Rozkład Studenta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rozkład t-Studenta
Gęstość prawdopodobieństwa
{{{opis wykresu}}}
{{{opis wykresu}}}
Dystrybuanta
{{{opis wykresu dystrybuanty}}}
{{{opis wykresu dystrybuanty}}}
Parametry \nu > 0 stopni swobody (liczba rzeczywista)
Nośnik x \in (-\infty; +\infty)\!
Gęstość prawdopodobieństwa \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})} {\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1+\frac{x^2}{\nu} \right)^{-(\frac{\nu+1}{2})}\!
Dystrybuanta \begin{matrix}
   \frac{1}{2} + x \Gamma \left( \frac{\nu+1}{2} \right) \cdot\\[0.5em]
   \frac{\,_2F_1 \left ( \frac{1}{2},\frac{\nu+1}{2};\frac{3}{2};
      -\frac{x^2}{\nu} \right)}
   {\sqrt{\pi\nu}\,\Gamma (\frac{\nu}{2})}
   \end{matrix}
gdzie _2F_1 \,jest funkcją hipergeometryczną
Wartość oczekiwana (średnia) 0\text{ dla }\nu>1, w przeciwnym wypadku nieokreślona
Mediana 0
Moda 0
Wariancja \frac{\nu}{\nu-2}\text{ dla }\nu>2\!, w przeciwnym wypadku nieokreślona
Współczynnik skośności 0\text{ dla }\nu>3
Kurtoza \frac{6}{\nu-4}\text{ dla }\nu>4\!
Entropia \begin{matrix}
     \frac{\nu+1}{2}\left[ 
       \psi(\frac{1+\nu}{2}) 
        - \psi(\frac{\nu}{2})
     \right] \\[0.5em]
+ \log{\left[\sqrt{\nu}B(\frac{\nu}{2},\frac{1}{2})\right]}
\end{matrix}
Funkcja tworząca momenty (nieokreślona)
Odkrywca William Sealy Gosset (1908)

Rozkład Studenta (rozkład t lub rozkład t-Studenta) – ciągły rozkład prawdopodobieństwa stosowany często w statystyce w procedurach testowania hipotez statystycznych i przy ocenie błędów pomiaru. Przy opracowaniu wyników pomiarów często powstaje zagadnienie oszacowania przedziału, w którym leży, z określonym prawdopodobieństwem, rzeczywista wartość mierzona, jeśli dysponujemy tylko wynikami n pomiarów, dla których możemy wyznaczyć takie parametry, jak średnia \overline{X} i odchylenie standardowe s\! lub wariancja s^{2}\! („z próby”), nie znamy natomiast odchylenia standardowego \sigma\! w populacji. Zagadnienie to rozwiązał (w 1908 r.) W. S. Gosset (pseudonim Student) podając funkcję zależną od wyników pomiarów X_{i}, a niezależną od \sigma\!.

Definicja[edytuj]

Rozkład Studenta z n stopniami swobody jest rozkładem zmiennej losowej T postaci:

 T=\frac{U}{\sqrt{Z}}\sqrt{n}

gdzie:

Gęstość prawdopodobieństwa[edytuj]

Zmienna losowa T określona powyżej ma gęstość prawdopodobieństwa opisaną wzorem:


f(t,n) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{n\pi}}\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}

gdzie \Gamma(x) \, to funkcja gamma.

Dowód. Niech U i Z będą takie jak wyżej. Zmienna Y = √Z ma rozkład chi o n stopniach swobody, a więc gęstość Y wyraża się wzorem

f_{Y}( y) = \frac{2^{1-\frac{n}{2}}y^{n-1}e^{-\frac{y^2}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})}

Rozważmy zmienną

X = \frac{1}{\sqrt{n}} Y.

Wówczas

\frac {\partial Y}{\partial X} = \sqrt n,

a zatem całkując przez podstawienie and obserwujemy, że

\begin{array}{lcl}f_{X}(x) &=& f_{Y}(\sqrt nx)\Big |\frac {\partial Y}{\partial X} \Big| \\
&= &\frac{2^{1-\frac n2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} (\sqrt nx)^{n-1} e^{-\frac {(\sqrt nx)^2}{2}} \sqrt n\\
&=&\frac{2^{1-\frac n2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} n^{\frac n2}x^{n-1} e^{-\frac {n}{2}x^2}.\end{array}

Zmienna T ma zatem rozkład Z / X. Jej gęstość jest więc postaci

\begin{align}f_T(t)& =& \int\limits_{-\infty}^{\infty} |x|f_Z(xt)f_X(x)\, {\rm d}x= \int\limits_{0}^{\infty} xf_Z(xt)f_X(x)\,{\rm d}x\\
& =& \int\limits_{0}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(xt)^2}{2}}\frac {2^{1-\frac n2}}{\Gamma\left(\frac {n}{2}\right)} n^{\frac n2}x^{n-1} e^{-\frac {n}{2}x^2} \,{\rm d}x \\
& =& \frac{n^{\frac n2}}{\sqrt{2\pi}}\frac {2^{1-\frac n2}}{\Gamma\left(\frac {n}{2}\right)} \int\limits_{0}^{\infty} x^n e^{-\frac 12 (n+t^2) x^2}\,{\rm d}x.\end{align}

Niech m = x2. Wówczas powyższa całka przyjmuje postać

\int\limits_{0}^{\infty} x^n e^{-\frac 12 (n+t^2) m} \frac {{\rm d}m}{2x} = \frac 12\int\limits_{0}^{\infty} m^{\frac {n-1}{2}} e^{-\frac 12 (n+t^2) m} {\rm d}m \qquad(*).

Gęstość f(m;k,\theta) rozkładu Gamma wyraża się wzorem

f(m;k,\theta) = \frac {m^{k-1} e^{-\frac{m}{\theta}}}{\theta^k\Gamma(k)}.

Oznacza to, że

k-1 = \frac {n-1}{2} \Rightarrow k^* = \frac {n+1}{2}, \qquad \frac 1\theta =\frac 12 (n+t^2) \Rightarrow \theta^* = \frac 2 {(n+t^2)}

a stąd

(*) = \frac12(\theta^*)^{k^*}\Gamma(k^*) = \frac12 \Big (\frac 2 {n+t^2}\Big ) ^{\frac {n+1}{2}}\Gamma\left(\frac {n+1}{2}\right) = 2^ {\frac {n-1}{2}}n^{-\frac {n+1}{2}}\Gamma\left(\frac {n+1}{2}\right)\left(1+\frac {t^2}{n}\right)^{-\frac 12 (n+1)}.

Ostatecznie,

f_T(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac {2^{1-\frac n2}}{\Gamma\left(\frac {n}{2}\right)} n^{\frac n2}2^ {\frac {n-1}{2}}n^{-\frac {n+1}{2}}\Gamma\left(\frac {n+1}{2}\right)\left(1+\frac {t^2}{n}\right)^{-\frac 12 (n+1)}=\frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)}\left(1+\frac {t^2}{n}\right)^{-\frac 12 (n+1)}.

Własności[edytuj]

Powyższy wzór określa całą rodzinę rozkładów prawdopodobieństwa zależną od parametru n – liczby stopni swobody rozkładu Studenta. Rozkłady te są symetryczne, jednomodalne, dla dużych wartości n zmierzają do standardowego rozkładu normalnego N(0,1). Dla małych n różnią się jednak od rozkładu normalnego: rozkład Studenta o n stopniach swobody ma skończone momenty tylko do rzędu n - 1, w szczególności dla n = 1 rozkład Studenta jest identyczny z rozkładem Cauchy’ego i nie posiada żadnych skończonych momentów (nie istnieje nawet wartość średnia).

Własności te ilustruje poniższy wykres przedstawiający gęstości rozkładu Studenta dla kilku wartości liczby stopni swobody n w zestawieniu z gęstością standardowego rozkładu normalnego N(0,1).

rozkłady Studenta porównane z rozkładem normalnym

Zastosowania[edytuj]

Zastosowania rozkładu Studenta w metrologii i statystyce opierają się w większości na następujących dwóch twierdzeniach:

 1. Niech zmienne losowe X_{1}, X_{2}, ... ,X_{n} \, mają jednakowy rozkład prawdopodobieństwa, który jest rozkładem normalnym o średniej m \, i wariancji \sigma^{2} \, oraz niech zmienna t \, będzie określona wzorem:
  t=\frac{\overline{X}-m}{s}\cdot\sqrt{n}
  gdzie \overline{X} jest wartością średnią z próby, zaś s \, - odchyleniem standardowym z próby.
  Wówczas zmienna t \, ma rozkład t-Studenta o \nu = n-1 stopniach swobody (niezależny od wartości wariancji w populacji \sigma^{2}).
 2. Jeżeli dwie próby o liczebnościach n_{1} oraz n_{2}, wartościach średnich \overline{X}_{1} oraz \overline{X}_{2} i wariancjach wyznaczonych z próby s_{1}^{2} oraz s_{2}^{2} zostały wylosowane z populacji mających taki sam rozkład normalny, to zmienna t określona wzorem:
  t=\frac{\overline{X}_{1}-\overline{X}_{2}}{\sqrt{n_{1}s_{1}^{2}+n_{2}s_{2}^{2}}}\sqrt{\frac{n_{1}n_{2}}
{n_{1}+n_{2}}(n_{1}+n_{2}-2)}
  ma rozkład t-Studenta o \nu = n_{1}+n_{2}-2 stopniach swobody.

Rozkład t jest stosowany w estymacji przedziałowej, w testach parametrycznych, w szczególności dla wartości średnich i dla wariancji oraz w testach istotności parametrów statystycznych - gdy mamy do czynienia z próbami małymi (najczęściej arbitralnie przyjmuje się, że próba jest mała gdy jej liczebność n\leqslant30).

W metrologii rozkład Studenta wykorzystywany jest m.in. przy estymacji odchylenia standardowego (dla pojedynczego pomiaru oraz wartości oczekiwanej). Dla dużych prób (n > 30) praktycznie pokrywa się z rozkładem normalnym, dla mniejszych estymator odchylenia należy pomnożyć przez wartość krytyczną rozkładu Studenta dla liczby stopni swobody \nu = n-1 i przyjętego poziomu istotności \alpha\!.

Najczęściej potrzebne są w zastosowaniach kwantyle rozkładu Studenta, to znaczy takie wartości t_{\alpha} \,, że P(t>t_{\alpha})=\alpha \, lub P(|t|<t_{\alpha})=\alpha . \, Wartości te podają tablice rozkładu t-Studenta.Bibliografia[edytuj]

Tablice statystyczne[edytuj]

 • Zieliński R.,’’Tablice statystyczne’’, PWN, Warszawa, 1972

Linki zewnętrzne[edytuj]