Przejdź do zawartości

SWDE

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

SWDE (skrót od Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) – format służący do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. Jako jeden z pierwszych formatów przestrzennych SWDE umożliwiał inkrementalne (różnicowe) zasilanie baz danych EGiB[1].

SWDE szeroko wykorzystywany był w procesie zasilania bazy danych IACS z rozproszonych baz danych ewidencji gruntów i budynków[2].

Format SWDE został zdefiniowany w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków[3], którego autorem jest Krzysztof Miksa[4].

Do wymiany danych ewidencyjnych pomiędzy ewidencją prowadzoną przez Starostę a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi dane ewidencyjne przekazuje się w postaci komputerowych plików ASCII sformatowanych zgodnie:

  • z opisem obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz relacji między tymi obiektami zawartym w częściach II i III załącznika,
  • ze standardem formatu wymiany danych ewidencyjnych, zwanym dalej SWDE, określonym w części IV załącznika.

Opis formatu SWDE zdefiniowany w rozporządzeniu został rozbudowany i opisany w wytycznych techniczno-organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, tzw. Instrukcji G-5, co do której toczy się spór – może czy nie może być podstawą orzekania w postępowaniach ewidencyjnych oraz czy jej unormowania będą uznawane przez sądy administracyjne.

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Krzysztof Miksa, Wytyczne techniczne modułu wymiany danych ewidencyjnych (export-import) w formacie SWDE/SWING w tym w trybie różnicowym., październik 2006.
  2. Stanisław Zaręba, Jacek Zoń, ZEGiB do LPIS i z powrotem, „GEODETA: Magazyn GeoInformacyjny”, listopad 2007, ISSN 1234-5202.
  3. Dz.U. z 2019 r. poz. 393
  4. Kmiecik Alina, Iwaniak Adam, Otwarte drzwi, narzędzia, s. 42, SDI inaczej, część X. Standaryzacja w geoinformatyce i normy serii 19100, „GEODETA: Magazyn GeoInformacyjny”, listopad 2006, ISSN 1234-5202.

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]