Sławomir Górzyński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sławomir Górzyński (ur. 21 sierpnia 1962 r. w Belgradzie) – polski historyk, heraldyk, wydawca, współautor i współredaktor serii Ziemianie polscy XX wieku, od 1989 roku redaktor Biuletynu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego od 2010 Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; współredaktor serii Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, ponadto jest członkiem redakcji serii „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, kwartalnika „Forum Artes Rethoricae”.

Wspólnie z Tadeuszem Epszteinem opublikował odnaleziony rękopis K. Pułaskiego: Kronika polskich rodzin szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Jest autorem ponad stu trzydziestu prac naukowych, książek, artykułów z zakresu historii i nauk pomocniczych historii (głównie epigrafiki, heraldyki, genealogii, chronologii i biografistyki) m.in. w: "Miscellanea Historico-Archivistica", "Biuletynie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", "Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", "Archeionie", "Adlerze", "Computer und Genealogie". Zajmuje się heraldyką, dziejami elit głównie ziemiaństwa i szlachty; kolejnym obszarem badawczym są dzieje emigracji polskiej, głównie we Francji. Właściciel Edition La Rama (Francja).

Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. "za wybitne zasługi w działalności wydawniczej i naukowej" odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[1], uroczystość dekoracji odbyła się 18 grudnia 2012 r.[2].

Jest żonaty z Iwoną Dacką-Górzyńską, z którą ma dwóch synów: Dobrogosta i Ewarysta urodzonych w 2008 roku. Najstarszy syn Krzysztof Aleksander urodził się w 1987 roku.

Edukacja[edytuj | edytuj kod]

Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (1981-86), gdzie uzyskał stopień magistra. Był stypendystą Rządu Republiki Francji w Paryżu. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za rozprawę: Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne. W dniu 26 marca 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany przez Radę Naukową Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[3]. Od 2014 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu w Opolu.

W latach 1987-92 był doktorantem Instytutu Historii PAN. W 1991 roku, wraz z Krzysztofem Dąbrowskim, założył Wydawnictwo DiG, które specjalizuje się w publikowaniu książek historycznych zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych oraz źródeł. W ramach działalności wydawnictwa uruchomił serie: "Ziemianie polscy XX wieku", "Człowiek. Symbol. Historia", "Pamiętniki Polskie XVII-XX wieku", "Ludzie Niezwyczajni", "Szlachta polska". Zajmuje się także wydawaniem periodyków: "Dzieje Najnowsze" (od 1993 roku), "Przegląd Historyczny" (od 1999 roku), "Napis".

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

autor[edytuj | edytuj kod]

współautor[edytuj | edytuj kod]

 • Herby szlachty polskiej (wraz z Jerzym Kochanowskim, Adamem Jońcą), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1990, wyd. III 1992ISBN 83-230-0349-1​)
 • Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu - Montmartre, Saint Vincent, Batignolles / oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski ; pod red. A. Biernata ; Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych., Warszawa 1986
 • Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu - Père Lachaise / oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski ; pod red. A. Biernata ; Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1991
 • Spis szlachty guberni grodzieńskiej, mińskiej, mohylowskiej, smoleńskiej i witebskiej, Wydawnictwo DiG 1992
 • Polacy pochowani na Cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, Wydawnictwo DiG 1999)
 • Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930- wydawany według województw: warszawskiego, lubelskiego, lwowskiego, kieleckiego; autor tomów dotyczących województwa krakowskiego, poleskiego, wołyńskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, poznańskiego, Wydawnictwo DiG 1989-1998)
 • Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, Wydawnictwo DiG 2001, ​ISBN 8371812345
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Indeks nazwisk oprac. wraz z Szymonem Konarskim, Warszawa, Wydawn. DIG, 1995;
 • Indeks nazwisk do "Herbarza polskiego" Adama Bonieckiego , oprac. wraz z Szymonem Konarskim, Warszawa, Wydawn. Arbor DiG, 1993;
 • Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, wydanie i oprac., wstęp i przypisy wspólnie z Krzysztofem Chłapowskim, Warszawa 2006, Wydawnictwo DiG, ​ISBN 83-7181-333-3
 • "Polacy pochowani na cmentarzu w Montresor" (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2008)
 • Radziwiłłowie herbu Trąby / Sławomir Górzyński [et al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych., Warszawa 1996, ​ISBN 8385490620
 • K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy : monografie i wzmianki. T. 2 / przez Kazimierza Pułaskiego ; wstęp, oprac. tekstu, przypisów oraz indeksu Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński., Warszawa 2004, Wydawnictwo DiGISBN 8371813171
 • Dumy i dumki czyli Prawdziwa powieść. T. 1 / Benedykt Tyszkiewicz ; do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2006, Wydawnictwo DiGISBN 9788371813627
 • Dumy i dumki czyli Prawdziwa powieść. T. 2 / Benedykt Tyszkiewicz ; do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2009, Wydawnictwo DiGISBN 9788371815355
 • Wspomnienia, Piotr Mańkowski, redakcja i opracowanie noty edytorskiej Sławomir Górzyński, Warszawa 2002, Wydawnictwo DiGISBN 8371812183
 • Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony (wraz z Iwoną Dacką-Górzyńską), Warszawa 2015 (wyd.III), Wydawnictwo DiGISBN 9788371817816

redaktor i współpredaktor[edytuj | edytuj kod]

 • Heraldyka i okolice / [red. Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Halina Manikowska] ; Instytut Historii PAN & Wydawnictwo DiG., Warszawa 2002, ​ISBN 8371812671
 • O polskich elitach raz jeszcze : studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej z okazji dziewięćdziesiątych urodzin / red. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Andrzej Karpiński ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk., Warszawa 2007, Wydawnictwo DiGISBN 9788371815058
 • Świat pogranicza / [red. nauk. Mirosław Nagielski, Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński] ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego & Wydawnictwo DiG., Warszawa 2003, ​ISBN 8371813023

Organizacje[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]