Rząd w grupie multiplikatywnej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

W teorii liczb, rzędem w grupie multiplikatywnej modulo n nazywamy najmniejszą liczbę całkowitą dodatnią k taką, że dla ustalonych, względnie pierwszych liczb a, n (a jest całkowite, n całkowite dodatnie) spełniona jest następująca zależność:

Innymi słowami, rząd a w grupie multiplikatywnej modulo n to rząd a jako elementu grupy multiplikatywnej w pierścieniu liczb całkowitych modulo n.

Rząd a modulo n jest zwykle oznaczany .

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Mamy następujące potęgi 4 modulo 7:

Najmniejszą dodatnią liczbą całkowitą k taką, że (mod 7) jest 3, czyli .

Własności[edytuj | edytuj kod]

Nawet bez wiedzy, że działamy w grupie multiplikatywnej modulo n, możemy pokazać, że a faktycznie ma rząd, przez zauważenie, że potęgi a przybierać mogą jedynie skończoną liczbę różnych wartości modulo n. Zatem zgodnie z zasadą szufladkową Dirichleta muszą istnieć dwie potęgi: s i t. Bez straty ogólności można założyć, że s>t, takie że asat (mod n). Jako, że a i nwzględnie pierwsze, to a ma element odwrotny a−1, możemy więc wymnożyć obie strony przez at otrzymując ast≡1(mod n).

Idea rzędu modulo jest szczególnym przypadkiem rzędu elementu grupy. Rząd liczby a modulo n jest rzędem a w grupie multiplikatywnej modulo n, której elementy są resztami modulo n liczb względnie pierwszych z n, której operacją grupy jest mnożenie modulo n. To jest grupa elementów odwracalnych pierścienia Zn; ma on elementów, gdzie φ jest funkcją φ Eulera (tocjent) i jest oznaczana przez U(n) lub U(Zn).

Na mocy twierdzenia Lagrange’a ordn(a) jest dzielnikiem [1]. Jeśli jest równy , to a jest nazywane pierwiastkiem pierwotnym modulo n. Oznacza to, że grupa U(n) jest cykliczna i klasy reszt a generują ją.

Silniejszym twierdzeniem jest podzielność funkcji Carmicheala λ(n) przez rząd w grupie multiplikatywnej .

Rzędy na przykładach[edytuj | edytuj kod]

Dla liczby pierwszej n=7, badamy kolejne liczby od 0 do 6 i ich potęgi, zaczynając od pierwszej, a kończąc, gdy cykl zacznie się powtarzać:

0) 0 // 0 nie względnie pierwsze z 7
1) 1 // rząd 1
2) 2 4 1 // rząd 3
3) 3 2 6 4 5 1 // rząd 6
4) 4 2 1 // rząd 3
5) 5 4 6 2 3 1 // rząd 6
6) 6 1 // rząd 2

Jedynie zero pozostaje zerem, a pozostałe ciągi kończą się na 1 i cykl rozpoczyna się od nowa.

Dla n=9, nie będącego liczbą pierwszą, mamy dwa rodzaje ciągów:

0) 0 // 0 nie względnie pierwsze z 9
1) 1 // rząd 1
2) 2 4 8 7 5 1 // rząd 6
3) 3 0 // 3 nie względnie pierwsze z 9
4) 4 7 1 // rząd 3
5) 5 7 8 4 2 1 // rząd 6
6) 6 0 // 6 nie względnie pierwsze z 9
7) 7 4 1 // rząd 3
8) 8 1 // rząd 2

Ciągi zaczynające się od 3 i 6 kończą się na zerze.

Pierwiastki pierwotne[edytuj | edytuj kod]

Pierwiastek pierwotny (prymitywny), to taki element, którego rząd jest równy rzędowi grupy. W języku teorii grup, jest to element będący generatorem grupy. Potęgując pierwiastek pierwotny wygenerujemy całą grupę multiplikatywną. Przykłady:

  • Dla n = 7 mamy dwa pierwiastki: a = 3 i a = 5.
  • Dla n = 9 pierwiastkami są a = 2 i a = 5.
  • n = 8 nie posiada pierwiastków prymitywnych.

Jeżeli grupa modulo n posiada pierwiastek pierwotny, to liczba wszystkich pierwiastków pierwotnych wynosi φ(φ(n)).

Wysoki rząd[edytuj | edytuj kod]

W grupach, zwłaszcza tych, dla których n jest duże, np. rzędu 232, jak w generatorze liczb pseudolosowych Lehmera, mówi się o rzędzie w grupie, który jest wysoki, choć a nie jest pierwiastkiem pierwotnym. Określenie rzędu jako wysokiego nie jest ściśle zdefiniowane, lecz jest to szacunkowe określenie. Weźmy grupę modulo 81, ma wiele pierwiastków pierwotnych o rzędach równych 54. Inne liczby względnie pierwsze z 81, a więc nie wielokrotności 9, dają rząd długości 27, jak 4:

4): 4 16 64 13 52 46 22 7 28 31 43 10 40 79 73 49 34 55 58 70 37 67 25 19 76 61 1 // rząd 27

a czasem tylko 9 czy tylko 3:

10): 10 19 28 37 46 55 64 73 1 // rząd 9
28): 28 55 1 // rząd 3

A więc dla tej grupy możemy powiedzieć, że 4 ma wysoki rząd.

Przykład kodu[edytuj | edytuj kod]

Najpierw należy rozróżnić elementy, które są względnie pierwsze z n od tych, które nie są. Liczbę n rozkładamy na liczby pierwsze: n=p0p1...pn, następnie, posługując się tablicą binarną, wykreślamy wielokrotności pi dla każdego i. Dla n bierzemy liczby od 0 do n-1 i każdą podnosimy do kolejnych potęg modulo, aż wejdzie w cykl. Pierwiastek pierwotny mamy wtedy, gdy cykl wykorzysta wszystkie liczby będące względnie pierwsze z n.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Andrzej Nowicki, Rzędy Elementów Grupy Abelowej, WMiI UMK, mat.umk.pl, 16 września 2015 [dostęp 2021-08-17].