Samorządowe kolegium odwoławcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Samorządowe kolegium odwoławczeorgan administracji publicznej wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Ustawy szczególne mogą przewidywać inny organ odwoławczy.

W szczególności samorządowe kolegia odwoławcze rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Są więc organami jednostek samorządu terytorialnego ale w znaczeniu procesowym, lecz nie są nimi w znaczeniu ustrojowym.

Art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego, umieszczony w rozdziale 3 "Organy wyższego stopnia i organy naczelne", stanowi:[1]

Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego –
samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, (...)

Organizację i zasady działania SKO reguluje ustawa z dnia 12 października 1994 r.o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody samorządowych kolegiów odwoławczych są realizowane w w części 86 budżetu państwa.

W 2013 wydatki SKO wyniosły 113,2 mln zł[2]. Przeciętne zatrudnienie w SKO w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 997 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6159 zł[3].

W ustawie budżetowej na 2014 wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych zaplanowano w wysokości 106 mln zł[4].

Przypisy

  1. W brzmieniu na dzień 1 września 2011 roku. Dz. U.2000 nr 98 poz. 1071.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (Druk nr 2445). Tom I. sejm.gov.pl, 30 maja 2014. [dostęp 2014-09-04]. s. 2/114.
  3. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2014. [dostęp 2014-09-04]. s. 15.
  4. Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.. W: Dz. U. poz. 162 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 3 lutego 2014. [dostęp 2014-09-04]. s. 124.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Kędziora Robert, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 28.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]