Rynek regulowany

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rynek regulowany – działający w sposób stały system zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu[1].

Rynek regulowany w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Rynek regulowany w Polsce obejmuje: rynek giełdowy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i rynek pozagiełdowy: Regulowany Rynek Pozagiełdowy prowadzony przez BondSpot.

Rynek giełdowy[edytuj | edytuj kod]

Prowadzeniem rynku giełdowego w Polsce zajmuje się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Obrót giełdowy odbywa się na dwóch rynkach: podstawowym i równoległym. Dopuszczenia instrumentów na jeden z rynków dokonuje Zarząd Giełdy w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie Giełdy.

Akcje wszystkich spółek notowanych na GPW kwalifikowane są do 4 segmentów: MINUS 5, 5 PLUS, 50 PLUS i 250 PLUS. Jedynym kryterium kwalifikacji spółek do nowych segmentów rynku regulowanego jest wartość kapitalizacji spółki, liczona jako średnia arytmetyczna kapitalizacji z trzech ostatnich miesięcy.

Klasyfikacja segmentów:

  • MINUS 5 – akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro,
  • 5 PLUS – akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 5 do 50 mln euro,
  • 50 PLUS – akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 50 do 250 mln euro,
  • 250 PLUS – akcje spółek, których kapitalizacja przekracza 250 mln euro.

Na listę alertów trafiają spółki mające akcje groszowe, których kurs charakteryzuje się wysoką zmiennością oraz spółki w stanie upadłości. Akcje spółek z subsegmentu Lista Alertów nie są uwzględnianie przy ustalaniu indeksów giełdowych i są notowane w systemie kursu jednolitego.

Instrumenty finansowe są notowane w jednym z dwóch systemów notowań:

Rynek pozagiełdowy[edytuj | edytuj kod]

Rynek pozagiełdowy jest to rynek obrotu papierami wartościowymi, na którym transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Jest on przeznaczony głównie dla mniejszych i mniej wiarygodnych spółek, które nie spełniają standardów narzucanych przez GPW spółkom notowanym na rynku podstawowym.

Rynkiem pozagiełdowym w Polsce jest Regulowany Rynek Pozagiełdowy. Rynek ten jest prowadzony przez spółkę BondSpot S.A., której głównymi akcjonariuszami są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, domy maklerskie oraz banki.

Rynki regulowane podlegają nadzorowi, który w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Rozliczenia transakcji, tak samo jak w przypadku rynku giełdowego, są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (CELEX: 32014L0065)
  • M. Kachniewski, B. Majewski, P. Wasilewski, Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, Ferk, Warszawa 2008, ISBN 83-922607-9-1.