: "Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę."

Prawo[edytuj | edytuj kod]

 1. Gotowy – psychicznie, fizycznie, duchowo
 2. Czysty – na ciele, w myślach, w mowie
 3. Uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie
 4. Dzielny – odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby
 5. Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom
 6. Uprzejmy – miły, grzeczny, troskliwy
 7. Posłuszny – rodzicom, liderom, przełożonym
 8. Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię

Emblemat[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie ramiona emblematu mają znaczenie symboliczne i przedstawiają prawdy, do których każdy ranger się odwołuje:

Złote ramiona[edytuj | edytuj kod]

Cztery złote ramiona oznaczają cztery aspekty wzrostu:

 • fizyczny
 • psychiczny
 • społeczny (relacje z ludźmi)
 • duchowy (relacja z Bogiem)

Czerwone ramiona[edytuj | edytuj kod]

Cztery czerwone ramiona oznaczają cztery podstawowe prawdy Biblii i Kościoła:

 • zbawienie
 • dzieło Ducha Świętego
 • uzdrowienie (we wszystkich aspektach wzrostu)
 • powtórne przyjście Chrystusa

Niebieskie ramiona[edytuj | edytuj kod]

Osiem niebieskich ramion oznacza Prawo Royal Rangers:

 • gotowy
 • czysty
 • uczciwy
 • dzielny
 • wierny
 • uprzejmy
 • posłuszny
 • duchowy

Złota tarcza[edytuj | edytuj kod]

Złota tarcza symbolizuje Złotą Zasadę.

Stopnie skautowe i instruktorskie[edytuj | edytuj kod]

Stopnie skautowe[edytuj | edytuj kod]

Idea systemu stopni skautowych w RRP[edytuj | edytuj kod]

Stopnie skautowe są narzędziem wychowawczym wykorzystywanym w metodzie skautowej, które zapewniają skautom ciągły rozwój. Systematyczna praca ze stopniami pozwala inspirować rozwój młodego człowieka. Stopnie można określić jako poziom „wtajemniczenia” w skauting. Każdy przyszły skaut rozpoczyna swoją przygodę w Royal Rangers od próby skauta, następnie zdobywa kolejne stopnie – odpowiednio do swojego wieku i poziomu rozwoju.

Stopnie są wyzwaniem dla skautów, możliwością sprawdzenia siebie, pracą nad swoim charakterem oraz zdobywaniem umiejętności i wiedzy. Stopnie wyznaczają drogę, pokazują, w którą stronę skaut ma podążać. Są celami, które każdy ze skautów powinien osiągnąć.

Skauci realizują zadania wynikające z wymagań na stopnie głównie przez życie w zastępie/drużynie, zdobywanie sprawności i pracę z mentorem.

Ważną rolę w procesie zdobywania stopnia odgrywa mentor skauta, będący najczęściej liderem prowadzącym jego zastęp/drużynę. Mentor daje młodemu skautowi to, co ma najlepszego – swoje doświadczenie, wiedzę i osobiste świadectwo na bazie relacji i wspólnie przeżywanej skautowej przygody.[1]

Podział stopni skautowych w RRP[edytuj | edytuj kod]

Stopnie są dobrane odpowiednio do wieku i tak powinny być zdobywane:

0 stopień – Próba skauta
I stopień – Odkrywca – zdobywa osoba od 6 do 10 lat.
II stopień – Zwiadowca – zdobywa osoba od 11 do 13 lat.
III stopień – Wędrownik – zdobywa osoba od 14 do 17 lat.
IV stopień – Ranger – zdobywa osoba od 18 lat.

Stopnie instruktorskie[edytuj | edytuj kod]

Idea systemu stopni instruktorskich w RRP[edytuj | edytuj kod]

Stopień instruktorski jest odzwierciedleniem poziomu wiedzy, dojrzałości duchowej i społecznej oraz umiejętności wychowawczych instruktora.

Wymagania na stopnie instruktorskie podzielone są zgodnie z czterema aspektami rozwoju człowieka, wynikającymi z idei służby Royal Rangers:

- aspekt intelektualny;

- aspekt duchowy;

- aspekt społeczny;

- aspekt fizyczny.

Stopnie instruktorskie zdobywane są przez członków zwyczajnych RRP.

Stopień harcmistrzowski przyznawany jest przez Kapitułę Harcmistrzowską zasłużonym podharcmistrzom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wpływają na wizerunek RRP oraz wychowanie instruktorów.[2]

Podział stopni instruktorskich w RRP[edytuj | edytuj kod]

W Royal Rangers Polska obowiązują następujące stopnie instruktorskie i ich oznaczenia:

1. przewodnik/przewodniczka (pwd.) - granatowa podkładka pod emblematem RR nad lewą kieszenią oraz granatowy sznur bolo;

2. podharcmistrz/podharcmistrzyni (phm.) - zielona podkładka pod emblematem RR nad lewą kieszenią oraz zielony sznur bolo;

3. harcmistrz/harcmistrzyni (hm.) - czerwona podkładka pod emblematem RR nad lewą kieszenią oraz czerwony sznur bolo.

Funkcje[edytuj | edytuj kod]

Funkcje w RRP oznacza się za pomocą gwiazdek i belek na kołnierzu bluzy mundurowej:

1 belka - zastępowy (wybierany spośród członków zastępu - powoływany rozkazem przybocznego najczęściej na okres 12 miesięcy),

2 belki - przyboczny (wybierany z kadry szczepu do służby wychowawczej w zastępie lub pomocniczej w szczepie - powoływany rozkazem komendanta szczepu na okres roku skautowego),

3 belki - drużynowy (wybierany z kadry szczepu do służby wychowawczej w drużynie - powoływany rozkazem komendanta szczepu na okres roku skautowego),

1 gwiazdka - komendant szczepu (wybierany z kadry szczepu - powoływany rozkazem komendanta głównego bezterminowo),

2 gwiazdki - komendant okręgu (wybierany spośród instruktorów w okręgu - powoływany rozkazem komendanta głównego bezterminowo),

3 gwiazdki - komendant główny (wybierany spośród instruktorów RRP - powoływany uchwałą Walnego Zjazdu na 4 letnią kadencję).

Władze[edytuj | edytuj kod]

Władzami Royal Rangers Polska są:

Komenda Główna - złożona z komendanta głównego, zastępcy komendanta głównego i 2-6 członków wybranych przez Walny Zjazd.

Główna Komisja Rewizyjna - złożona z przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walny Zjazd.

Główny Sąd Koleżeński - złożony z przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walny Zjazd.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]