Prywatność: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozmiar się nie zmienił ,  1 rok temu
Wycofano ostatnią zmianę treści (wprowadzoną przez 178.216.105.182) i przywrócono wersję 60911193 autorstwa KrzychuV3
[wersja nieprzejrzana][wersja przejrzana]
(cxc)
(Wycofano ostatnią zmianę treści (wprowadzoną przez 178.216.105.182) i przywrócono wersję 60911193 autorstwa KrzychuV3)
Znacznik: Ręczne wycofanie zmian
Ochrona życia prywatnego jest uregulowana w art. 17 [[Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych|Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych]]. Podobny zakaz zawiera [[Konwencja o prawach dziecka]] w art. 16. Prawo do prywatności jest także zawarte w [[Europejska konwencja praw człowieka|Europejskiej Konwencji Praw Człowieka]] z 1950<ref>Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, artykuł 8. [http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/convention_pol.pdf Zob. tekst online]</ref>. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z 1969 w art. 11 zabrania samowolnej lub będącej nadużyciem ingerencji w życie prywatne, rodzinne, mir domowy, korespondencję oraz bezprawnych ataków na honor lub reputację. [[Międzynarodowa Organizacja Pracy]] w Konwencji nr 189 dotyczącej [[służący|pracowników domowych]] w art. 6 mówi o poszanowaniu ich prawa do prywatności<ref>[http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k189.html Konwencja Nr 189 z 16 czerwca 2011], [http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO Domestic Workers Convention]</ref>. W czasie wojny zamachów na godność osobistą zabraniają [[konwencje genewskie|protokoły genewskie]] z 1977 (I protokół w art. 75 i II protokół w art. 4).
 
Prywatność często rozpatrywana jest jako [[prawo podmiotowe|prawo przysługujące jednostce]]. Prawo do prywatności funkcjonuje w niemal wszystkich współczesnych jurysdykcjach, chociaż w wielu sytuacjach może być ograniczane. W Polsce prawo to gwarantowane jest w art. 47 [[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej|Konstytucji]] oraz w przepisach [[Prawo cywilne|prawa cywilnego]],. prywatnośćPrywatność nie jest dobrem samoistnym<ref>Jest to sprawą sporną.</ref> (art. 23 k.c. nie stanowi o niej wprost), wynika ona przede wszystkim z innego [[dobra osobiste]]go, jakim jest cześć ([[godność]], dobre imię). Naruszanie prywatności jest przestępstwem<ref>190a § 1 Kodeksu karnego z 1997.</ref>.
 
Kościół katolicki początkowo nie zawarł prawa do prywatności w katalogu praw człowieka, który wymienia encyklika papieża Jana XXIII ''Pacem in terris'' (1963), jest ono jednak uwzględnione w konstytucji ''Gaudium et spes''<ref>II Sobór Watykański, ''Gaudium et spes'', 26. [http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/gaudium_et_spes/I.php Zob. tekst online]</ref>. Poparcie dla tego prawa można też odnaleźć pośrednio, na zasadzie pełnego poparcia [[Powszechna deklaracja praw człowieka|Powszechnej deklaracji praw człowieka]]<ref>Powszechna deklaracja praw człowieka, ONZ, przyjęta 10 grudnia 1948 r. [http://amnesty.org.pl/uploads/media/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka_01.pdf Zob. tekst online] (artykuł 12)</ref><ref>Orędzie Papieża Jana Pawła II na XXXII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1999 r., 12.</ref> w pierwszej encyklice ''Redemptor hominis'' pontyfikatu Jana Pawła II. Zostało ono też wyrażone wprost w dokumencie Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu<ref>''Pornografia i przemoc w środkach masowego przekazu'', 7 maja 1989 r., pkt 21. [http://www.nonpossumus.pl/encykliki/PRSSP/pip/III.php Zob. tekst online]</ref> W temacie ochrony informacji prywatnych i tajemnic wypowiada się też [[Katechizm Kościoła Katolickiego]]<ref>Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum 1994, fragmenty 2491-2492. [http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm Tekst źródłowy on-line]</ref>.

Menu nawigacyjne