Siostry Sługi Jezusa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Siostry Sługi Jezusa
Dewiza: Oto ja służebnica Pańska
Pełna nazwa Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa
Nazwa łacińska Congregatio Ancillarum Iesu
Skrót zakonny AI
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Założyciel bł. Honorat Koźmiński, Eleonora Motylowska
Data założenia 8 grudnia 1884
Data zatwierdzenia 14 lipca 1908
Przełożony m. Anna Bugaj
Liczba członków 350 (2009?)
Strona internetowa

Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa, łac. Congregatio Ancillarum Iesubezhabitowe żeńskie zgromadzenie zakonne.

Zgromadzenie zostało założone 8 grudnia 1884 przez bł. Honorata Koźmińskiego, z pomocą Eleonory Motylowskiej, a 14 lipca 1908 zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Charyzmatem zgromadzenia jest służba na rzecz uczącej się i pracującej młodzieży żeńskiej, oraz na rzecz rodzin i dzieci.

Siostry żyją w regule św. Franciszka z Asyżu, ukrytym życiem zakonnym, według zasad i wzorów ewangelicznych, przede wszystkim na wzór Maryi Służebnicy Pańskiej, ze szczególną uwagą na ducha służby, pokorę, prostotę, ubóstwo i pokutę.

Sługi Jezusa podejmują działalność apostolską pojedynczo i we wspólnocie. Organizują pracę religijną i wychowawczą wśród żeńskiej młodzieży uczącej się i pracującej, rodzin i dzieci, prowadzą zakłady wychowawcze i opiekuńcze, wspierają prace katechetyczne i duszpasterskie Kościoła.

W II Rzeczypospolitej zgromadzenie wspomagało rozwój szkolnictwa zawodowego, prowadziło szkoły i internaty, schroniska i przytułki, opiekowało się ubogimi dziewczętami, prowadziło jedną z 10 działających w Polsce misji dworcowych. W 1939 posiadało 14 placówek zorganizowanych w archidiecezjach: krakowskiej, poznańskiej, warszawskiej i wileńskiej oraz w diecezjach: kieleckiej, lubelskiej, przemyskiej, tarnowskiej i łucko-żytomierskiej.

Podczas II wojny światowej siostry udzielały się w pracy konspiracyjnej i charytatywnej. Po wojnie zgromadzenie zajęło się prowadzeniem szkół, internatów, domów dziecka, przedszkoli oraz stołówek, w których nauczano ubogie dziewczęta zawodu, prowadzenia domu oraz dawano pracę. W latach 50. władze PRL odebrały zgromadzeniu prawo do prowadzenia statutowej działalności i przejęło niektóre domy; siostry kontynuowały prowadzenie tych placówek, które nie zostały przejęte, podejmując też prace duszpasterskie i indywidualne w instytucjach państwowych.

Obecnie zgromadzenie ma 36 placówek w kraju i za granicą (w Boliwii, na Ukrainie, w USA i Wielkiej Brytanii). W Polsce prowadzi m.in.: Szkołę Podstawową im. św. Franciszka i przedszkole w Warszawie, zakład opiekuńczo-leczniczy dla przewlekle chorych w Kielcach, bursę dla dziewcząt w Przemyślu i Tarnowie, świetlice środowiskowe dla ubogich dzieci w Ciechocinku i Przemyślu, dom dziecka dla dziewcząt w Krakowie, dom pomocy społecznej dla dzieci w Kiełczewicach oraz specjalny ośrodek wychowawczy i świetlicę dla dzieci bez opieki. Siostry Sługi Jezusa pracują też m.in. w kuriach metropolitalnych w Krakowie, Lublinie, Przemyślu i Wrocławiu oraz w wydawnictwie diecezjalnym w Lublinie. Wspólnota działa także na misjach i wśród Polonii za granicą.

Przy zgromadzeniu działa Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi, prawnie zależne od zgromadzenia, które zrzesza kobiety świeckie, chcące realizować cel zgromadzenia.