Spójniki w języku angielskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Spójniki w języku angielskim – występowanie i użycie wyrazów łączących wyrazy i zdania w języku angielskim.

Natura spójnika[edytuj | edytuj kod]

Spójniki są wyrazami łączącymi dwie części zdania. Ich funkcją jest nie tylko fizyczne łączenie zdań, ale również kształtowanie logicznych związków między nimi[1]. Są dwa zasadnicze rodzaje spójników: łączące (co-ordinating conjunctions) i przeciwstawiające (subordinating conjunctions)[2].

Spójniki najczęściej występują pomiędzy poszczególnymi wyrazami i częściami zdania, jednak możliwe jest rozpoczęcie zdania od spójnika, na przykład (choć nie tylko) w odpowiedziach na pytanie[3]: When are you going to leave? When I am readyKiedy zamierzasz wyjść? Jak będę gotowa. Why did you do it? Because I felt like itDlaczego to zrobiłeś? Bo tak mi się chciało. Można również oddzielać części zdania dla emfazy[3]: The government must go. Before it does any more damageRząd musi się podać do dymisji. Zanim wyrządzi więcej szkód.

Spójniki łączące[edytuj | edytuj kod]

Tabela spójników przedstawia główne spójniki łączące w języku angielskim[4]. Podane tłumaczenia są najczęściej spotykanymi i zamieszczanymi przez słowniki, co nie oznacza, że jedynymi.

Znaczenie i funkcja Spójniki proste Spójniki dwuwyrazowe
dodawanie, listowanie and (i)
 • both... and... (zarówno... jak i...)
 • not only... but (also)... (nie tylko... ale również)
alternatywa or (lub, albo) either... or... (albo... albo...)
kontrast but not... but... (nie... ale...)
wykluczanie nor (również nie) neither... nor... (ani... ani...)

Spójniki podporządkowujące[edytuj | edytuj kod]

Tabela spójników przedstawia główne spójniki łączące w języku angielskim[4]. Podane tłumaczenia są najczęściej spotykanymi i zamieszczanymi przez słowniki, co nie oznacza, że jedynymi.

Znaczenie i funkcja Spójniki proste Spójniki złożone Spójniki dwuwyrazowe
porównanie
 • as (jak)
 • than (niż)
 • like (jak)
 • as if (tak jakby)
 • as though (jak gdyby)
 • as... so
 • as... as (tak... jak...)
Warunek
 • if (jeśli)
 • unless (o ile, jeśli nie)
 • seeing (that)
 • given (that) (zakładając że...)
 • provided that (pod warunkiem, że...)
 • providing that
 • as / as long as (tak długo jak...)
if... then (jeżeli... to...)
przeciwstawienie
 • (al)though (mimo że)
 • while (podczas gdy)
 • whereas
even though (mimo że) although.... yet (mimo że... to jednak...)
stopień as far as (tak długo jak) so... that (tak (bardzo)..., że...)
wyjątek
 • but (that
 • except (that)... (poza, z wyjątkiem, pominąwszy)
miejsce
 • where (gdzie)
 • wherever (gdziekolwiek)
wybór
 • rather than... (bardziej niż)
 • sooner than (prędzej niż)
proporcja as (jak)
 • as... so... (tak... jak...)
 • the... the (im... tym...)
cel
 • so that (tak, by...)
 • in order that (aby, ażeby, w celu)
powód i przyczyna
 • because (ponieważ)
 • as (skoro, jak już...)
 • since (skoro)
rezultat
 • so that (tak że...)
 • such that (taki że...)
pytanie pośrednie
 • if (czy)
 • whether (czy)
whether... or (czy... czy też...)
łącznik mowy zależnej that (że)
równy czas
 • whenever
 • until (aż)
 • while, whilst (podczas gdy)
 • as (jak)
now (that) (skoro już)
czas wcześniejszy
 • before (zanim)
 • till, until (do..., aż...)
czas późniejszy
 • after (po)
 • since (od)
czas bezpośrednio późniejszy
 • once
 • when
 • whereupon (kiedy to)
immediately (that) (gdy już..., natychmiast gdy...)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Swan 2015 ↓, s. 497.
 2. Leech 2001 ↓, s. 98.
 3. a b Swan 2015 ↓, s. 499.
 4. a b Leech 2001 ↓, s. 99.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]