Rzeki w Rumunii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Terytorium dzisiejszej Rumunii leży w całości w zlewisku Morza Czarnego. 97,4% (232 193 km z 237 500 km) terytorium Rumunii należy do zlewni Dunaju. Pozostałe 2,6% (5307 km) odwadniają małe rzeki pobrzeża Morza Czarnego, spływające do niego z nadmorskich wzgórz Dobrudży. Największą z nich jest Casimcea, uchodząca do limanu Tașaul. Pozostałe rzeki Rumunii – dopływy Dunaju – z reguły mają źródła w Karpatach.

Łańcuch Karpat dzieli Rumunię na dwie części również pod względem hydrologicznym. Rzeki na zachód od Karpat spływają na zachód do Kotliny Panońskiej i są dopływami Cisy. Wyjątkiem jest Temesz, który zasila bezpośrednio Dunaj, jednak jego ujście leży w sąsiedztwie ujścia Cisy. Rzeki na wschód i południe od Karpat płyną na południe i uchodzą do Dunaju. Wyjątkiem jest Aluta (Olt), która wypływa po zachodniej stronie Karpat, ale po przecięciu Wyżyny Transylwańskiej przełamuje się przez Karpaty Południowe (Przełom Czerwonej WieżyTurnu Roșu) i uchodzi do Dunaju.

Największą i najważniejszą rzeką Rumunii jest Dunaj. Rumunia ma dostęp do Dunaju na długości 1075 km, z czego 230 km przypada na granicę z Serbią, 471 km – z Bułgarią, 91 km – z Mołdawią i z Ukrainą. Jest to dolny odcinek Dunaju od jego przełomu między Karpatami a Górami Wschodnioserbskimi (Żelazne Wrota) do ujściowej Delty Dunaju. Dunaj na całej tej długości jest żeglowny, jego szerokość rośnie od 700 m w Żelaznych Wrotach do 1 km w Delcie. W celu skrócenia drogi z Dunaju do Morza Czarnego w latach 70. XX wieku przekopano kanał Dunaj-Morze Czarne z Cernavodă do Konstancy.

Pozostałe rzeki Rumunii nie nadają się do żeglugi (z wyjątkiem ujściowych odcinków większych dopływów Dunaju) z powodu wysokich wahań stanów wód. Na górskich odcinkach istnieją natomiast sprzyjające warunki do budowy elektrowni wodnych.

Sieć rzeczna Rumunii
Największe rzeki Rumunii
Dla rzek przekraczających granice Rumunii w nawiasach dane dotyczące odcinka rumuńskiego
Najdłuższe rzeki
Rumunii
Długość (km) Powierzchnia
zlewni (km²)
Dunaj 2850 (1075) 817 000 (232 193)
Cisa 1358 (b.d.) 157 186 (b.d.)
Marusza 883 (761) 27 890
Prut 967 (742) 22 100 (10 989)
Aluta 736 24 300
Seret 726 (559) 44 000
Jałomica 417 10 350
Samosz 376 15 740
Ardżesz 350 12 550
Jiu 339 10 080
Buzău 302 5264
Dymbowica 258 2824
Bystrzyca 283 7039
Jijia 275 5757
Târnava Mare 246 6253
Temesz 359 (241) 13 085 (8085)
Biały Keresz 234 4240
Vedea 224 5430
Mołdawa 213 4299
Bârlad 207 7220
Târnava Mică 196 2071
Prahova 183 3740
Neajlov 186 3720
Olteț 185 2663
Mały Samosz 178 3773
Suczawa 173 2298
Bega 170 2362
Arieș 166 3005
Trotuș 162 4456

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]