Sąd upadłościowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Sąd upadłościowy – organ postępowania upadłościowego rozpoznający wnioski o ogłoszenie upadłości i wykonujący inne czynności w toku postępowania. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowysąd gospodarczy.

Właściwość miejscowa[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe, do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest sąd upadłościowy, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika. Jeżeli dłużnik ma zakłady w obszarach właściwości różnych sądów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym, właściwy jest każdy z tych sądów. W przypadku gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

Po ogłoszeniu upadłości postępowanie toczy się w sądzie, który wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Właściwość rzeczowa[edytuj | edytuj kod]

Do właściwości rzeczowej sądu upadłościowego należy orzekanie w przedmiocie:

 • ogłoszenia upadłości;
 • zmiany trybu postępowania upadłościowego (upadłość likwidacyjna / upadłość układowa);
 • wynagrodzenia i zwrotu wydatków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy;
 • zwołania wstępnego zgromadzenia wierzycieli;
 • powołania i odwołania syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy;
 • zatwierdzenia, zmiany, uchylenia lub wykonania układu;
 • umorzenia, uchylenia lub zakończenia postępowania upadłościowego
 • zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • umorzenia w całości lub części zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym;
 • ustalenia planu spłaty w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • uznania zagranicznego postępowania upadłościowego;
 • zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza.

Skład sądu[edytuj | edytuj kod]

Sąd upadłościowy orzeka co do zasady w składzie jednego sędziego zawodowego. Ustawa przewiduje skład trzech sędziów zawodowych w następujących przypadkach:

 • rozpoznawanie spraw o ogłoszenie upadłości;
 • orzekanie w przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu wydatków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy;
 • rozpoznawanie zażaleń na postanowienia sędziego-komisarza.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]