Socjalistyczna gospodarka rynkowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Socjalistyczna gospodarka rynkowa (chiń. upr. 社会主义市场经济, chiń. trad. 社會主義市場經濟, pinyin: Shèhuìzhǔyì Shìchǎng Jīngjì) – system gospodarczy wprowadzony w Chińskiej Republice Ludowej. Opiera się na dominacji sektora państwowego i gospodarki rynkowej, i ma swoje początki w chińskich reformach gospodarczych wprowadzonych przez Deng Xiaopinga. Ideologicznym uzasadnieniem jest to, że Chiny znajdują się we wczesnym stadium socjalizmu, wczesnym etapie socjalistycznego sposobu produkcji, a zatem do rozwoju muszą być dostosowane techniki kapitalistyczne, by dobrze prosperować w globalnym systemie rynkowym.

Historia i założenia[edytuj | edytuj kod]

Po Wielkim Skoku (1958-1961) i aresztowaniu Bandy Czworga przywódca Chin Deng Xiaoping chciał wziąć pod uwagę rynkowe metody wzrostu gospodarczego, aby ożywić gospodarkę Chin i znaleźć system gospodarczy zgodny z chińską specyfiką i warunkami. Jednak w ten sposób pozostawał zobowiązany do kontynuacji scentralizowanej kontroli i państwa jednopartyjnego zgodnie z leninizmem. Socjalistyczną gospodarkę rynkową stanowi koncepcja wprowadzona przez Deng Xiaopinga w celu włączenia rynku w gospodarkę planową w Chińskiej Republice Ludowej. Deng po raz pierwszy użył tego terminu podczas spotkania z wiceprzewodniczącym amerykańskiej Encyclopædia Britannica Company Frankiem Gibneyem i dyrektorem Instytutu Azji Wschodniej Studiów Uniwersytetu McGill, profesorem Paulem Lin Daguangiem w Montrealu, pytając: "dlaczego nie może być gospodarki rynkowej w socjalizmie"? Nie możemy powiedzieć, że to jest kapitalizm. Nasza planowana gospodarka znajduje się w podstawowej pozycji; to integruje się z gospodarką rynkową, ale jest socjalistyczną gospodarką rynkową ". Koncepcja została następnie przyjęta w Wietnamie(Đổi Mới)[1]. Po wdrożeniu tego systemu w Chinach ten system gospodarczy zastąpił gospodarkę centralnie planowaną, przy czym w ciągu ostatnich dziesięcioleci Chiny odnotowały wysokie tempo wzrostu PKB. W ramach tego modelu przedsiębiorstwa prywatne stały się głównym składnikiem systemu gospodarczego obok centralnych przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw zbiorowego miasteczka i wsi. Istnieją pewne podobieństwa do zachodniej gospodarki mieszanej, ale z pewnymi zasadniczymi różnicami. Podstawowa różnica między chińskim i zachodnim modelem gospodarki mieszanej leży w dominującej roli centralnego planowania i autorytarnej filozofii politycznej, która unika zachodnich poglądów na demokrację, prawa jednostki i praworządność[2]. "Ten typ systemu gospodarczego jest broniony z perspektywy stalinowskiej, w której stwierdza się, że w pełni rozwinięta socjalistyczna gospodarka planowa może powstać dopiero po ustaleniu niezbędnej i kompleksowej gospodarki rynkowej i umożliwić jej pełne rozwinięcie aż do wyczerpania jej historycznej fazy i stopniowego przekształcania się w planowaną gospodarkę (stalinowska dwuetapowa teoria rewolucji). Proponenci tego modelu gospodarczego wyróżniają go od socjalizmu rynkowego: Socjaliści rynkowi uważają, że planowanie gospodarcze jest nieosiągalne, niepożądane lub nieskuteczne, a tym samym postrzegają rynek, jako integralną część socjalizmu, podczas gdy zwolennicy socjalistycznej gospodarki rynkowej postrzegają rynek jako przejściową fazę rozwoju centralnie planowanej gospodarki[3].

Sektor państwowy[edytuj | edytuj kod]

W 2005 r. reformy rynkowe, w tym prywatyzacja, zostały praktycznie zatrzymane i w znacznym stopniu odwrócone[4]. W 2006 roku chiński rząd ogłosił, że przemysł zbrojeniowy, wytwarzanie i dystrybucja energii, ropy naftowej i produktów petrochemicznych, telekomunikacja, węgiel, przemysł lotniczy i żegluga muszą podlegać „bezwzględnej kontroli państwa i prawu własności publicznej”[5]. Państwo zachowuje kontrolę pośrednią w kierowaniu gospodarką niepaństwową przez system finansowy, który działa zgodnie z priorytetami państwa. Liberalizacja kontynuowana jest w sektorze państwowym poprzez konsolidację państwowych przedsiębiorstw w dużych "mistrzów narodowych" w celu konsolidacji wysiłków i tworzenia konkurencyjnych na arenie międzynarodowej krajowych branż. Państwo zachowuje kontrolę pośrednią w kierowaniu gospodarką niepaństwową przez system finansowy, który działa zgodnie z priorytetami państwa. Liberalizacja kontynuowana jest w sektorze państwowym poprzez konsolidację państwowych przedsiębiorstw w dużych "mistrzów narodowych" w celu konsolidacji wysiłków i tworzenia konkurencyjnych na arenie międzynarodowej krajowych branż[6]. Sektor państwowy koncentruje się na "dowodzących wysokościach" gospodarki przy rozwijającym się sektorze prywatnym, zajmującym się przede wszystkim produkcją towarów i przemysłu lekkiego. Scentralizowane i planowane dyrektywy oparte na obowiązkowych wymaganiach dotyczących produkcji i kwotach produkcyjnych zostały zastąpione przez mechanizm wolnorynkowy i planowanie dyrektywy w dużych przedsiębiorstwach państwowych[7]. Główną różnicą odróżniającą od starej gospodarki planowej jest restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych według zasad komercyjnych, z wyjątkiem 150 dużych przedsiębiorstw państwowych, które podlegają według raportów bezpośrednio rządowi centralnemu i w większości posiadają szereg zależnych od siebie przedsiębiorstw[8]. Do 2008 r. przedsiębiorstwa państwowe stały się bardziej dynamiczne, co przyczyniło się znacząco do wzrostu dochodów państwa[9][10]. W roku 2009 rząd wprowadził system ubezpieczenia państwowego w celu rozszerzenia zakresu opieki zdrowotnej[11]. Sektor państwowy miał się przyczynić do procesu odbudowy gospodarczej i wzrostu gospodarczego w 2009 r.[12].Wówczas udział sektora państwowego wynosił około 50 procent PKB w Chinach[13].

Postacie przedsiębiorstw[edytuj | edytuj kod]

Socjalistyczna gospodarka rynkowa składa się z szerokiej gamy przedsiębiorstw państwowych i przedsiębiorstw mieszanych.Po reformach z 1978 r. większość przedsiębiorstw przeorganizowano w korporacje i spółki akcyjne, przy czym rząd zachował kontrolę nad nimi poprzez posiadanie kontrolnych udziałów w tych korporacjach.

 • Przedsiębiorstwo państwowe:przedsiębiorstwa handlowe utworzone przez rząd centralny lub samorząd lokalny, w którym zarządzający są powoływani przez rząd lub organy publiczne. Ta kategoria obejmuje wyłącznie firmy finansowane przez państwo i zarządzane. Większość przedsiębiorstw państwowych nie jest jednostkami rządu centralnego. Rządowe przedsiębiorstwa państwowe są pododdziałami Państwowej Komisji Nadzoru i Administracji Aktywami (SASAC)[14].
 • Przedsiębiorstwo utrzymujące państwo:przedsiębiorstwa państwowe lub kontrolowane przez państwo są publicznie notowanymi na giełdzie firmami, w których państwo ma duży udział lub kontrolny udział w przedsiębiorstwach, co wpływa na zarządzanie firmą. Należą do nich firmy, które otrzymują bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
 • Przedsiębiorstwo prywatne: do tej kategorii należą prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prywatne spółki akcyjne, spółki z udziałem prywatnej spółki prywatnej oraz prywatne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie wyłącznych inwestycji.
 • Kolektywy miejskie
 • Przedsiębiorstwo miasteczkowe lub wiejskie

Przebieg i skutki socjalistycznej gospodarki rynkowej[edytuj | edytuj kod]

Przejście do socjalistycznej gospodarki rynkowej rozpoczęło się w 1978 roku, kiedy to Deng Xiaoping przedstawił swój program "socjalizmu z chińskimi cechami". Wstępne reformy polegające na dekolektywizacji rolnictwa oraz umożliwieniu prywatnych przedsięwzięć i inwestycji zagranicznych pod koniec lat 70. i na początku lat osiemdziesiątych później doprowadziły do wielkoskalowych reform radykalnych, polegających na częściowej prywatyzacji sektora państwowego, liberalizacji handlu i cen oraz likwidacji "ryżu żelaza" misy "w systemie bezpieczeństwa pracy pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Od początku transformacji Deng Xiaopinga PKB Chin wzrósł z około 150 mld USD w 1978 roku do ponad 1,6 biliona USD w 2005 roku z rocznym wzrostem o 9,4 procenta[15]. Udział sektora prywatnego w PKB wzrósł z mniej niż 1% w 1978 do około 50% w 2009 roku, ale z powodu coraz mniej przychylnej polityki rządu wobec własności prywatnej udział sektora prywatnego w wytwarzaniu PKB spada. Ze względu na złe wyniki tradycyjnych przedsiębiorstw państwowych w gospodarce rynkowej Chiny podjęły ogromny program restrukturyzacji korporacji. Zgodnie z tym schematem państwo zachowuje własność i kontrolę nad dużymi przedsiębiorstwami, ale rząd centralny nie ma bezpośredniej kontroli nad działalnością przedsiębiorstw państwowych. Administracja Hu Jintao wycofała większość reform Denga[16][17].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Vuong, Quan Hoang (2010) Financial Markets in Vietnam's Transition Economy: Facts, Insights, Implications. ISBN 978-3-639-23383-4, VDM Verlag, 66123 Saarbrücken, Germany.
 2. Yu, Verna (7 września 2010 r.) "Wystąpienia w Shenzhen pokazują podział w" reformie politycznej ","South China Morning Post
 3. Gospodarka rynkowa i droga socjalizmu Duan Zhongqiao
 4. 10 chińskich mitów na nową dekadę https://web.archive.org/web/20100910011308/http://www.heritage.org/research/reports/2010/01/10-china-myths-for-the-new-decade#_ftn23
 5. Chiny wymieniają kluczowe gałęzie przemysłu do absolutnej kontroli państwa http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-12/19/content_762056.htm
 6. Wycofanie i odwrót liberalizacji https://web.archive.org/web/20100901055646/http://www.heritage.org/Research/Commentary/2009/05/Liberalization-in-Reverse
 7. Rola planowania w chińskiej gospodarce rynkowej https://web.archive.org/web/20090828061621/http://www.princeton.edu/~gchow/roleofplanning.html
 8. Chiny rosną szybciej ku zmartwieniu http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8153138.stm
 9. Chińscy mistrzowie:dlaczego własność państwowa już nie jest martwą ręką? https://web.archive.org/web/20110711045431/https://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto031620081407384075
 10. Dzsiejsze chińskie firmy państwowe https://web.archive.org/web/20110720024533/http://ufirc.ou.edu/publications/Enterprises%20of%20China.pdf
 11. Chińska nowa opieka może kosztować miliony więcej http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1890306,00.html
 12. Chiny rosną szybciej wśród zmartwień http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8153138.stm
 13. Przetrwanie chińskich firm powiązanych z rządem
 14. Przegląd chińskich przedsiębiorstw państwowych i kontrolowanych przez państwo https://web.archive.org/web/20180114073828/https://www.uscc.gov/hearings/2012hearings/written_testimonies/12_02_15/12_2_15_szamosszegi_testimony.pdf
 15. Chiny mają socjalistyczną gospodarkę rynkową (People's Daily Online, 2005).
 16. Scissors, Derek, Liberalizacja na odwrót, heritage.org (2009)
 17. kopia artykułu liberalizacja na odwrót https://web.archive.org/web/20100901055646/http://www.heritage.org/Research/Commentary/2009/05/Liberalization-in-Reverse

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]