Służba mundurowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Służby mundurowe)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Służba mundurowa – umundurowana i najczęściej uzbrojona formacja o bardzo sformalizowanej hierarchii ustanowiona przez państwo do wykonywania jego władztwa w określonej dziedzinie.

Pojęcie to obejmuje siły zbrojne oraz organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym służby specjalne należące do powyższych dwóch typów.

Charakterystyka i katalog[edytuj | edytuj kod]

Służby mundurowe sensu stricto w każdym przypadku charakteryzują się funkcjonowaniem w oparciu o łańcuch dowodzenia i rozkazy w miejsce zwykłego zwierzchnictwa służbowego i poleceń służbowych, zatrudnianiem w oparciu o stosunek służbowy prawa administracyjnego (o pragmatyce zawodowej i procedurze dyscyplinarnej zdefiniowanych osobno dla każdej ze służb ustawami odrębnymi od Kodeksu pracy) w miejsce stosunku pracy, ograniczeniami w zakresie prawa osób pełniących służbę do działalności w organizacjach społecznych lub politycznych, swobody w podejmowaniu działalności gospodarczej lub dodatkowego zatrudnienia, prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych oraz do wchodzenia w spory zbiorowe i do strajku, a także istnieniem hierarchii stopni służbowych o liczbie stopni i korpusów oraz strukturze porównywalnej w pełni ze stopniami wojskowymi, mianowaniem na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie generalskie lub równorzędne przez Prezydenta RP, utrzymywaniem kapelanów, ewidencjami broni służbowej prowadzonymi poza ogólnym Systemem Rejestracji Broni oraz odrębną procedurą rejestracji pojazdów służbowych (bez udziału starostw powiatowych) w osobnym podsystemie CEP-S Centralnej Ewidencji Pojazdów, jak również objęciem osób pełniących służbę w poszczególnych formacjach odrębnymi (resortowymi) systemami zaopatrzenia emerytalno-rentowego, na wypadek choroby lub macierzyństwa oraz od wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą, odrębnymi uregulowaniami dotyczącymi wieku emerytalnego, niezależnymi od systemu powszechnego (ZUS) i rolniczego (KRUS) resortowymi aparatami administracji emerytalno-rentowej (w zależności od służby: ZER MSWiA, BESW lub WBE) i odrębnymi systemami orzecznictwa lekarskiego w zakresie orzekania o zdolności lub częściowej albo całkowitej niezdolności do służby zawodowej, a także kontroli zwolnień lekarskich (w zależności od służby: wojskowe komisje lekarskie lub komisje lekarskie MSWiA).

Typowo mają też uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego lub technik operacyjnych oraz do prowadzenia działań wywiadowczych lub operacji pod przykryciem (choć nie w każdym przypadku; uprawnień takich nie ma np. Państwowa Straż Pożarna). Niektóre spośród nich prowadzą także odrębne od rejestrów cywilnych ewidencje służbowych statków powietrznych i statków żeglugi śródlądowej (tylko w przypadku jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej), morskich jednostek pływających (tylko w przypadku jednostek marynarki wojennej, Policji lub Straży Granicznej) lub pojazdów kolejowych (tylko w przypadku pojazdów Sił Zbrojnych RP).

Należą do nich:

Formacje paramundurowe[edytuj | edytuj kod]

Ponadto istnieją inne formacje umundurowane (służby paramundurowe), w których zatrudnienie odbywa się w oparciu o stosunek pracy lub cywilnoprawny, a zatrudnieni objęci są ogólnym systemem ubezpieczeń społecznych:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Strona główna – Służba Więzienna, www.sw.gov.pl [dostęp 2018-05-25] (pol.).
  2. https://web.archive.org/web/20180121071516/https://www.bor.gov.pl/.
  3. Strona główna – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, www.straz.gov.pl [dostęp 2018-12-11] (pol.).
  4. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. [w:] Dz.U. 2003 Nr 86, poz. 789 [on-line]. s. Rozdział 10. [dostęp 2016-01-28].
  5. Dz.U. z 2021 r. poz. 1984.