Rozejm andruszowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rozejm andruszowski
Андрусовское перемирие
Data

30 stycznia?/9 lutego 1667

Miejsce

Andruszowo

Wynik

określenie granicy de facto między Rzeczpospolitą a Carstwem Rosyjskim, zawieszenie broni

Przyczyna

Wojna polsko-rosyjska (1654–1667)

Strony traktatu
 I Rzeczpospolita  Carstwo Rosyjskie
Rzeczpospolita w 1667 roku, kolorem ciemnozielonym zaznaczono ziemie Rzeczypospolitej będące w posiadaniu Carstwa Rosyjskiego na mocy rozejmu andruszowskiego, zaznaczono Zaporoże jako kondominium polsko-rosyjskie w latach 1667–1686

Rozejm andruszowskirozejm zawarty 9 lutego (30 stycznia starego stylu) 1667 w Andruszowie, kończący wojnę Rzeczypospolitej z Carstwem Rosyjskim[1].

Tło historyczne[edytuj | edytuj kod]

Pamiątkowy kamień w miejscu podpisania rozejmu.

W praktyce był to rozejm podsumowujący wyniki walk trwających od 1654 roku, rozpoczętych w wyniku ugody perejasławskiej, gdyż porozumienie zawarte w 1656 miało charakter przejściowy, związany z groźnymi dla obu państw sukcesami Szwecji w II wojnie północnej.

Rezultatem zmagań były poważne straty terytorialne Rzeczypospolitej i ostateczna rezygnacja z aktywnej polityki na wschodzie Europy. Rosja, pomimo trapiących ją wciąż kłopotów wewnętrznych, potrafiła, częściowo dzięki korzystnemu splotowi okoliczności zewnętrznych (powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki), przezwyciężyć prawie stuletnią dominację Rzeczypospolitej w dwustronnych stosunkach i przejść do polityki ofensywnej, przygotowując tym grunt do późniejszej ekspansji dającej jej miano mocarstwa europejskiego.

Ostatnia ofensywna operacja Polski przeciwko Rosji miała miejsce jesienią roku 1663. Prawie stutysięczna armia pod dowództwem króla Jana Kazimierza, pomimo sukcesów w kilku potyczkach, utknęła pod Siewskiem, nie mogąc zdobyć warownego obozu Rosjan dowodzonych przez kniazia Grzegorza Romodanowskiego. Wyczerpane długoletnim wysiłkiem militarnym strony rozpoczęły latem 1664 roku rozmowy.

Rokowania ciągnęły się dwa i pół roku, ich zakończenie przyśpieszyło wyczerpanie stron, zwłaszcza zaś zniszczenie doborowych wojsk koronnych w bratobójczej bitwie pod Mątwami (13 lipca 1666) podczas wojny domowej w Rzeczypospolitej, co uniemożliwiło dalsze operacje zaczepne przeciwko Rosji. 30 stycznia (starego stylu, czyli 9 lutego według kalendarza gregoriańskiego) 1667 roku w Andruszowie delegacje posłów, pod przewodnictwem kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca ze strony Rzeczypospolitej i Atanazego Ordina ze strony rosyjskiej, podpisały rozejm (doczesny pokój) mający obowiązywać trzynaście i pół roku do czasu przewidywanego pokoju wieczystego[2].

Postanowienia rozejmu[edytuj | edytuj kod]

Skutki[edytuj | edytuj kod]

Zawierając rozejm, Polacy traktowali go jako koniunkturalny, konieczny ze względu na chwilowe osłabienie państwa. Wskutek braku wewnętrznych reform ustrojowych i wojskowych w Rzeczypospolitej, które ułatwiłyby konsekwentną politykę zagraniczną kraju, oraz wzrostu zagrożenia turecko-tatarskiego od południa, okazał się trwały. Potwierdzono go w 1686 r. traktatem Grzymułtowskiego, który ustabilizował granice Rzeczypospolitej z Rosją na 86 lat, do I rozbioru w 1772 r.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. andruszowski rozejm, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-03-16].
  2. 17 sierpnia 1678 roku zawarto w Moskwie układ, przedłużający rozejm o dalsze 13 lat. Porozumienie cara Fiodora Aleksandrowicza z królem polskim Janem III Sobieskim.
  3. a b Zbigniew Wójcik, Traktat Andruszowski 1667 i jego geneza. Warszawa, 1959, s. 255.
  4. Eugeniusz Romer, O wschodniej granicy Polski sprzed 1772 r., w: Księga Pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. II, Lwów 1925, s. [358].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]