Sławomir Górzyński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sławomir Górzyński
Data i miejsce urodzenia 21 sierpnia 1962
Belgrad
Zawód, zajęcie historyk, wydawca, wykładowca akademicki
Tytuł naukowy doktor habilitowany
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Uczelnia Uniwersytet Opolski
Stanowisko profesor nadzwyczajny,
nauczyciel akademicki
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Sławomir Górzyński (ur. 21 sierpnia 1962 r. w Belgradzie) – polski historyk, heraldyk, wydawca, współautor i współredaktor serii Ziemianie polscy XX wieku, od 1989 roku redaktor Biuletynu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego od 2010 Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; współredaktor serii Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, ponadto jest członkiem redakcji serii „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, kwartalnika „Forum Artes Rethoricae”.

Wspólnie z Tadeuszem Epszteinem opublikował odnaleziony rękopis K. Pułaskiego: Kronika polskich rodzin szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Jest autorem ponad stu trzydziestu prac naukowych, książek, artykułów z zakresu historii i nauk pomocniczych historii (głównie epigrafiki, heraldyki, genealogii, chronologii i biografistyki) m.in. w: "Miscellanea Historico-Archivistica", "Biuletynie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", "Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", "Archeionie", "Adlerze", "Computer und Genealogie". Zajmuje się heraldyką, dziejami elit głównie ziemiaństwa i szlachty; kolejnym obszarem badawczym są dzieje emigracji polskiej, głównie we Francji. Właściciel Edition La Rama (Francja).

Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. "za wybitne zasługi w działalności wydawniczej i naukowej" odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[1], uroczystość dekoracji odbyła się 18 grudnia 2012 r.[2].

Jest żonaty z Iwoną Dacką-Górzyńską, z którą ma dwóch synów: Dobrogosta i Ewarysta urodzonych w 2008 roku. Najstarszy syn Krzysztof Aleksander urodził się w 1987 roku.

Edukacja[edytuj | edytuj kod]

Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1981–1986|86), gdzie uzyskał stopień magistra. Był stypendystą Rządu Republiki Francji w Paryżu. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za rozprawę: Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne. W dniu 26 marca 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany przez Radę Naukową Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[3]. Od 2014 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu w Opolu.

W latach 1987–1992|92 był doktorantem Instytutu Historii PAN. W 1991 roku, wraz z Krzysztofem Dąbrowskim, założył Wydawnictwo DiG, które specjalizuje się w publikowaniu książek historycznych zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych oraz źródeł. W ramach działalności wydawnictwa uruchomił serie: "Ziemianie polscy XX wieku", "Człowiek. Symbol. Historia", "Pamiętniki Polskie XVII–XX wieku", "Ludzie Niezwyczajni", "Szlachta polska". Zajmuje się także wydawaniem periodyków: "Dzieje Najnowsze" (od 1993 roku), "Przegląd Historyczny" (od 1999 roku), "Napis".

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

autor[edytuj | edytuj kod]

współautor[edytuj | edytuj kod]

 • Herby szlachty polskiej (wraz z Jerzym Kochanowskim, Adamem Jońcą), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1990, wyd. III 1992ISBN 83-230-0349-1​)
 • Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu - Montmartre, Saint Vincent, Batignolles / oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski ; pod red. A. Biernata ; Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych., Warszawa 1986
 • Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu - Père Lachaise / oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski ; pod red. A. Biernata ; Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1991
 • Spis szlachty guberni grodzieńskiej, mińskiej, mohylowskiej, smoleńskiej i witebskiej, Wydawnictwo DiG 1992
 • Polacy pochowani na Cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, Wydawnictwo DiG 1999)
 • Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930- wydawany według województw: warszawskiego, lubelskiego, lwowskiego, kieleckiego; autor tomów dotyczących województwa krakowskiego, poleskiego, wołyńskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, poznańskiego, Wydawnictwo DiG 1989-1998)
 • Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, Wydawnictwo DiG 2001, ​ISBN 83-7181-234-5
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Indeks nazwisk oprac. wraz z Szymonem Konarskim, Warszawa, Wydawn. DIG, 1995;
 • Indeks nazwisk do "Herbarza polskiego" Adama Bonieckiego , oprac. wraz z Szymonem Konarskim, Warszawa, Wydawn. Arbor DiG, 1993;
 • Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, wydanie i oprac., wstęp i przypisy wspólnie z Krzysztofem Chłapowskim, Warszawa 2006, Wydawnictwo DiG, ​ISBN 83-7181-333-3
 • "Polacy pochowani na cmentarzu w Montresor" (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2008)
 • Radziwiłłowie herbu Trąby / Sławomir Górzyński [et al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych., Warszawa 1996, ​ISBN 83-85490-62-0
 • K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy : monografie i wzmianki. T. 2 / przez Kazimierza Pułaskiego ; wstęp, oprac. tekstu, przypisów oraz indeksu Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński., Warszawa 2004, Wydawnictwo DiGISBN 83-7181-317-1
 • Dumy i dumki czyli Prawdziwa powieść. T. 1 / Benedykt Tyszkiewicz ; do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2006, Wydawnictwo DiGISBN 978-83-7181-362-7
 • Dumy i dumki czyli Prawdziwa powieść. T. 2 / Benedykt Tyszkiewicz ; do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2009, Wydawnictwo DiGISBN 978-83-7181-535-5
 • Wspomnienia, Piotr Mańkowski, redakcja i opracowanie noty edytorskiej Sławomir Górzyński, Warszawa 2002, Wydawnictwo DiGISBN 83-7181-218-3
 • Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony (wraz z Iwoną Dacką-Górzyńską), Warszawa 2015 (wyd.III), Wydawnictwo DiGISBN 978-83-7181-781-6

redaktor i współpredaktor[edytuj | edytuj kod]

Organizacje[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]