Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
brak opisu edycji
(oznaczenie NPA i lekka redakcja części, które (chyba?) nie są NPA. + Usunięcie części poradnikowej - Wikipedia to nie poradnik.)
 
== Cele POKL ==
{{NPA-frag|http://www.efs.gov.pl/WSTEPDOFUNDUSZYEUROPEJSKICH/Strony/Oprogramie.aspx}}
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
 
 
== Struktura POKL ==
{{NPA-frag|http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/}}
Program Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu osi priorytetowych, które są podzielone na szczegółowe działania i poddziałania, w ramach których różne podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów i realizuje tym samym wyznaczone cele szczegółowe Programu.
 

Menu nawigacyjne