Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ilustracja
Państwo  Polska
Data utworzenia 1 października 2006
Szef Piotr Bączek
Zastępcy szefa ppłk Marek Utracki
płk Tomasz Grudziński
Budżet 233,7 mln PLN (2016)
Adres
ul. Oczki 1
00-909 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ziemia52°13′28,34″N 21°00′07,26″E/52,224539 21,002017
Strona internetowa

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006[1] i podległa Ministrowi Obrony Narodowej[2]. Służba pełni rolę kontrwywiadowczą.

SKW rozpoczęła działalność 1 października 2006. Dzień wcześniej (30 września 2006) zostały rozwiązane Wojskowe Służby Informacyjne.

22 czerwca 2012 r. SKW nadano sztandar[3].

Służba Kontrwywiadu Wojskowego składa się z żołnierzy (oficerów, podoficerów), funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Liczebność SKW to ok. 900 ludzi.

Struktura[edytuj]

 • Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych
 • Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Sił Zbrojnych
 • Zarząd Operacyjny
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Bezpieczeństwa Cybernetycznego
 • Biuro Ewidencji i Archiwum
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Łączności i Informatyki
 • Biuro Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Biuro Prawne
 • Biuro Radiokontrwywiadu (w Skierniewicach) (teren po JW nr 4159 - Jednostka nie istnieje: rozwiązana w 2006 roku)
 • Biuro Techniki i Obserwacji
 • Gabinet Szefa SKW
 • Inspektorat SKW w Gdyni
 • Inspektorat SKW w Krakowie
 • Inspektorat SKW w Lublinie
 • Inspektorat SKW w Poznaniu
 • Inspektorat SKW w Warszawie
 • Zespół Audytu Wewnętrznego
 • Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO
 • Centrum Kształcenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego (w Skierniewicach) (teren po JW nr 4159 - Jednostka nie istnieje: rozwiązana w 2006 roku)

Jednostka Wojskowa nr 4159 to dawny 7 Oddział Radioelektroniczny (kontrwywiadu wojskowego) Wojskowej Służby Wewnętrznej, później (kontrwywiadu wojskowego) Wojskowych Służb Informacyjnych, od 2006 roku Biuro Radiokontrwywiadu SKW i Centrum Kształcenia SKW.

Zadania[edytuj]

 1. rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tym również żołnierzy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw:
  • przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • określonych w art. 228–230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP,
  • przeciwko ujawnianiu informacji niejawnych,
  • związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  • związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych niż wymienione w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa;
 2. współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw wymienionych w pkt 1;
 3. realizowanie zadań dotyczących ochrony państwa;
 4. uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie informacji mogących mieć znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP;
 5. prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy;
 6. uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
 7. ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa;
 8. ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP;
 9. podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.

Stopnie służbowe[edytuj]

W SKW obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe żołnierzy i funkcjonariuszy[4]:

 • korpus szeregowych:
  • Naramiennik Szeregowy.svg szeregowy
  • Naramiennik Starszy Szeregowy.svg starszy szeregowy
 • korpus podoficerów:
  • Naramiennik Kapral.svg kapral
  • Naramiennik Starszy Kapral.svg starszy kapral
  • Naramiennik Plutonowy.svg plutonowy
  • Naramiennik Sierzant.svg sierżant
  • Naramiennik Starszy Sierzant.svg starszy sierżant
  • Naramiennik Mlodszy Chorazy.svg młodszy chorąży
  • Naramiennik Chorazy.svg chorąży
  • Naramiennik Starszy Chorazy.svg starszy chorąży
  • Naramiennik Starszy Chorazy Sztabowy.svg starszy chorąży sztabowy
 • korpus oficerów:
  • Naramiennik Podporucznik land.png podporucznik
  • Naramiennik Porucznik land.png porucznik
  • Naramiennik Kapitan land.png kapitan
  • Naramiennik Major land.png major
  • Naramiennik Podpułkownik land.png podpułkownik
  • Naramiennik Pułkownik land.png pułkownik
  • Naramiennik Generał brygady land.png generał brygady

Szef SKW[edytuj]

Powołanie[edytuj]

Szefów SKW powołuje i odwołuje, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Odwołanie[edytuj]

Odwołanie Szefa SKW z zajmowanego stanowiska następuje w przypadku:

 • rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • utraty predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska;
 • niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące.

Publicznie znane sukcesy służby[edytuj]

 • Wciągnięcie w grę operacyjną i ujawnienie działalności szpiegowskiej dwóch żołnierzy Głównego Zarządu Rozpoznawczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU) będących pod przykryciem dyplomatów Ataszatu Obrony Ambasady FR w Warszawie[5][6]. Skutek: ekspulsja z Rzeczypospolitej Polskiej tych żołnierzy – dyplomatów z Ataszatu Obrony Ambasady FR w Warszawie pod koniec 2008.
 • Obfite w sukcesy działania operacyjne prowadzone na rzecz realizacji zadań przez żołnierzy JW 4814[7].
 • Uzyskanie informacji o działalności szpiegowskiej na rzecz GRU GSz WS RF agentów wywiadu i doprowadzenie do ich zatrzymania. Niezwiązani ze sobą agenci wywiadu to żołnierz, podpułkownik Zbigniew J. starszy specjalista Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa ON, oskarżony o przestępstwo z art. 130 § 2 kk[8] oraz warszawski prawnik z obywatelstwami FR i RP prowadzący wywiad w strefie rynku paliw płynnych i energetyki. Dodatkowym zagrożeniem było to, że prawnik złożył wniosek o odbycie wolontariatu w strefie paliw i energetyki w Ministerstwie Gospodarki, wniosek został odrzucony, zapewne po opinii ABW. Prawnik Stanisław Sz. został oskarżony o przestępstwo z art. 130 § 1 kk[9]. Stanisław Sz. brał udział w co najmniej jednym spotkaniu Komisji Gospodarki Sejmu RP, zaproszenia udzielił Ruch Palikota[10][11][12][13]. Aplikant radcowski Stanisław Sz. był także w 2009 praktykantem Unizeto, związanego z Konsulem Honorowym Federacji Rosyjskiej w Polsce[14]. Oskarżony był także w składzie zespołu prawnego, który opiniował w 2012 r. projekt budowy instalacji regazyfikacyjnej ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu[15]. Studiował na Uniwersytecie Szczecińskim - na Wydziale Prawa i Administracji, po przeniesieniu się do Warszawy, został doktorantem WPiA Uniwersytetu Warszawskiego[16]. Po zdobyciu informacji i ich analizie oraz przetworzeniu przez SKW, czynności przejęły organy ścigania, Żandarmeria Wojskowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agenci wywiadu zostali aresztowani na 3 miesiące.

Nieprawidłowości w SKW[edytuj]

 • W 2009 roku rozpoczęło się śledztwo w sprawie podejrzenia korupcji w Zarządzie Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych wydającym świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego[17].
 • W czerwcu 2011 r. samobójstwo popełnił żołnierz Inspektoratu SKW w Gdyni[18].
 • W 2011 roku MON poprosiło CBA o wsparcie w zwalczaniu korupcji w wojsku, co – według „Rzeczpospolitej” – było spowodowane niewystarczającym wypełnianiem tych zadań przez SKW[19].
 • W 2015 roku rozpoczęło się śledztwo Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w sprawie kradzieży pieniędzy z funduszu operacyjnego Inspektoratu SKW w Gdyni. W ciągu kilku ostatnich lat zginęło ponad 500 tys. PLN. Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poinformował obecny Dyrektor Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni. Obecny dyrektor w zawiadomieniu do WPO w Poznaniu wini o zaistniałą sytuację dawnego Dyrektora Insp. SKW w Gdyni [20][21].

Szefowie SKW[edytuj]

Lp. Okres urzędowania Imię i nazwisko Zajmowana funkcja
1. lipiec 2006 – 4 października 2006 Antoni Macierewicz Pełnomocnik ds. tworzenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego
2. 4 października 2006 – 5 listopada 2007 Antoni Macierewicz Szef SKW
3. 5 listopada – 20 listopada 2007 płk Andrzej Kowalski p.o. Szefa SKW
4. 20 listopada 2007 – 20 lutego 2008 płk Grzegorz Reszka p.o. Szefa SKW
5. 20 lutego 2008 – 20 maja 2008 płk Janusz Nosek p.o. Szefa SKW
6. 20 maja 2008 – 8 października 2013 gen. bryg. Janusz Nosek Szef SKW
7. 9 października 2013 – 10 stycznia 2014 płk Piotr Pytel p.o. Szefa SKW
8. 10 stycznia 2014 - 19 listopada 2015 gen. bryg. Piotr Pytel Szef SKW[22]
9. 19 listopada 2015 - 19 lutego 2016 Piotr Bączek p.o. Szefa SKW
10. od 19 lutego 2016 Piotr Bączek Szef SKW[23]

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Ustawa (Dz.U. 2016 poz. 1318).
 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego – Ministra Spraw Wewnętrznych – w zakresie koordynacji służb specjalnych – 2011 – Tekst – Prawo Lege.
 3. :: Ministerstwo Obrony Narodowej – Aktualności.
 4. SKW.
 5. Tajemnice wojskowe na celowniku GRU – Rzeczpospolita.
 6. Rosyjscy szpiedzy tropili w Polsce sekrety NATO – Rzeczpospolita.
 7. SKW
 8. http://www.wprost.pl/ar/475098/Plk-Szelag-Oficerowi-oskarzonemu-o-szpiegostwo-grozi-od-3-do-15-lat-wiezienia/
 9. http://www.tvp.info/17277388/oficer-wp-podejrzany-o-szpiegostwo-aresztowany-na-trzy-miesiace
 10. http://www.wprost.pl/ar/476794/Afera-szpiegowska-Stanislaw-Sz-byl-w-Sejmie-Zglosil-go-Twoj-Ruch/
 11. http://www.tvn24.pl/podejrzany-o-szpiegostwo-stanislaw-sz-byl-w-sejmie-zglosil-go-twoj-ruch,480778,s.html
 12. MON potwierdza: Polski oficer zatrzymany. Miał szpiegować na rzecz Rosji - Dziennik.pl
 13. Ujęto szpiegów Rosji? Pułkownik MON i prawnik usłyszeli zarzuty - wp.pl
 14. http://niezalezna.pl/60561-jeden-ze-szpiegow-rosji-byl-praktykantem-w-unizeto
 15. http://niezalezna.pl/60525-ujawniamy-zatrzymany-prawnik-pracowal-przy-realizacji-gazoportu
 16. http://niezalezna.pl/60525-ujawniamy-zatrzymany-prawnik-pracowal-przy-realizacji-gazoportu
 17. Korupcja w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego?. Rzeczpospolita, 2010.
 18. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0E832C9E
 19. CBA zajmie się korupcją w armii.
 20. http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Skandal-w-Sluzbie-Kontrwywiadu-Wojskowego-00013027
 21. http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Jest-sledztwo-w-sprawie-defraudacji-pieniedzy-SKW-00013835
 22. Płk Piotr Pytel szefem SKW. mon.gov.pl, 2014-01-10. [dostęp 2014-01-10].
 23. http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/2016-02-23-nowi-szefowie-sww-oraz-skw/

Bibliografia[edytuj]

 • Konstanty Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych., Aspra Warszawa 2007, 1294 s., ISBN 978-83-7545-012-5.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2016 poz. 1318)

Linki zewnętrzne[edytuj]