Sława Ukrajini!

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Pomnik Niepodległości w Charkowie z napisem „Chwała Ukrainie” na cokole

Sława Ukrajini! (ukr. «Слава Україні!», w tłumaczeniu „Chwała Ukrainie!”) – ukraińskie pozdrowienie narodowe, stworzone oraz używane na przestrzeni lat przez członków ukraińskich ruchów narodowowyzwoleńczych. Od 2018 roku stanowi oficjalne pozdrowienie Sił Zbrojnych Ukrainy w wersji z odpowiedzią „Herojam sława!” („Bohaterom chwała!”).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze wzmianki[edytuj | edytuj kod]

Ukraińscy historycy początków pozdrowienia upatrują w twórczości ukraińskiego wieszcza narodowego Tarasa Szewczenki, który w wierszu „Do Osnowjanenki” z 1840 roku użył zwrotu „Chwała Ukrainie!”:

Nasza duma, nasza pieśń
Nie umrze, nie zginie
Ot gdzie ludzie, nasza sława
Sława Ukrainie[1][2]!

Poza Tarasem podobne zawołania pojawiały się też wśród innych członków Bractwa Cyryla i MetodegoMykoła Kostomarow swój wiersz „Dity sławy, dity sławy!” zakończył wersem „Sława Tobie, Ukraino!”[3].

Na przełomie XIX i XX wieku przywitanie „Chwała Ukrainie!" z odpowiedzią „Po całej ziemi chwała!” zaczęło być powszechnie używane przez ukraińskich studentów Charkowa, a później przez członków Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej, pierwszej ukraińskiej partii politycznej w Imperium Rosyjskim, złożonej w większości z tych samych dawnych uczniów Charkowskiego Instytutu Technologicznego[4].

Ukraińska wojna o niepodległość (1917-1921)[edytuj | edytuj kod]

Fragment ukraińskiego dziennika „Nowa Rada”, przedstawiającego protokoły ze zgromadzenia „w obronie demokratycznej i niepodległej Ukrainy”, 15 marca 1917 roku. Podkreślone zostało użycie sloganu „Chwała! Chwała Ukrainie!”

Zwrot ten został spopularyzowany podczas ukraińskiej wojny o niepodległość (w latach 1917-1921)[4]. Przyjmuje się, że po raz pierwszy zostało użyte w trakcie powitania rosyjskiego okrętu „Wola” w Sewastopolu[1]. W tym okresie hasło „Chwała Ukrainie!”, a także podobne, takie jak „Niech żyje Ukraina!” można było często usłyszeć na patriotycznych zgromadzeniach i demonstracjach na Ukrainie, a także wśród diaspory[4]. Według historyka Jany Prymaczenko było ono używane w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej przez pułk Czarnych Zaporożców, dowodzony przez Petra Djaczenkę, w formie: „Chwała Ukrainie! - Chwała Kozakom!”, a także przez inne formacje wojskowe z różnymi odpowiedziami[5][1]. Hasło „Chwała Ukrainie” pojawiło się również w zakończeniu telegramu przesłanego Ukraińskiej Centralnej Radzie przez członków eparchialnego zjazdu prowincji podolskiej, omawiającego kwestię ukrainizacji Kościoła oraz autokefalii[4]. Po zamachu stanu i przejęciu władzy przez hetmana Pawło Skoropadskiego, w ukraińskiej armii wiernej Hetmanatowi odpowiedzią było „Chwała Hetmanowi!”[5][4]. Status hasła w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej został sformalizowany 19 kwietnia 1920 r., kiedy to na mocy rozkazu głównodowodzącego Mychajły Omeljanowycza Pawlenki regulującego zasady musztry w armii, żołnierze zostali zobowiązani do odpowiadania „Chwała Ukrainie!”, gdy otrzymują pochwały lub podziękowania za służbę ojczyźnie[4][1].

Powstańcy walczący w Chołodnym Jarze, ostatnim bastionie ukraińskiego antysowieckiego oporu w latach 1919-22, również używali podobnego pozdrowienia. Według wspomnień Jakiwa Wodianego opublikowanych w 1928 roku, brzmiał on: „Chwała Ukrainie!” i odpowiedź „Wieczna chwała!”[4]. Jednak według wspomnień Jurija Horlis-Horskiego opublikowanych w 1933 r., powstańcy pozdrawiali się słowami „Chwała Ukrainie!” i odpowiadali tym samym[4]. Jeszcze inną formę pozdrowienie to przybrało w trakcie spotkania się żołnierzy URL z dezerterującymi brygadami Czerwonej Ukraińskiej Armii Halickiej 6 maja 1920 r., kiedy świętujące zjednoczone oddziały ukraińskie wznosiły okrzyk „Sława Ukrainie i głównemu atamanowi Petlurze[1]. Stepowa Dywizja z okolic Chersonia wołała „Sława Ukrainie – Sława!” oraz „Sława Ukrainie – Wiara!”[1].

Okres międzywojenny i II wojna światowa[edytuj | edytuj kod]

Tabliczka upamiętniająca działalność UPA we wsi Bazaltowe (dawniej Janowa Dolina), gdzie dokonano mordu na lokalnych polskich mieszkańcach, jednego z wielu w trakcie rzezi wołyńskiej.

Tradycja pozdrawiania się zwrotem „Chwała Ukrainie!” była kontynuowana przez weteranów armii ukraińskiej na emigracji[4]. Ukraińskie Narodowe Stowarzyszenie Kozackie, działające w Niemczech pod kierownictwem byłego współpracownika hetmana Skoropadskiego, Iwana Połtaweć-Ostrianycię, ustanowiło 10 lipca 1925 r. nowe pozdrowienie obowiązkowe dla członków organizacji: „Chwała Ukrainie! - Chwała Kozakom!”[4].

„Chwała Ukrainie!” było również powszechnie używane przez ukraińskich nacjonalistów w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku[6]. W latach trzydziestych stało się powszechne jako hasło Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO), a później Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)[4]. Według doniesień prasowych, podczas procesów członków OUN po zabójstwie Bronisława Pierackiego, oskarżeni salutowali w stylu faszystowskim do słów „Chwała Ukrainie!”[7][4]. Na II Wielkim Kongresie OUN 27 sierpnia 1939 r. w Rzymie oficjalnie przyjęto odpowiedź „Chwała wodzowi!”, którym był wówczas Andrij Melnyk, ale była ona używana przez członków UWO co najmniej od 1929 roku[8][4].

„Chwała Ukrainie!” pojawiło się również jako pozdrowienie wśród członków ukraińskiej organizacji skautowej Płast, gdzie stopniowo wypierało oryginalne pozdrowienie „SKOB!”, w formie: „Chwała Ukrainie!” z odpowiedzią: „Chwała, Chwała, Chwała!”. To pozdrowienie jest nadal używane przez członków Plastu[4]. Wielu członków Plastu należało również do OUN, co przyczyniło się do popularyzacji tego pozdrowienia[4].

We wspomnieniach Petra Diaczenki jest napisane, że na spotkaniu Legii Ukraińskich Nacjonalistów (LUN), który działał w latach 1925-29, Jurij Artiuszenko zaproponował przyjęcie salutu Czarnych Zaporożców „Chwała Ukrainie! - Chwała Kozakom!”[1]. Propozycja ta została przyjęta ze zmianą odpowiedzi na bardziej uniwersalne „Chwała bohaterom!”. Jednak we wspomnieniach samego Artiuszenki nie ma takiej informacji, jest za to wzmianka o przyjęciu pozdrowienia „Chwała Ukrainie!” i odpowiedzi „Chwała Ukrainie, Chwała!”[4].

Podczas niemieckiej okupacji Polski po wrześniu 1939 r. organizacje ukraińskie mogły rozwinąć szeroką działalność. Działacze OUN byli zaangażowani w pracę Ukraińskiego Komitetu Centralnego i jego lokalnych oddziałów. Po pewnym czasie przyczyniło się to do rozwoju świadomości narodowej wśród wielu Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie i rozpowszechnienia pozdrowienia OUN[9]. W lipcu 1940 r. ukraiński obserwator z okolic Włodawy zanotował: Tak wyrobionej, tak zorganizowanej wiejskiej młodzieży myśmy jeszcze w życiu nie widzieli. Każde dziecko, które koło nas przechodziło, podnosiło rękę i witało: „Sława Ukrainie”[10].

Fragment ostatniego numeru organu prasowego Siczy Poleskiej „Hajdamaka” z 16 listopada 1941 roku. W tłumaczeniu: „Niech żyje wieczna chwała „Poleskiej Siczy”. Niech żyje nasz ojczysty naród ukraiński i jego wolne państwo! Chwała Ukrainie! Taras Bulba-Borowećataman „Poleskiej Siczy”.”

W wyniku rozłamu OUN w 1940 r. na banderowców i melnykowców pozdrowienie z odzewem „Bohaterom chwała” (ukr. Heroiam slava) zostało przejęte przez OUN-B na kogresie w Krakowie w kwietniu 1941. Pozdrowienie było wzorowane na nazistowskim, łączyło się z podniesieniem ręki w faszystowskim salucie[11]. Na tym samym kongresie przyjęto też czerwono-czarną flagę[11]. Utworzona w drugiej połowie 1942 roku przez OUN-B Ukraińska Powstańcza Armia zrezygnowała z podnoszenia prawej ręki nad głowę[12]. Poza „Herojam sława” oddziały OUN-B/UPA stosowały również okazjonalnie odpowiedź „Lacham smert’!” (pl. „śmierć Polakom!”)[13][14][15]. W tym samym czasie Melnykowcy zaczęli posługiwać się formą „Sława Ukrainie – na wieki sława!”[1].

Podczas nieudanej próby budowy państwa ukraińskiego na ziemiach zajętych przez Niemcy po ich inwazji na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku, w wielu ukraińskich miastach wznoszono łuki triumfalne ze sloganami narodowymi, w tym „Chwała Ukrainie!”[16].

Oprócz powyższych organizacji „Sława Ukrainie” stosowane było także przez bulbowców, czyli partyzantów będących członkami Siczy Poleskiej Tarasa „Bulby” Borowca[17][18], otwarcie potępiającej faszystowskie wzorce i masakry na nieukraińskiej ludności cywilnej[19].

Zimna wojna[edytuj | edytuj kod]

W czasach sowieckich używanie sloganu „Sława Ukrajini!” było zakazane, a samo hasło demonizowano za pomocą państwowej propagandy, starającej się zrównać je z najgorszymi odmianami ukraińskiego nacjonalizmu i jego zbrodniami. Uderzano też w ten sposób w antysowiecką diasporę ukraińską[20][21].

Czasy najnowsze[edytuj | edytuj kod]

Scena znajdująca się na Placu Niepodległości w Kijowie w trakcie Euromajdanu. Nad sceną widnieje napis „Sława Ukrajini!”
Znaczek pocztowy „Chwała Ukrainie”, wydany przez Ukrposztę w 2019 roku z okazji 23. rocznicy uchwalenia konstytucji

Użycie tego pozdrowienia zaczęło odradzać się na Ukrainie jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego. W trakcie odbywającej się w 1990 roku Rewolucji na granicie „Sława Ukrajini!” było jednym z głównych powitań uczestników odbywających się protestów[22][23][24].

Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę powitanie zaczęło na nowo stawać się popularną formą wyrażania patriotyzmu, do tego stopnia, że 13 maja 1995 roku Bill Clinton, w trakcie swojego gościnnego wystąpienia w Kijowie, pozdrowił zebranych słowami: „Sława Ukrajini – God bless America”. W późniejszych latach hasło to nabierało coraz większego znaczenia, wraz z kolejnymi wielkimi wydarzeniami politycznymi, kluczowymi dla narodu ukraińskiego[1].

W czasie trwania Pomarańczowej rewolucji Wiktor Juszczenko okazjonalnie posługiwał się hasłem „Sława Ukrajini!” podczas swoich wystąpień[25]. Ówczesny prezes ukraińskiego IPN Wołodymyr Wjatrowicz fałszywie twierdził, że pozdrowienie to ma pochodzenie banderowskie[26].

Do kolejnego znacznego upowszechnienia się pozdrowienia doszło na skutek wydarzeń związanych z Euromajdanem[27], kiedy to hasło powszechnie zaczęło być kojarzone z walką o demokrację i z późniejszą obroną przeciwko rosyjskiej agresji[28]. Andreas Umland sugeruje, że do popularyzacji „Sława Ukrajini!” mógł znacznie przyczynić się Jewhen Nyszczuk, który w trakcie protestów pełnił rolę prezentera na scenie euromajdanowej i często skandował tam to hasło[29]. Do ponownego rozpowszechnienia się hasła (z członem „Herojam sława!”) mieliby przyczynić się też członkowie partii Swoboda, którzy, zdaniem Andreasa Umlanda, mieli zacząć posługiwać się nim regularnie od czasu objęcia przewodnictwa przez Ołeha Tiahnyboka[30]. Na fali przemian związanych z Euromajdanem posłowie tej partii złożyli w październiku 2014 roku, w Radzie Najwyższej Ukrainy, projekt ustawy, mający wprowadzić w Siłach Zbrojnych Ukrainy pozdrowienie „Sława Ukrajini!” i odpowiedź „Herojam sława!” w miejsce radzieckiego „Życzymy zdrowia!”[31]. Podobny projekt został zlecony do stworzenia 4 lata później, 8 sierpnia 2018 roku, przez prezydenta Petro Poroszenkę[32].

Kontrowersyjność sloganu sprawiła, że 26 lutego 2015 roku UEFA nie pozwoliła kibicom Dynama Kijów rozwinąć na trybunach gigantycznego banneru z napisem „Sława Ukrajini!” w trakcie meczu 1/16 finału Ligi Europy przeciw EA Guingamp[33].

„Sława Ukrajini!” wymawiane było też przez polskich polityków wizytujących na Ukrainie. Zwieńczył nim swoje przemówienie Jarosław Kaczyński, kiedy przybył do Kijowa wyrazić swoje poparcie dla Euromajdanu[34]. Donald Tusk również nim się posłużył, gdy zabierał głos w ukraińskim parlamencie[35]. Prezydent Andrzej Duda w trakcie swojej oficjalnej wizyty na Ukrainie, zgodnie z nowym ceremoniałem wojskowym, powitał żołnierzy kompanii honorowej Armii Ukraińskiej zawołaniem „Sława Ukrainie!”, co wzbudziło kontrowersje wśród polskich narodowców[1].

Ukraińska reprezentacja planowała w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej nosić koszulki z powyższym sloganem, jednakże musiała z tego zrezygnować w wyniku nacisków strony rosyjskiej na UEFA[36].

Prezydent Wołodymyr Zełenski ma w zwyczaju kończyć swoje wystąpienia słowami „Sława Ukrajini!”[37].

Pozdrowienie zyskało światową rozpoznawalność w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i związanych z nią protestów[38].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j Przemysław Żurawski vel Grajewski, „Sława Ukrainie”. Dzieje ukraińskiego zawołania narodowego [online], tvp.info, 14 października 2020 [dostęp 2022-01-29] [zarchiwizowane z adresu 2022-10-31] (pol.).
 2. Yermolenko 2019a ↓, s. 8.
 3. Хто автор гасла «Слава Україні» [online], armyinform.com.ua [dostęp 2023-02-28] (ukr.).
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p Юрій Юзич, Хто і коли вигадав гасло "Слава Україні!" (Kto i kiedy wymyślił hasło „Chwała Ukrainie!”) [online], istpravda.com.ua, 4 października 2018 [dostęp 2022-01-29] [zarchiwizowane z adresu 2022-10-31].
 5. a b Yermolenko 2019a ↓, s. 58.
 6. Rossoliński-Liebe 2014a ↓, s. 152.
 7. Rossoliński-Liebe 2014a ↓, s. 535.
 8. Rossoliński-Liebe 2014a ↓, s. 172-173.
 9. Zajączkowski 2015 ↓, s. 153-154.
 10. Zajączkowski 2015 ↓, s. 154.
 11. a b Rossoliński-Liebe 2014a ↓, s. 536-537.
 12. Rossoliński-Liebe 2014a ↓, s. 263.
 13. Ministerstwo Sprawiedliwości uczciło rocznicę Krwawej Niedzieli - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl [online], Ministerstwo Sprawiedliwości [dostęp 2022-12-22] (pol.).
 14. Bolszewicy, Polacy, Ukraińcy i rzezie na Pokuciu [online], histmag.org [dostęp 2022-12-22].
 15. Kontrowersje wokół uroczystości w Sahryniu [online], Polskie Radio Lublin, 14 marca 2018 [dostęp 2022-12-22] (pol.).
 16. Rossoliński-Liebe 2014a ↓, s. 221.
 17. Redakcja, List Otwarty Tarasa Borowcia „Bulby” do OUN-B [online], Portal Międzymorza JAGIELLONIA.ORG, 10 sierpnia 2015 [dostęp 2022-08-25] [zarchiwizowane z adresu 2022-10-31] (pol.).
 18. Taras Bulba-Boroweć, Наказ Головної команди „Поліської Січі" від 16 листопада 1941 р., „Hajdamaka”, 22 listopada 1941 [dostęp 2023-10-04] [zarchiwizowane z adresu 2023-10-04] (ukr.).
 19. Mariusz Zajączkowski, Kwestia polska w programie i ideologii ukraińskiego podziemia 1939–1945, ISP PAN/IPN Lublin.
 20. Deutsche Welle, New ‘Glory to Ukraine’ army chant invokes nationalist past | DW | 24.08.2018 [online], DW.COM [dostęp 2022-02-20] (ang.).
 21. Why Is the International Media Still Repeating Kremlin Propaganda about Ukraine? [online], Atlantic Council, 14 lipca 2018 [dostęp 2022-02-20] (ang.).
 22. Як виникло гасло вільного народу «Слава Україні»? [online], Офіційний сайт каналу 2+2 - 2plus2.ua [dostęp 2023-10-06] (ukr.).
 23. Як і коли з'явилося гасло "Слава Україні!", „BBC News Україна” [dostęp 2023-10-06] (ukr.).
 24. c, Слава Україні, героям слава! Історія гасла [online], Радіо «Накипіло», 7 marca 2023 [dostęp 2023-10-06] (ukr.).
 25. Ющенко поздравил Майдан с победой и танцевал рэп (ros.).
 26. Європа заговорила (ukr.).
 27. The origins of 'Slava Ukraini' [online], The Kyiv Independent, 31 sierpnia 2023 [dostęp 2023-11-14] (ang.).
 28. New 'Glory to Ukraine' army chant invokes nationalist past [online], Deutsche Welle, 24 sierpnia 2018 [zarchiwizowane z adresu 2018-09-07].
 29. Andreas Umland, Andreas Umland: How spread of Banderite slogans and symbols undermines Ukrainian nation-building [online], Kyiv Post, 28 grudnia 2013 [dostęp 2023-11-14] (ang.).
 30. Andreas Umland Патриот ли Тягнибок? LB.ua, 31 grudnia 2013 (ros.).
 31. В Верховной Раде хотят сделать «Слава Україні!» официальным приветствием в армии (ros.).
 32. Na Ukrainie zostanie zmienione oficjalne pozdrowienie armii.
 33. Болельщикам „Динамо” запретили гигантский баннер „Слава Украине!” (ros.).
 34. Gość.pl: VIDEO: Kaczyński przemawia w Kijowie. 2013-12-02. [dostęp 2019-03-02]. (pol.).
 35. Radio Lemberg, ДОНАЛЬД ТУСК: НЕМАЄ ЕВРОПИ БЕЗ УКРАЇНИ [online], radiolemberg.com [dostęp 2019-03-01] (ukr.).
 36. Józef Krzyk, "Sława Ukrajini!". Historia ukraińskiego pozdrowienia [online], wyborcza.pl, 1 kwietnia 2022 [dostęp 2022-05-17].
 37. "Sława Ukrajini!". Skąd się wzięło popularne dziś hasło? Przez lata wzbudzało kontrowersje [online], Onet Wiadomości, 23 marca 2022 [dostęp 2022-05-17] [zarchiwizowane z adresu 2022-10-31] (pol.).
 38. 'Glory to Ukraine': hundreds of thousands march against Russian invasion [online], France 24, 27 lutego 2022 [dostęp 2023-04-04] (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Światosław Lipowiećkij: Організація українських націоналістів (бандерівці): фрагменти діяльності та боротьби. 2010. (ukr.).
 • Grzegorz Rossoliński-Liebe: Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist: Fascism, Genocide, and Cult. 2014. (ang.).
 • Volodymyr Yermolenko (red.), Re-Vision of History. Russian Historical Propaganda and Ukraine, 2019a.
 • Mariusz Zajączkowski: Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944. Lublin-Warszawa: 2015.