Smog

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wawel przed wschodem słońca (w tle Elektrociepłownia Kraków)

Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Smog nad Nową Rudą
Santiago godzinę po deszczu

Etymologia pojęcia „smog” wskazuje na połączenie słów smoke (dym) i fog (mgła). W języku polskim na określenie tego zjawiska był przez pewien czas stosowany odpowiednik „dymgła”, sztucznie utworzony na wzór terminu angielskiego[1][2].

Szkodliwość zdrowotna[edytuj | edytuj kod]

Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka[3]. Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego[4]. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)[5], jak i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci[6]. W wyniku badań stwierdzono, że 15% wszystkich epizodów objawów astmy można przypisać zanieczyszczeniu powietrza. Związek następuje także w przypadku chorób niedokrwiennych serca u osób starszych. Badania przeprowadzano w miejscach w pobliżu ruchliwych dróg ze znacznym natężeniem ruchu. Zamieszkanie w miejscach z natężeniem ruchu powyżej 10 tys. pojazdów dziennie uznano za wyznacznik długotrwałej ekspozycji na zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym[7].

Zgodnie z wynikami badań ESCAPE w przypadku drobnych zanieczyszczeń (do średnicy 2,5 mikrometra – PM2,5) każdy wzrost gęstości pyłu o 5 mikrogramów na metr sześcienny powoduje wzrost ryzyka śmierci z przyczyn naturalnych aż o 7%[8]. Oddychanie przez kobietę ciężarną powietrzem zanieczyszczonym PM2,5 koreluje się także z występowaniem autyzmu[9].

W 2013 roku WHO zaliczyła pyły zawieszone do kancerogenów, uznając, że mają one zauważalny i dobrze udowodniony wpływ na zwiększenie zachorowalności na raka płuc. Według szacunków WHO w objętym badaniami 2010 roku z powodu raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza zmarło na świecie 230 tys. osób[10].

Santiago 30 godzin po deszczu

Smog kwaśny poraża oskrzela, drogi oddechowe, układ krążenia[11][12]. Organizacja Health and Environment Alliance oszacowała koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza wskutek spalania węgla w elektrowniach węglowych w Polsce w przedziale 12–34 mld zł rocznie, na co składa się 3500 przedwczesnych zgonów, 1600 przypadków przewlekłego zapalenia oskrzeli, 1000 nowych hospitalizacji oraz 800 000 utraconych dni pracy rocznie[13].

W trakcie trwającego pięć dni wielkiego smogu londyńskiego w wyniku komplikacji oddechowych zmarło ponad cztery tysiące osób (w sumie w efekcie działania wielkiego smogu londyńskiego zmarło około dwunastu tysięcy osób)[14].

Rodzaje smogu[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na miejsce i warunki powstawania oraz skład chemiczny wyróżnia się dwa rodzaje tego zjawiska:

smog londyński w skład którego wchodzą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły[15]. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej.

smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, ozon troposferyczny) – powstaje przede wszystkim w miesiącach letnich, w strefach subtropikalnych. Składa się on z tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów. Związki te ulegają później reakcjom fotochemicznym, w wyniku których powstają azotan nadtlenku acetylu, aldehydy oraz ozon.

Smog w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 36 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce. Najbardziej zanieczyszczonymi miastami w Polsce są kolejno: Opoczno, Żywiec, Rybnik, Pszczyna[16]. W większości tych miejscowości smog powodowany jest tak zwaną niską emisją (znaczne nagromadzenie emitorów o wysokości do 40 metrów nad poziom gruntu, w miejscach o dużej gęstości zabudowy, na małej powierzchni). Smog w Polsce występuje więc głównie w sezonie grzewczym (wrzesień–kwiecień).

W styczniu 2017 w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wysokie zanieczyszczenie powietrza. Normy pyłów PM10 i PM2,5 zostały przekroczone nawet o ponad 3000%[17]. Według Głównego Inspektora Sanitarnego poziomy alarmowe (300 mikrogramów na metr sześcienny, kiedy to samorządy powinny podjąć specjalne działania doraźne) przekroczone zostały w Radomsku, Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim[18]. Z kolei w Warszawie stężenie pyłu PM10 przekroczyło 200 mikrogramów na metr sześcienny[19].

Z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w 2016 w Polsce z powodu smogu życie przedwcześnie straciło prawie 19 tys. osób., co oznacza, że łącznie utraciły one prawie 440 tys. lat życia[20].

Smog prowadzi także do zanieczyszczenia gleby, w tym ziemi uprawnej. Badania tzw. chemizmu gleb ornych wykazały wzrost stężenia rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) na gruntach wykorzystywanych pod uprawę roślin. Na przykład w Zakliczynie odnotowano stężenie WWA na poziomie 1498,7 μg/kg co klasyfikuje je jako "gleby zanieczyszczone" (3° zanieczyszczenia). Uprawa roślin na takim gruncie "stwarza pewne niebezpieczeństwo ich skażenia przez WWA". Grunt zanieczyszczone na poziomie 3° zgodnie z wytycznymi WIOŚ zaleca się "nie przeznaczać nawet na użytki zielone (wypas zwierząt)"[21]. Zanieczyszczenie gleby skutkuje nie tylko skażeniem roślin ale także produktów pochodzenia zwierzęcego - w 2016 podczas badań prowadzonych przez Politechnikę Krakowską wykazały wysokie stężenia silnie toksycznych dioksyn w jajach z wolnego wybiegu produkowanych w Małopolsce[22].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Walery Pisarek, Słownik języka niby-polskiego czyli błędy językowe w prasie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978, s. 25.
 2. Maciej Malinowski, Smog [w:] Porady językowe [online], Obcy język polski [dostęp 2019-04-25].
 3. Jak pogoda wpływa na smog i jak się przed nim chronić?, Ogrzewam Dom, 26 listopada 2018 [dostęp 2019-02-07].
 4. Od toksycznych emisji do efektów zdrowotnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 2006. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-21)].
 5. Smog zabija Małopolan. Dziennik Polski, 2013.
 6. Road traffic pollution as serious as passive smoke in the development of childhood asthma (ang.). Science Daily, 2013-03-21. [dostęp 2017-11-01]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 7. Chronic burden of near-roadway traffic pollution in 10 European cities (ang.). W: APHECOM Project: Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe [on-line]. European Respiratory Journal, 2012-12-28. [dostęp 2017-11-01].
 8. Zanieczyszczenia powietrza bardziej szkodliwe niż myśleliśmy. RMF24, 2013.
 9. Autism Spectrum Disorder and Particulate Matter Air Pollution before, during, and after Pregnancy: A Nested Case–Control Analysis within the Nurses’ Health Study 2 Cohort. Environ Health Perspect, 2014.
 10. Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths. IARC, 2013.
 11. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. Eko-prognoza dla Małopolski. [zarchiwizowane z tego adresu].
 12. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Krakowski Alarm Smogowy.
 13. Sektor energetyki węglowej generuje 34 mld zł kosztów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Chrońmy Klimat, 2013.
 14. Kiedy powietrze zabija: Wielki smog w Londynie, newsweek.pl.
 15. Smog Londyński - alertsmogowy.pl, alertsmogowy.pl [dostęp 2018-06-08].
 16. Ranking 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. 36 jest z Polski! - Focus.pl, www.focus.pl [dostęp 2019-03-15] (pol.).
 17. Polacy duszą się smogiem. To już nie są żarty! Normy przekroczone nawet o 3 tys. proc.. gazeta.pl, 9 stycznia 2017.
 18. Smog dusi polskie miasta. Szydło chce rekomendacji od Morawieckiego. onet.pl, 9 stycznia 2017.
 19. Apteka od Pokoleń na bazie IAI-Shop.com, Smog nad Polską – Smok nie tylko krakowski, „Apteka od Pokoleń” [dostęp 2017-06-28].
 20. Ogromne koszty zdrowotne i finansowe smogu z niskiej emisji – MPiT przedstawiło raport - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, www.mpit.gov.pl [dostęp 2018-08-28] [zarchiwizowane z adresu 2018-08-28].
 21. Ochrona środowiska wie, że ziemia jest skażona, ale ludzie jedzą hodowane na niej warzywa. SmogLab.
 22. Jaja z wolnego wybiegu z trującymi dioksynami. Dziennik Polski.