Samorządowe kolegium odwoławcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Portal Polska

Samorządowe kolegium odwoławczeorgan administracji publicznej wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawy szczególne mogą przewidywać inny organ odwoławczy.

Opis[edytuj]

W szczególności samorządowe kolegia odwoławcze rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Są więc organami jednostek samorządu terytorialnego ale w znaczeniu procesowym, lecz nie są nimi w znaczeniu ustrojowym.

Art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego, umieszczony w rozdziale 3 "Organy wyższego stopnia i organy naczelne", stanowi[1]:

Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego –
samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, (...)

Organizację i zasady działania SKO reguluje ustawa z dnia 12 października 1994 r.o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj]

Wydatki i dochody samorządowych kolegiów odwoławczych (SKO) są realizowane w w części 86 budżetu państwa.

W 2015 wydatki SKO wyniosły 112,5 mln zł, a dochody 0,2 mln zł[2]. Przeciętne zatrudnienie w SKO w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 917 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6541 zł[3].

W ustawie budżetowej na 2016 wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych zaplanowano w wysokości 120,9 mln zł[4].

Przypisy

  1. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Druk nr 553). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2015-08-11]. s. 1/24, 2/120.
  3. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2016-08-11]. s. 8.
  4. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. W: Dz. U. poz. 278 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 4 marca 2016. [dostęp 2016-08-10]. s. 134.

Bibliografia[edytuj]

  • Kędziora Robert, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 28.

Linki zewnętrzne[edytuj]