Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) – wewnętrzne służby ochrony, które są tworzone na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 r.

SUFO tworzone są jako prywatne przedsiębiorstwa przez osoby, które uzyskały koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadają pozwolenie na broń palną na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawowym zadaniem SUFO jest ochrona osób i mienia (ochrona obiektów, konwojowanie). Zadanie te realizują pracownicy wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

SUFO w zakresie ochrony osób i mienia ma obowiązek współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.

Pracownicy SUFO w ramach swej służby mają prawo do:

  • legitymowania (w granicach chronionych obszarów) oraz ujęcia osób,
  • stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego,
  • stosowanie środków przymusu bezpośredniego takich jak pałka, kajdanki, gaz obezwładniająco-paraliżujący, paralizator itp.,
  • użycia broni palnej.

Uprawnienia reguluje ustawa o ochronie osób i mienia, art. 36, 37 i 38 mówiący o uprawnieniach kwalifikowanego pracownika ochrony w granicach i poza granicami chronionych obiektów i obszarów. Są tam również zamieszczone środki przymusu bezpośredniego jakich może używać, okoliczności ich uprawnionego stosowania, oraz wszystkie przypadki dopuszczalnego użycia broni palnej.

Nadzór nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych sprawuje Komendant Główny Policji

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.