Samorządowe kolegium odwoławcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Samorządowe kolegium odwoławczeorgan administracji publicznej wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Ustawy szczególne mogą przewidywać inny organ odwoławczy.

W szczególności samorządowe kolegia odwoławcze rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Są więc organami jednostek samorządu terytorialnego ale w znaczeniu procesowym, lecz nie są nimi w znaczeniu ustrojowym.

Art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego, umieszczony w rozdziale 3 "Organy wyższego stopnia i organy naczelne", stanowi:[1]

Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego –
samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, (...)

Organizację i zasady działania SKO reguluje ustawa z dnia 12 października 1994 r.o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody samorządowych kolegiów odwoławczych są realizowane w w części 86 budżetu państwa.

W 2014 wydatki SKO wyniosły 116 mln zł, a dochody – 0,1 mln zł[2]. Przeciętne zatrudnienie w SKO w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 981 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6305 zł[3].

W ustawie budżetowej na 2015 wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych zaplanowano w wysokości 112,8 mln zł[4].

Przypisy

  1. W brzmieniu na dzień 1 września 2011 roku. Dz. U.2000 nr 98 poz. 1071.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (Druk nr 3459). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2015. [dostęp 2015-08-27]. s. 1/25, 2/219.
  3. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2015. [dostęp 2014-08-27]. s. 16.
  4. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.. W: Dz. U. poz. 153 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 29 stycznia 2015. [dostęp 2015-08-27]. s. 127.

Bibliografia[edytuj]

  • Kędziora Robert, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 28.

Linki zewnętrzne[edytuj]