Serce Jezusa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Najświętsze Serce Jezusa
Najświętsze Serce Jezusa
(Henri Van Severen, ok. 1900)
Niekiedy Najświętsze Serce Pana Jezusa przedstawiane jest symbolicznie, w postaci samego płonącego serca otoczonego koroną cierniową, nad którym widnieje krzyż. Witraż z kościoła pw. Wszystkich Świętych, St. Peters, Missouri, Stany Zjednoczone
Pomnik poświęcony Sercu Jezusowemu w Plewiskach

Serce Jezusa (Najświętsze Serce Pana Jezusa, Serce Jezusowe, Serce Boże, Boskie Serce) – mistyczna Skarbnica[1], obiekt kultu w katolicyzmie. Cześć Sercu Jezusa Chrystusa oddawana jest jako symbolowi Bożej Miłości do człowieka.

Źródła biblijne[edytuj | edytuj kod]

Do Bożego serca odwołują się fragmenty Starego Testamentu[2]:

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostają w twym sercu te słowa, które ja dziś ci nakazuje (Pwt 6,4-5 w przekładach Biblii.).

Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu... Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości... Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich (Oz 11,14 w przekładach Biblii.).

Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość... Oto nadchodzą dni... – kiedy zawrę z domem Izraela Nowe Przymierze... Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu (Jr 31,3 w przekładach Biblii.).

Tajemnica Serca Jezusa bierze swój początek z nauki Jezusa płynącej m.in. z przypowieści[3] w Ewangeliach. Szczególnymi momentami inspirującymi ten kult była scena z Ostatniej Wieczerzy, w której jeden z apostołów, św. Jan skłonił swoją głowę ku Sercu Jezusa:

Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi (J 13, 23).

oraz przebicie włócznią Serca Jezusa przez jednego z żołnierzy po śmierci Jezusa na Krzyżu:

Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19, 34).

Historia kultu[edytuj | edytuj kod]

Zwolennicy Kultu Bożego Serca podają, że rozwijał się on od samego początku chrześcijaństwa, a jego pierwszymi czcicielami byli Maryja i apostołowie[2]. Serce Jezusa szczególnym kultem obdarzali święci[2][4]:

Gdy w XVII wieku Kościół katolicki chciał się przeciwstawić poglądom jansenistów, zaczął powoływać się na miłość Jezusa do ludzi[4].

Szczególnymi postaciami związanymi z tym kultem są św. Jan Eudes, św. Małgorzata Maria Alacoque[5], Bernard Franciszek de Hoyos oraz bł. Maria od Boskiego Serca Droste zu Vischering. Prekursorem kultu w Europie był jednak – wcześniej od nich działający – polski jezuita Kasper Drużbicki, autor łacińskiego traktatu Meta cordium Cor Jesu[6].

Objawienia Małgorzaty Alacoque[edytuj | edytuj kod]

Objawienie Najświętszego Serca Jezusowego skierowane do całej ludzkości przez św. Małgorzatę Marię Alacoque.
Objawienie Najświętszego Serca Jezusowego skierowane do całej ludzkości przez bł. Marię od Boskiego Serca Droste-Vischering.
Bł. Maria od Boskiego Serca Droste zu Vischering ze św. Marią Małgorzatą Alacoque.

W latach 1673–1689 św. Małgorzacie osiemdziesięciokrotnie[7] ukazywał się Chrystus z Sercem na piersiach przebitym i opasanym cierniową koroną, z którego wytryskują płomienie miłości, a w ich centrum jest krzyż. Podczas objawień Chrystus zapewnił ją o nieskończonym Miłosierdziu dla ludzi. Spośród licznych objawień wyróżnia się cztery tzw. wielkie objawienia[7][8]:

Die Vision des Herzens Jesu der Seligen Marguerite Marie Alacoque.jpg Sekwencja objawień Najświętszego Serca Jezusowego św. Małgorzacie Alacoque
Objawienie Data Wypowiedź Jezusa
I 27 grudnia 1673 Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby
II 1674[9] „To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach.” Będzie jakby „odkupieniem miłosnym, oswobodzeniem ich z mocy księcia ciemności.” Będzie „pewnego rodzaju słodką wolnością dla nas w królestwie Jego miłości.”
III 2 lipca 1674[7] Oto Serce, które tak umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje niewdzięczność, wzgardę i zapomnienie. Sprawia mi to przykrzejszą udrękę niż wszystko, co wycierpiałem w czasie mej męki: a to tak dalece, że jeśliby mnie choć trochę ukochano, to za nic bym sobie uważał wszystko, co wycierpiałem dla ludzi i pragnąłbym, o ile byłoby to możliwe, uczynić dla nich jeszcze więcej; lecz oni na wszystkie moje wysiłki czynienia im dobrze odpowiadają oziębłością i wzgardą
Żebyś zaś mogła Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, jaką Ja wówczas zanosiłem do Ojca, wstaniesz pomiędzy jedenastą a dwunastą godziną w nocy, upadniesz na twarz i spędzisz ze mną jedną godzinę; będziesz wzywała Bożego Miłosierdzia dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz starała się osłodzić Mi choć trochę gorycz, jakiej doznawałem z powodu opuszczenia mnie przez uczniów...
Obiecuję w nadmiarze Miłosierdzie Serca Mego, że Jego Miłość wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować będą przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych i że Moje Serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.
IV 13–20 czerwca 1675[7] Oto Serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla okazania im Swej miłości, a jednak w zamian za to doznaje od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie Mi oddają w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie Mojej szczególniej poświęcone.
Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony, jako osobne święto na uczczenie Mojego Serca i wynagrodzenia mi przez Komunię Świętą i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję, gdy wystawiony Jestem na ołtarzach. W zamian za to obiecuję ci, że Serce Moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do rozszerzenia Jego święta.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa[edytuj | edytuj kod]

Niezwłocznie po objawieniach św. Małgorzaty zakon sióstr wizytek podjął starania w Stolicy Apostolskiej, w celu uczczenia Bożego Serca. Na prośbę biskupów francuskich po raz pierwszy Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzono 20 października 1672[10]. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypadająca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, została ustanowiona przez papieża Klemensa XIII, 6 lutego 1765[11], początkowo dla Królestwa Polskiego, w wyniku zgody papieża na skierowany do niego memoriał biskupów polskich. Uroczystość tę rozszerzył na cały kościół dopiero papież Pius IX, 23 sierpnia 1856[10].

Następnie papież Leon XIII w encyklice z 25 maja 1899 Annum Sacrum – O poświęceniu się ludzi Najświętszemu Sercu Jezusowemu[12], zaproponował poświęcenie wszystkich ludzi Bożemu Sercu, który to akt został dokonany 11 czerwca przez duchowieństwo i wiernych na całym świecie. Za jego pontyfikatu, u schyłku XIX wieku zapoczątkowano zwyczaj poświęcenia się Sercu Jezusowemu, specjalnymi aktami w postaci intronizacji, do upowszechnienia której przyczynili się m.in. peruwiańczyk o. Mateo Crawley-Boevey[13] czy polska Służebnica Boża Rozalia Celakówna.

Również następni papieże zwracali uwagę na kult Bożego Serca swoimi encyklikami: Pius XI w encyklice z 8 maja 1928 Miserentissimus Redemptor – O powszechnym obowiązku wynagradzania Najświętszemu Sercu Jezusa[14] i Pius XII w encyklice z 15 maja 1956 Haurietis aquas – O kulcie Najświętszego Serca Jezusa[10].

W Kościele rzymskokatolickim czasem szczególnym jest miesiąc czerwiec, poświęcony krzewieniu kultu i nabożeństwa ku Najświętszemu Sercu Pana Jezusa[15]. Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa jest szczególnie obchodzone w Kościele rzymskokatolickim oraz mariawityzmie.

Serce Jezusa i Naród polski[edytuj | edytuj kod]

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie

Naród polski został trzykrotnie poświęcony Sercu Jezusowemu. Po raz pierwszy 27 lipca 1920 przez biskupów na Jasnej Górze, następnie 3 czerwca 1921 na Małym Rynku w Krakowie oraz 28 października 1951 we wszystkich polskich kościołach[6]. Szczególnym miejscem czci Bożego Serca w Polsce jest Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kopernika 26 w Krakowie, będąca hołdem narodu Polskiego składanym Bożemu Sercu[16].

Zgromadzenia zakonne[edytuj | edytuj kod]

W duchowości wielu zgromadzeń zakonnych przewodnią myślą jest idea kultu Bożego Serca takich zgromadzeń jak:

Duchowość Bożego Serca jest obecna wśród wspólnot świeckich:

Formy kultu[edytuj | edytuj kod]

W katolicyzmie kult Serca Jezusowego przejawia się:

Kult Bożego Serca pielęgnowany jest przez wydawaną prasę katolicką (m.in. w Polsce: siostry wizytki wydają „Wiadomości”[25], ojcowie sercanie „Czas Serca”[26] oraz ojcowie jezuici „Posłaniec Serca Jezusowego”).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dufour 2008 ↓, s. 70–79.
 2. a b c Historia Kultu Najświętszego Serca Jezusowego. mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl. [dostęp 2015-10-25].
 3. Daniel-Rops i Starowieyska-Morstinowa 1987 ↓, s. 191–194.
 4. a b Daniel-Rops i Starowieyska-Morstinowa 1987 ↓, s. 250–256.
 5. Św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. liturgia.wiara.pl. [dostęp 2009-06-17].
 6. a b Nasza Arka 2001 ↓, s. 15.
 7. a b c d Stanisław Hołodok: ŚWIĘTA MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE. opoka.org.pl. [dostęp 2015-10-25].
 8. Objawienie Najświętszego Serca Jezusowego skierowane do całej ludzkości przez świętą Małgorzatę Alacoque. mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl. [dostęp 2015-10-25].
 9. Jan Machniak: Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. [w:] Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych [on-line]. karmel.pl. [dostęp 2015-10-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-25)].
 10. a b c Pius XII: Encyklika Haurietis aquas. opoka.org.pl, 1956-05-15. [dostęp 2015-02-02].
 11. Podręcznik Godziny Obecności przy Sercu Jezusa 1998 ↓, s. 56.
 12. Leon XIII: Encyklika Annum sacrum. duchprawdy.com, 1899-05-25. [dostęp 2015-02-02].
 13. Crawley-Boevey 1957 ↓.
 14. Pius XI: Encyklika Misserentissimus Redemptor. opoka.org.pl, 1928-05-08. [dostęp 2015-02-02].
 15. Nasza Arka 2001 ↓, s. 9.
 16. Nasza Arka 2001 ↓, s. 18.
 17. Nasza Arka 2001 ↓, s. 14.
 18. Nasza Arka 2001 ↓, s. 17.
 19. Nasza Arka 2001 ↓, s. 4.
 20. Nasza Arka 2001 ↓, s. 7.
 21. Koronki do Najświętszego Serca Pana Jezusa. rozance-i-koronki.blogspot.com. [dostęp 2019-04-28].
 22. Przez Serce, z Sercem i w Sercu Jezusa 1995 ↓.
 23. PIEŚNI DO SERCA PANA JEZUSA. katolickapolonia.com. [dostęp 2019-04-25].
 24. Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. [w:] Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa [on-line]. strazhonorowa.pl. [dostęp 2019-04-28].
 25. Czasopismo „Wiadomości”. [w:] Wydawnictwo Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa [on-line]. strazjezusa.pl. [dostęp 2019-04-28].
 26. Czas SERCA, dwumiesięcznik dla rodzin. czasserca.pl. [dostęp 2019-04-28].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa: Podręcznik Godziny Obecności przy Sercu Jezusa. Kraków: Siostry Wizytki, 1998. ISBN 83-86733-15-2. OCLC 749212107.
 • Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa: Przez Serce, z Sercem i w Sercu Jezusa. Kraków: Klasztor Sióstr Wizytek, 1995. ISBN 83-86733-10-1. OCLC 867964383.
 • Mateo Crawley-Boevey: Jezus Król miłości. Wyd. IV. Poznań: Nakładem „Mszy Świętej”, 1957. OCLC 844681802.
 • Henri Daniel-Rops, Zofia Starowieyska-Morstinowa: Dzieje Chrystusa. Wyd. 6. Warszawa: Instytut wydawniczy PAX, 1987. ISBN 83-211-0691-9. OCLC 749231495.
 • Gérard Dufour: W szkole Serca Jezusowego ze Świętą Małgorzatą Marią: droga duchowa. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2008. ISBN 978-83-7519-055-7. OCLC 749975773.
 • Najświętsze Serca Jezusa. „Nasza Arka. Miesięcznik rodzin katolickich”, 2001-06. Kraków: Wydawnictwo AZ SC. ISSN 1640-615X. 

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]