Rząd Piotra Jaroszewicza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rząd Piotra Jaroszewicza
 Polska
Premier

Piotr Jaroszewicz

Partie

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne

Kadencja

od 29 marca 1972
do 27 marca 1976

Poprzedni

rząd Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza

Następny

rząd Piotra Jaroszewicza i Edwarda Babiucha

Rząd Piotra Jaroszewicza – pierwszy rząd utworzony przez premiera Piotra Jaroszewicza (drugi rząd pod jego kierownictwem).

29 marca 1972 Sejm powołał rząd. Powołanie gabinetu połączone było z reorganizacją centralnych organów państwowych. Zlikwidowano: Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Nauki i Techniki. Utworzono w ich miejsce Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Kolejną zmianą była likwidacja Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Ministerstwa Gospodarki Komunalnej i Komitetu Drobnej Wytwórczości, a w to miejsce utworzono Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Zniesiono Komitet Pracy i Płac, a utworzono Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw socjalnych.

W skład rządu weszło 31 osób, czyli: prezes Rady Ministrów, 6 wiceprezesów Rady Ministrów oraz 24 ministrów. Jeden z wicepremierów objął funkcję przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zaś inny stanowisko ministra górnictwa i energetyki. 27 członków rządu było działaczami PZPR, 3 ZSL a 1 SD. Przeciętny wiek członków rządu wyniósł 50,3 lat. Najstarszym był Piotr Jaroszewicz – 62 lata, najmłodszym Tadeusz Wrzaszczyk – 39 lat. 12 członków rządu było posłami na Sejm. Rząd istniał do 27 marca 1976, kiedy zaprzysiężono kolejny rząd Piotra Jaroszewicza.

Powołanie Piotra Jaroszewicza na premiera nastąpiło po odwołaniu Józefa Cyrankiewicza w związku z wydarzeniami z grudnia 1970. 23 grudnia 1970 przejął on poprzedni piąty rząd Józefa Cyrankiewicza i kierował nim do 28 marca 1972, kiedy złożył dymisję. Dymisja została przyjęta i tego samego dnia Sejm powołał Piotra Jaroszewicza na stanowisko prezesa Rady Ministrów oraz powierzył mu przedstawienie składu rządu.

Rada Ministrów Piotra Jaroszewicza (1972–1976)[edytuj | edytuj kod]

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz (PZPR) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)[1] 1976-03-25 25 marca 1976(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Mieczysław Jagielski (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1975-10-23 23 października 1975(dts)[3]
Wiceprezes Rady Ministrów Franciszek Kaim (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Jan Mitręga (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1975-02-21 21 lutego 1975(dts)[4]
Minister górnictwa i energetyki 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1974-09-24 24 września 1974(dts)[5]
Wiceprezes Rady Ministrów Kazimierz Olszewski (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister żeglugi 1973-11-22 22 listopada 1973(dts)[6] 1974-04-10 10 kwietnia 1974(dts)[7]
Minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej 1974-04-10 10 kwietnia 1974(dts)[8] 1974-11-21 21 listopada 1974(dts)[9]
Wiceprezes Rady Ministrów Józef Tejchma (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister kultury i sztuki 1974-02-16 16 lutego 1974(dts)[10] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Zdzisław Tomal (ZSL) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister sprawiedliwości Włodzimierz Berutowicz (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister finansów Stefan Jędrychowski (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1974-11-21 21 listopada 1974(dts)[11]
Minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Jan Kaczmarek (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1974-12-17 17 grudnia 1974(dts)[12]
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Alojzy Karkoszka (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1975-05-28 28 maja 1975(dts)[13]
Wiceprezes Rady Ministrów 1975-05-28 28 maja 1975(dts)[14] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister pracy, płac i spraw socjalnych Wincenty Kawalec (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1974-11-21 21 listopada 1974(dts)[15]
Minister przemysłu spożywczego i skupu Emil Kołodziej (ZSL) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister łączności Edward Kowalczyk (SD) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister oświaty i wychowania Jerzy Kuberski (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister przemysłu lekkiego Tadeusz Kunicki (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister gospodarki terenowej i ochrony środowiska Jerzy Kusiak (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1975-05-28 28 maja 1975(dts)[16]
Minister przemysłu ciężkiego Włodzimierz Lejczak (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister spraw wewnętrznych Wiesław Ociepka (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1973-02-28 28 lutego 1973(dts)
Minister rolnictwa Józef Okuniewski (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1974-02-16 16 lutego 1974(dts)[10]
Minister handlu zagranicznego Tadeusz Olechowski (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1974-04-10 10 kwietnia 1974(dts)[17]
Minister przemysłu chemicznego Jerzy Olszewski (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1974-11-21 21 listopada 1974(dts)[18]
Minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej 1974-11-21 21 listopada 1974(dts)[19] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Jerzy Popko (ZSL) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1973-11-22 22 listopada 1973(dts)[20]
Minister handlu wewnętrznego i usług Edward Sznajder (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1975-05-28 28 maja 1975(dts)[21]
Minister żeglugi Jerzy Szopa (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1973-11-22 22 listopada 1973(dts)[22]
Minister zdrowia i opieki społecznej Marian Śliwiński (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister kultury i sztuki Stanisław Wroński (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1974-02-16 16 lutego 1974(dts)[10]
Minister bez teki 1974-02-16 16 lutego 1974(dts)[10] 1974-06-26 26 czerwca 1974(dts)[23]
Minister przemysłu maszynowego Tadeusz Wrzaszczyk (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1975-10-23 23 października 1975(dts)[24]
Wiceprezes Rady Ministrów 1975-10-23 23 października 1975(dts)[10] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 1975-10-23 23 października 1975(dts)[10] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister komunikacji Mieczysław Zajfryd (PZPR) 1972-03-29 29 marca 1972(dts)[2] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister do spraw kombatantów Mieczysław Grudzień (PZPR) 1972-06-15 15 czerwca 1972(dts)[25][26] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister spraw wewnętrznych Stanisław Kowalczyk (PZPR) 1973-03-22 22 marca 1973(dts)[27] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Tadeusz Skwirzyński (ZSL) 1973-11-22 22 listopada 1973(dts)[28] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister rolnictwa Kazimierz Barcikowski (PZPR) 1974-02-16 16 lutego 1974(dts)[10] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Franciszek Szlachcic (PZPR) 1974-05-29 29 maja 1974(dts)[29] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister w składzie Rady Ministrów Kazimierz Kąkol (PZPR) 1974-05-29 29 maja 1974(dts)[30] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister górnictwa i energetyki Jan Kulpiński (PZPR) 1974-09-24 24 września 1974(dts)[5] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister finansów Henryk Kisiel (PZPR) 1974-11-21 21 listopada 1974(dts)[31] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister pracy, płac i spraw socjalnych Tadeusz Rudolf (PZPR) 1974-11-21 21 listopada 1974(dts)[32] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister przemysłu chemicznego Maciej Wirowski (PZPR) 1974-11-21 21 listopada 1974(dts)[33] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki Sylwester Kaliski (PZPR) 1974-12-17 17 grudnia 1974(dts)[34] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska Tadeusz Bejm (PZPR) 1975-05-28 28 maja 1975(dts)[35] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister handlu wewnętrznego i usług Jerzy Gawrysiak (PZPR) 1975-05-28 28 maja 1975(dts)[36] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Adam Glazur (PZPR) 1975-05-28 28 maja 1975(dts)[37] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Tadeusz Pyka (PZPR) 1975-10-23 23 października 1975(dts)[38] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)
Minister przemysłu maszynowego Aleksander Kopeć (PZPR) 1975-10-23 23 października 1975(dts)[39] 1976-03-27 27 marca 1976(dts)

W dniu zaprzysiężenia 29 marca 1972[edytuj | edytuj kod]

Zmiany w składzie Rady Ministrów[edytuj | edytuj kod]

 • 15 czerwca 1972
 • 28 lutego 1973
  • Śmierć:
   • Wiesława Ociepki, ministra spraw wewnętrznych (powołany na ten urząd 29 marca 1972).
 • 22 marca 1973
 • 22 listopada 1973
 • 16 lutego 1974
 • 10 kwietnia 1974
 • 29 maja 1974
 • 26 czerwca 1974
 • 24 września 1974
  • Odwołanie:
   • Jana Mitręgi z urzędu ministra górnictwa i energetyki (powołany na ten urząd 29 marca 1972).
  • Powołanie:
 • 21 listopada 1974
 • 17 grudnia 1974
  • Odwołanie:
   • Jana Kaczmarka z urzędu ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (powołany na ten urząd 29 marca 1972).
  • Powołanie:
 • 21 lutego 1975
  • Odwołanie:
   • Jana Mitręgi z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 29 marca 1972).
 • 28 maja 1975
  • Odwołanie:
   • Alojzego Karkoszki z urzędu ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych (powołany na ten urząd 29 marca 1972).
   • Jerzego Kusiaka z urzędu ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska (powołany na ten urząd 29 marca 1972).
   • Edwarda Sznajdra z urzędu ministra handlu wewnętrznego i usług (powołany na ten urząd 29 marca 1972).
  • Powołanie:
 • 23 października 1975
  • Odwołanie:
   • Mieczysława Jagielskiego z urzędu przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (powołany na ten urząd 29 marca 1972).
   • Tadeusza Wrzaszczyka z urzędu ministra przemysłu maszynowego (powołany na ten urząd 29 marca 1972).
  • Powołanie:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. M.P. z 1972 r. nr 20, poz. 124
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af M.P. z 1972 r. nr 21, poz. 125
 3. M.P. z 1975 r. nr 33, poz. 202
 4. M.P. z 1975 r. nr 6, poz. 31
 5. a b M.P. z 1974 r. nr 34, poz. 199
 6. M.P. z 1973 r. nr 50, poz. 279
 7. M.P. z 1974 r. nr 12, poz. 87
 8. M.P. z 1974 r. nr 12, poz. 89
 9. M.P. z 1974 r. nr 39, poz. 222
 10. a b c d e f g M.P. z 1974 r. nr 7, poz. 49
 11. M.P. z 1974 r. nr 39, poz. 226
 12. M.P. z 1974 r. nr 41, poz. 238
 13. M.P. z 1975 r. nr 16, poz. 90
 14. M.P. z 1974 r. nr 16, poz. 91
 15. M.P. z 1974 r. nr 39, poz. 228
 16. M.P. z 1975 r. nr 16, poz. 93
 17. M.P. z 1974 r. nr 12, poz. 88
 18. M.P. z 1974 r. nr 39, poz. 223
 19. M.P. z 1974 r. nr 39, poz. 224
 20. M.P. z 1973 r. nr 50, poz. 280
 21. M.P. z 1975 r. nr 16, poz. 95
 22. M.P. z 1973 r. nr 50, poz. 278
 23. M.P. z 1974 r. nr 24, poz. 140
 24. M.P. z 1975 r. nr 33, poz. 203
 25. Dz.U. z 1972 r. nr 23, poz. 167
 26. M.P. z 1972 r. nr 31, poz. 169
 27. M.P. z 1973 r. nr 14, poz. 84
 28. M.P. z 1973 r. nr 50, poz. 281
 29. M.P. z 1974 r. nr 20, poz. 118
 30. M.P. z 1974 r. nr 20, poz. 119
 31. M.P. z 1974 r. nr 39, poz. 227
 32. M.P. z 1974 r. nr 39, poz. 229
 33. M.P. z 1974 r. nr 39, poz. 225
 34. M.P. z 1974 r. nr 41, poz. 239
 35. M.P. z 1975 r. nr 16, poz. 94
 36. M.P. z 1975 r. nr 16, poz. 96
 37. M.P. z 1975 r. nr 16, poz. 92
 38. M.P. z 1975 r. nr 33, poz. 205
 39. M.P. z 1975 r. nr 33, poz. 206

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]