Royal Rangers Polska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Royal Rangers Polska
Liczebność 1290 [31.12.2015][1]
Zasięg działalności Polska
Siedziba ul. Jagodowa 33

53-007 Wrocław

Władze
Komendant hm. Jan Zając
Strona internetowa

Royal Rangers Polska (RRP) – organizacja harcerska, będąca częścią międzynarodowej chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. RRP odwołuje się do tradycji międzynarodowego skautingu oraz harcerstwa.

Skauci Royal Rangers oddający honory

Cele[edytuj]

Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.

Cele RRP realizowane są poprzez:

 1. Systematyczne zbiórki w szczepach, w systemie zastępowym
 2. Zajęcia na obozach skautowych, wędrownych, ekstremalnych, międzynarodowych, itp.
 3. Zdobywanie stopni skautowych
 4. Zdobywanie sprawności
 5. Szkolenia skautów i instruktorów
 6. Realizowanie projektów edukacyjnych, patriotycznych, sportowych, charytatywnych i innych

Ideały wychowawcze[edytuj]

Ideały wychowawcze RRP określają:

 1. Złota Zasada
 2. Przyrzeczenie
 3. Prawo Royal Rangers

Złota Zasada[edytuj]

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie." (Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie[edytuj]

Przyrzeczenie brzmi: "Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę."

Prawo[edytuj]

 1. Gotowy – psychicznie, fizycznie, duchowo
 2. Czysty – na ciele, w myślach, w mowie
 3. Uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie
 4. Dzielny – odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby
 5. Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom
 6. Uprzejmy – miły, grzeczny, troskliwy
 7. Posłuszny – rodzicom, liderom, przełożonym
 8. Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię

Emblemat[edytuj]

Wszystkie ramiona emblematu mają znaczenie symboliczne i przedstawiają prawdy, do których każdy ranger się odwołuje:

Złote ramiona[edytuj]

Cztery złote ramiona oznaczają cztery aspekty wzrostu:

 • fizyczny
 • psychiczny
 • społeczny (relacje z ludźmi)
 • duchowy (relacja z Bogiem)

Czerwone ramiona[edytuj]

Cztery czerwone ramiona oznaczają cztery podstawowe prawdy Biblii i Kościoła:

 • zbawienie
 • dzieło Ducha Świętego
 • uzdrowienie (we wszystkich aspektach wzrostu)
 • powtórne przyjście Chrystusa

Niebieskie ramiona[edytuj]

Osiem niebieskich ramion oznacza Prawo Royal Rangers:

 • gotowy
 • czysty
 • uczciwy
 • dzielny
 • wierny
 • uprzejmy
 • posłuszny
 • duchowy

Złota tarcza[edytuj]

Złota tarcza symbolizuje Złotą Zasadę.

Stopnie skautowe i instruktorskie[edytuj]

Stopnie skautowe[edytuj]

Idea systemu stopni skautowych w RRP[edytuj]

System stopni skautowych określa, w jakim wieku skaut powinien dojść w swoim życiu do pewnych, wyznaczonych przez siebie celów. Wymagania na dany stopień podzielone są na pięć działów-aspektów. Aspekty oddziaływań wychowawczych wynikają z symboliki Royal Rangers oraz poziomu wyrobienia skautowego. Są to:

 1. Aspekt psychiczny
 2. Aspekt duchowy
 3. Aspekt społeczny
 4. Aspekt fizyczny
 5. Wiedza skautowa

Skaut zdobywając stopień nie tylko zdobywa wiedzę i konkretne umiejętności, ale też w świadomy sposób pracuje nad sobą. Próby na stopnie są sprawdzianem postaw, charakteru, umiejętności i wiedzy skautów. Wymagania prób wynikają z zarysu metodologii wychowawczej, przypisanej każdej grupie wiekowej. Zmieniają swój charakter od konkretnych zadań dla stopni niższych, poprzez danie możliwości wyborów w stopniach średnich do samodzielnego układania indywidualnych, własnych prób w stopniach najwyższych.

Przed przystąpieniem do zdobywania stopnia skaut przechodzi "próbę skauta" mającą na celu zapoznanie się z celami RRP i "puszczańskim" stylem życia.

Podział stopni skautowych w RRP[edytuj]

Stopnie są dobrane odpowiednio do wieku i tak powinny być zdobywane:

0 stopień – Próba skauta
I stopień – Odkrywca – zdobywa osoba od 6 do 10 lat.
II stopień – Zwiadowca – zdobywa osoba od 11 do 13 lat.
III stopień – Wędrownik – zdobywa osoba od 14 do 17 lat.
IV stopień – Ranger – zdobywa osoba od 18 lat.

Stopnie instruktorskie[edytuj]

Idea systemu stopni instruktorskich w RRP[edytuj]

Stopnie instruktorskie zdobywane są przez członków zwyczajnych RR. Zdobycie stopnia odbywa się poprzez ułożenie indywidualnej próby. Próba składa się z kilku – kilkunastu zadań mających na celu osiągnięcie sylwetki instruktora zawartej w ideale. Zadania próby są tylko elementem zdobywania stopnia, na równi oceniana jest służba instruktorska pełniona od momentu zdobycia poprzedniego stopnia, bądź – w przypadku kandydata na stopień pwd. – w trakcie trwania próby. Wymagania prób na stopnie instruktorskie zawarte są w "Regulaminie Stopni Instruktorskich"[2].

Integralną częścią próby jest regularna praca z mentorem – opiekunem próby, której częścią jest pomoc zdobywającemu stopień w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Formacja osobowa jest nieodłącznym elementem próby instruktorskiej. Próby, w zależności od stopnia, trwają od 12 do 24 miesięcy.

Stopnie instruktorskie są odzwierciedleniem poziomu wiedzy, dojrzałości duchowej i społecznej oraz umiejętności wychowawczych instruktora. Są podzielone zgodnie z czterema aspektami rozwoju człowieka, wynikającymi z idei służby Royal Rangers:

 1. Aspekt psychiczny
 2. Aspekt duchowy
 3. Aspekt społeczny
 4. Aspekt fizyczny

Za poziom dojrzałości skautowej kandydata na instruktora odpowiedzialny jest opiekun próby.

Nadzór nad zdobywaniem stopni instruktorskich: ich otwarciem, przebiegiem i zamknięciem należy do zadań Komisji Stopni Instruktorskich. Komisje Stopni Instruktorskich są powoływane przez Komendę Główną RRP i działają według "Regulaminu Stopni Instruktorskich".

Podział stopni instruktorskich w RRP[edytuj]

W Royal Rangers Polska obowiązują następujące stopnie instruktorskie:

 1. Przewodnik / Przewodniczka (pwd.)
 2. Podharcmistrz / Podharcmistrzyni (phm.)
 3. Harcmistrz / Harcmistrzyni (hm.)

Stopnie instruktorskie mają swoje oznaczenia na mundurze Royal Rangers. Sposób identyfikacji opisany jest w "Regulaminie Mundurowym"[3].

Struktura[edytuj]

Na czele Royal Rangers Polska stoi Komendant Narodowy. Ma on na mundurze, na kołnierzu 3 gwiazdki. Jest to osoba z dużym doświadczeniem w służbie skautowej oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Dalej Polska dzieli się na okręgi, które najczęściej znajdują się w granicach województwa. Osobą odpowiedzialną za pracę skautów w danym okręgu jest Komendant okręgowy. Na kołnierzu ma 2 gwiazdki. Kolejną jednostką, po okręgu, są szczepy. Na czele stoi Komendant Szczepowy, częściej zwany po prostu Komendantem. Ma 1 gwiazdkę. Szczepy podzielone są na drużyny. Mogą być żeńskie lub męskie, jednak najczęściej (przynajmniej w przypadku mniejszych szczepów) są koedukacyjne. Drużynowi (mają 3 belki) przewodzą drużyną przy pomocy Przybocznych (2 belki). Zastępami przewodzą dzieci lub młodzież − Zastępowi (1 belka). Osoby niepełnoletnie mogą być zastępowymi. Czasami, w przypadku kiedy większość szczepu to odkrywcy. Młodzież-Wędrownicy mogą być również przybocznymi.

Przypisy