Rząd Hanny Suchockiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rząd Hanny Suchockiej
 Polska
Premier Hanna Suchocka
Partie ZChN, UD, KLD, SLCh, PSL-PL, PChD, PPPP
Kadencja od 11 lipca 1992
do 26 października 1993
Poprzedni rząd Jana Olszewskiego
Następny rząd Waldemara Pawlaka

Rząd Hanny SuchockiejRada Ministrów pod kierownictwem premier Hanny Suchockiej, powołany przez Sejm 11 lipca 1992 po niepowodzeniu misji utworzenia rządu przez Waldemara Pawlaka[1].

28 maja 1993 Sejm RP, na wniosek NSZZ „Solidarność”, większością jednego głosu uchwalił wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 29 maja 1993 prezydent Lech Wałęsa w wyniku uchwalenia wotum nieufności bez jednoczesnego dokonania wyboru nowego premiera przez Sejm, skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień (na podstawie Małej Konstytucji), nie przyjął dymisji rządu Hanny Suchockiej i rozwiązał parlament[2].

Rząd Hanny Suchockiej działał bez kontroli parlamentarnej do 26 października 1993, kiedy po wyborach parlamentarnych prezydent Lech Wałęsa powołał rząd Waldemara Pawlaka (premier Suchocka złożyła dymisję na ręce prezydenta Wałęsy 18 października). Sejm II kadencji powołał Komisję Nadzwyczajną do Zbadania Działalności Rządu w okresie od 30 maja do 14 października 1993; jedną z rozpatrywanych spraw było podpisanie Konkordatu ze Stolicą Apostolską[3].

Doświadczenie związane z działalnością rządu niekontrolowanego przez Sejm zaowocowało wprowadzeniem w nowej Konstytucji skrócenia kadencji zamiast rozwiązania Izb.

Rząd Hanny Suchockiej był też ostatnim gabinetem w III RP powołanym przez Sejm, na podstawie zapisów pozostałych po Konstytucji PRL. Kolejne rządy były powoływane przez Prezydenta RP, a Sejm udzielał im jedynie wotum zaufania, zgodnie z zapisami Małej Konstytucji z 17 października 1992 (choć istniała też możliwość wyboru rządu przez Sejm, np. w drodze tzw. konstruktywnego wotum nieufności; tak wybrany rząd prezydent miał obowiązek powołać). Podobne zapisy znalazły się w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997.

Skład Rady Ministrów (w momencie ustąpienia)[edytuj]

Funkcja Zdjęcie Imię i nazwisko Partia polityczna Data powołania
Prezes Rady Ministrów
Hanna Suchocka, Prime Minister of Poland 1992-1993.jpg
Hanna Suchocka   Unia Demokratyczna 10 lipca 1992
Wiceprezes Rady Ministrów,
minister-członek Rady Ministrów,
przewodniczący Rady Ekonomicznej
Henryk Goryszewski   Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 11 lipca 1992
Wiceprezes Rady Ministrów,
minister-członek Rady Ministrów,
przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów
Paweł Łączkowski   Partia Chrześcijańskich Demokratów 11 lipca 1992
Minister współpracy gospodarczej z zagranicą Andrzej Arendarski   Kongres Liberalno-Demokratyczny 11 lipca 1992
Minister-członek Rady Ministrów do spraw integracji w EWG
Bielecki.jpg
Jan Krzysztof Bielecki Kongres Liberalno-Demokratyczny 11 lipca 1992
Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa Andrzej Bratkowski bezpartyjny 11 lipca 1992
Minister-członek Rady Ministrów Zbigniew Eysmont   Polska Partia Przyjaciół Piwa 11 lipca 1992
Minister edukacji narodowej Zdobysław Flisowski bezpartyjny 11 lipca 1992
Minister kultury i sztuki Jerzy Góral   Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 11 lutego 1993
Minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Zygmunt Hortmanowicz bezpartyjny[a] 11 lipca 1992
Minister transportu i gospodarki morskiej Zbigniew Jaworski   Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 11 lipca 1992
Minister-członek Rady Ministrów
Jerzy Kaminski-senat.jpg
Jerzy Kamiński   Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe 11 lipca 1992
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Witold Karczewski bezpartyjny 11 lipca 1992
Minister łączności Krzysztof Kilian   Kongres Liberalno-Demokratyczny 11 lipca 1992
Minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania Jerzy Kropiwnicki   Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 11 lipca 1992
Minister pracy i polityki socjalnej Jacek Kuroń   Unia Demokratyczna 11 lipca 1992
Minister przekształceń własnościowych
Janusz Lewandowski Sejm 2016.JPG
Janusz Lewandowski   Kongres Liberalno-Demokratyczny 11 lipca 1992
Minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski bezpartyjny 11 lipca 1992
Minister przemysłu i handlu Wacław Niewiarowski   Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie 11 lipca 1992
Minister obrony narodowej
Janusz Onyszkiewicz.jpg
Janusz Onyszkiewicz   Unia Demokratyczna 11 lipca 1992
Minister finansów
Jerzy Osiatynski AB.jpg
Epaminondas Jerzy Osiatyński Unia Demokratyczna 11 lipca 1992
Minister sprawiedliwości,
prokurator generalny
Jan Piątkowski   Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 17 marca 1993
Minister-szef Urzędu Rady Ministrów
Jan Rokita.jpg
Jan Rokita   Unia Demokratyczna 11 lipca 1992
Minister spraw zagranicznych
Krzysztof Skubiszewski 2005.jpg
Krzysztof Skubiszewski bezpartyjny 11 lipca 1992
Minister zdrowia i opieki społecznej
Andrzej Wojtyła Kancelaria Senatu 2015.jpg
Andrzej Wojtyła   Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie 11 lipca 1992

Wcześniejsi członkowie[edytuj]

Funkcja Zdjęcie Imię i nazwisko Partia polityczna Kadencja
początek koniec
Minister sprawiedliwości,
prokurator generalny
Zbigniew Dyka   Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 11 lipca 1992 17 marca 1993
Ministrowie rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Gabriel Janowski Kancelaria Senatu.JPG
Gabriel Janowski   Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe 11 lipca 1992 8 kwietnia 1993

Skład rządu w momencie powołania[edytuj]

Zmiany w składzie Rady Ministrów[edytuj]

 • 11 lutego 1993
 • 17 marca 1993
  • Odwołanie:
   • Zbigniewa Dyki z urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (powołany na te urzędy 11 lipca 1992).
  • Powołanie:
 • 8 kwietnia 1993
  • Odwołanie:
   • Gabriela Janowskiego z urzędu ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej (powołany na ten urząd 11 lipca 1992).

Uwagi

 1. Członek klubu parlamentarnego Porozumienie Ludowe.

Przypisy

 1. Antoni Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: ZNAK, 2013, s. 233. ISBN 9788324021307.
 2. Antoni Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: ZNAK, 2013, s. 273. ISBN 9788324021307.
 3. Antoni Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: ZNAK, 2013, s. 268. ISBN 9788324021307.