Rundll

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
rundll32.exe
Autor Microsoft
Pierwsze wydanie 2.11.2006
Aktualna wersja stabilna 6.3.9600.16384
System operacyjny Windows
Strona internetowa

Rundll – program ten umożliwia uruchomienie funkcji wyeksportowanych z plików DLL. Działa on w środowisku Microsoft Windows. Wprowadza się go z wiersza poleceń (cmd.exe lub command.com). Wersja Rundll.exe otwiera pliki 16-bitowe (nie działa ona w systemie Windows NT 4.0), a wersja Rundll32.exe pliki 32-bitowe. Jeśli do programu dodana zostanie nieodpowiednia biblioteka, np. próbując otworzyć programem rundll32.exe 16-bitową bibliotekę program nic nie zrobi, nie wyświetlając komunikatu o błędzie. Kolejnym minusem jest to, że nie każdą funkcję można uruchomić. Daje się wyeksportować funkcje tylko z tych bibliotek, które zostały zaprojektowane do wykorzystania z narzędziem rundll. Początkowo było ono stworzone tylko do wewnętrznego użytku Microsoftu. Opis poniższy będzie głównie o rundll32.exe, ponieważ biblioteki obsługujące architekturę 16-bitową już praktycznie nie występują, a świat powoli przestawia się na 64 bity.

Bezpieczeństwo[edytuj | edytuj kod]

Standardowo narzędzie to występuje w folderze:

C:\Windows\System32 (przy założeniu, że dysk C jest dyskiem systemowym) lub C:\Windows\SysWow64 (jeżeli mamy system 64-bitowy)

W momencie, w którym odnajdzie się plik rundll32.exe w innym miejscu, należy go usunąć, ponieważ prawdopodobnie podszył się pod niego jeden z wirusów:

 • W32.Miroot.Worm
 • Backdoor.Lastdoor
 • Trojan.StartPage

Można też sprawdzić za pomocą polecenia tasklist, jakie pliki biblioteki DLL używa nasz rundll32.exe.

tasklist /m /fi "IMAGENAME eq rundll32.exe" >C:\rundll32.txt

Polecenie to zapisze nam spis uruchomionych bibliotek do pliku „rundll32.txt” na dysku C. Można oczywiście uruchomić je bez „>C:\rundll32.txt”, co będzie skutkowało wyświetleniem tych bibliotek na ekranie zamiast zapis do pliku.

Sposób użycia[edytuj | edytuj kod]

Rundll.exe [nazwa_biblioteki_dll], [punkt_wejścia] [argumenty]
Rundll32.exe [nazwa_biblioteki_dll], [punkt_wejścia] [argumenty]

przykład:

Rundll32.exe shell32.dll, Control_RunDLL

Spowoduje wyświetlenie panelu sterowania.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

 • Rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver – wyświetla okno wygaszacza ekranu
 • Rundll32.exe diskcopy, DiskCopyRunDLL – wyświetla okno dialogowe kopiuj dysk
 • Rundll32.exe exekrnl386.exe,GlobalrealLoc – przerwanie wszystkich funkcji systemowych
 • Rundll32.exe krnl386.exe,ExitKernel – zamknięcie sesji kernela (szybkie zamknięcie systemu)
 • Rundll32.exe mouse, disable – powoduje zablokowanie myszki
 • Rundll32.exe keyboard, disable – powoduje zablokowanie klawiatury
 • Rundll32.exe msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage – powoduje wydrukowanie strony testowej
 • Rundll32.exe shell, shellexecute – otwiera okno Eksplorera
 • Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL – otwiera Panel sterowania
 • Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0 – wyświetla okno właściwości myszy
 • Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 – wyświetla okno właściwości klawiatury
 • Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @2 – wyświetla okno właściwości drukarek
 • Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @3 – wyświetla okno właściwości czcionek
 • Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl – wyświetla okno właściwości systemu
 • Rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDll – wyświetla okno dialogowe Otwórz z...
 • Rundll32.exe shell32.dll,ShellAboutA – informacja o pamięci fizycznej i zasobach
 • Rundll32.exe shell32.dll,SHexitWindowsEX 0 – powoduje wylogowanie z Windows
 • Rundll32.exe shell32.dll,SHexitWindowsEX 1 – zamyka Windows
 • Rundll32.exe shell32.dll,SHexitWindowsEX 2 – restartuje Windows
 • Rundll32.exe shell32.dll,SHexitWindowsEX 3 – restartuje powłokę Windows
 • Rundll32.exe shell32.dll,SHFormatDrive – wyświetla okno formatowania dysku
 • Rundll32.exe user, disableoemlayer – wyłącza grafikę Windows
 • Rundll32.exe user, enableoemlayer – włącza grafikę Windows
 • Rundll32.exe user, exitwindows – wychodzi z Windows
 • Rundll32.exe user, repaintscreen – odświeża ekran
 • Rundll32.exe user, setcaretblinktime [n] – ustawia szybkość migania kursora
 • Rundll32.exe user, setdoubleckilcktime [n] – ustawia szybkość dwukrotnego kliknięcia myszką
 • Rundll32.exe user, setcursorpos – przesuwa kursor w lewy górny róg ekranu (pozycja 0, 0)
 • Rundll32.exe user, swapmousebutton – zamienia klawisze myszki
 • Rundll32.exe user, tilechildwindows – wyświetla okna w rzędzie
 • Rundll32.exe user, cascadechildwindows – wyświetla okna kaskadowo
 • Rundll32.exe user, wnetdisconnectdialog – wyświetla okno dialogowe „odłącz dysk sieciowy
 • Rundll32.exe user.exe,MessageBeep – odtwarza dźwięk Beep (z głośniczka systemowego)
 • Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL datetime.cpl – wyświetla okno ustawień daty i czasu
 • Rundll32.exe shell32,Control_RunDLL powercfg.cpl – wyświetla okno zarządzania energią
 • Rundll32.exe sysdm.cpl,InstallDevice_Rundll – wyświetla okno kreatora dodawania nowego sprzętu
 • Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl – wyświetla okno kontrolerów gry
 • Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl – wyświetla okno właściwości ekranu
 • Rundll32.exe shell32,Control_RunDLL sticpl.cpl – wyświetla okno właściwości skanerów i drukarek
 • Rundll32.exe shell32,Control_RunDLL intl.cpl – wyświetla okno ustawień regionalnych
 • Rundll32.exe shell32,Control_RunDLL sysdm.cpl – wyświetla okno właściwości systemu

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]